Mehmet Emre Fetvalar

Hayvanlardan Elde Edilen Ürünlerle İlgili Meseleler

1489 - Soru: Tavuk veya kuş tüylerinden yatak veya yastık doldurulmaktadır. Bir mahzuru olup olmadığını açıklar mısınız?
Cevap: Hiçbir mahzur yoktur.
1490 - Behce Fetvalarından: "San'at erbabından bazı kimselerin san'atlarını işlerken domuz kılını kullanmalarında şer'i mesağ (müsaade) vardır" (H.Ec. 2/163)
Açıklama: Ayakkabı yapımında, domuz kılının madeni iğneden daha elverişli olması sebebiyle, dikiş işinde ondan faydalanmaya müsaade edilmiştir. Ancak, domuzun her şeyi pis olduğundan namazda bu kılları üzerinde bulundurmamalıdır. Kullanmak hususundaki cevaz, temiz olduğunun delili olarak gösterilemez.
1491 - Feyziye Fetvalarından: "Dışkı ve gübre diye ifadelendirilen hayvan tersinin satılması caiz olur" (H.Ec. 2/163)
1492 - Soru: Gebe bulunan bir sığırın sütü içilebilir mi? Yani, haram mıdır?
Cevap: İçilebilir, helâldir. Bu hususta dini bakımdan bir mahzur yoktur. Ancak süt emen bir çocuğa, bu sütü vermek, sağlık yönünden elverişli değildir.
1493 - Soru: Kurbanlık bir hayvanın, kurban edileceği güne kadar sütünü sağıp yemekte bir mahzur var mıdır?
Cevap: Kurban edilmek üzere belirtilmiş bir hayvanın sütünden sahibinin faydalanması mekruhtur. Fakirlere tasadduk edilmesi gerekir. (Büyük İslâm İlmihali, Kurban bahsi, madde: 28)
1494 - Soru: Kazurat yiyen ineğin sütü ve tavuğun yumurtası hakkında ne dersiniz?
Cevap: Bahsi geçen süt ve yumurtanın yenilmesi caizdir. Anılan hayvanların kendisini kesmek gerektiğinde bağlanıp pislik yemesine imkân vermemeli; tavuk üç gün, inek on gün temiz gıda ile beslenmelidir.
1495 - Soru: Henüz buzağılamamış olan bir inek sütlense, o sütü içmek caiz olur mu?
Cevap: İçilebilir, caizdir.
1496 - Soru: Geyik avlamak nedir, İslâmi yönden ne gibi zararı olur? Ne tür geyik olursa olsun derisi üzerinde namaz kılmak caiz midir?
Cevap: Geyik avlamak mubah ve etinin yenilmesi helaldir. Tabaklanmış derisinin üzerinde namaz kılmak caizdir.
1497 - Soru: İnek, koyun ve keçi gibi hayvanlar yavruladıktan sonra süt yerine birkaç gün "ağız" denilen sarıya yakın koyu bir madde sağılır. Bunu yemek ne derece doğrudur?
Cevap: Bu madde, sütün koyulmuş bir nev'idir. Yani süt cinsindendir ve yenilmesinde herhangi bir mahzur yoktur.
1498 - Soru: Kesilen bir tavuğun karnından çıkan yumurta yenilir mi?
Cevap: Evet, yenilir.
1499 - Soru: Tavuğun taşlık adı verilen kursağını yemekte bir mahzur var mı?
Cevap: Hiçbir mahzur yoktur, yenilebilir.
1500 -Soru: Ölmüş bulunan sığırın derisini alıp satmakta bir mahzur var mı?
Cevap: Yoktur. Çünkü deri tabaklanınca temiz olur.
1501 - Soru: Eti yenen hayvanın yenilmeyecek tarafları nelerdir?
Cevap: Yedi şey, kan, öd kesesi içindeki mayi, idrar torbası, erkeklik uzvu ve yumurtaları, dişilik uzvu, et içinde beliren bezler yenilemez.
1502 - Soru: Bir köylü vatandaş, terleyen katır veya merkebin terini kazağı ile silse, daha sonra kuruyan o kazağı sırtına giyip namaz kılabilir mi?
Cevap: Hayvanların, terleri, salyalarının hükmüne tabidir. Salyası temiz olanın teri de temizdir. Deve ve koyunun teri gibi. Salyası necis olanın teri de pistir. Kurt ve ayının teri gibi. Temizliğinde şüphe bulunan bir hayvanın terinde de şüphe vardır. Ehli merkep ve anası eşek olan katırın teri gibi. İmam-ı Azam Hazretleri merkep ve katırın terinin temiz olduğu görüşündedir. (Büyük İslâm İlmihali, Temizlik ile ilgili bölüm, madde: 54)
1503 - Soru: Kıl diş fırçaları, domuz kılındandır, deniliyor. Doğru mu? Bunu kullanabilir miyiz?
Cevap: Bilmediğim bir şey hakkında fikir beyan etmek istemem. Şayet bir tereddüdünüz varsa naylondan yapılmış diş fırçası kullanınız.
1504 - Soru: Ben, İstanbul'da ticaretle iştigal ediyorum. Satmış olduğum mallar arasında tıraş fırçası da var. Tıraş fırçası imal eden kimse, bütün tıraş fırçalarının domuz kılından yapıldığını söylüyor. Dinimizce domuz etinin yenilmesinin hükmünü biliyor ve inanıyorum. Bu durumda tıraş fırçasının imal edilmesi, alınıp satılması ve kullanılması hususunda dinimizce bir mahzur var mıdır?
Cevap: Bazı hususlarda domuz kılından faydalanmaya İslâm müctehidleri fetva vermişlerdir. Bu husustaki fetvalar, birbirinden farklıdır. Kendiliğimizden bir şey söylemeden size, bizim de sizin de güven duyacağınız bir kitabı delil olarak göstermekle yetineceğiz. Bakınız: (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, Kerahiyat ve İstihsan bölümü madde: 63)
1505 - Soru: Tabaklanmış hayvan derisinden takke ve elbise giymekte bir mahzur var mı?
Cevap: Ebu Hanife Hazretleri tilki derisinden külah yapıp giymeyi caiz görmüştür. Ebu Hanife Hazretleri'nin üzerinde sincap derisinden yapılmış elbise bulunduğu rivayet olunmaktadır. Yırtıcı hayvanların derilerinden kürk yapmakta bir mahzur görülmemektedir. (Fetva-i Hindiye, c. 5, s. 333)
1506 - Soru: Köpek derisi tabaklanmış olsa temiz olur mu?
Cevap: Evet, temiz olur ve üzerinde namaz bile kılınır. Hayvanlar arasında derisi tabaklanmakla temiz olmayacak ancak domuz vardır.

Günün Sözü

"“Allah Teâlâ katında arkadaşların hayırlısı, arkadaşına hayırlı olandır. Allah Teâlâ katında komşuların hayırlısı, komşusuna hayırlı olandır.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.