ÇOCUK HUKUKU İLE İLGİLİ SORU CEVAPLAR

SORU: Annesi çocuğa gelen hediyeleri yiyebilir mi, kullanabilir mi? 

CEVAP: Çocuğa gelen hediyeyi, çocuğa zarûrî lâzım değilse, yalnız fakîr olan anası babası yiyebilir. Başka fakîrlere de yediremezler. Ana baba fakîr değil, fekat kendilerinde bulunmayan birşey ise, yiyebilirler ve kıymetini çocuğa öderler. Anaya babaya hediyye etmek niyeti ile getirilen şeyi, kıymetsiz olduğunu bildirmek için, çocuğa hediyye diyerek verilirse, anaya babaya getirilmiş olur. Bunu, zengin iseler de yiyebilirler ve dilediklerine verebilirler.

Zengin ana baba, çocuğun malını harcayamazlar, akıl balğ olana kadar muhafaza ederler. Fakir iseler kullanabilirler.

SORU: Çocuk mubah olan yerden su alıp eve gelirse, anası babası zengin iseler bunu içebilirler mi?

CEVAP: Muhtaç olunca câizdir. Çocuk mubah olan yerden suyu kendiliğinden doldurursa onun mülkü olur. Mülkünü hediye etmek veya satmak için âkıl baliğ olmak lâzımdır. Eğer çocuğun anası, babası veya hocası gönderip mübah olan yerden su alıp getirmesini emir ederlerse, çocuk bunların vekili olur. Alıp getirdiği su bunların mülkü olur. Kendi mülkleri olan suyu içmiş olur.

SORU: Çocuk akıllı olmamışsa, velisinin izni olsa da alış-veriş etmesi sahih olmuyor. Beş yaşındaki çocuğun eline pusula ve para vererek bakkala gönderip bakkal paketlerin üzerine fiatını yazmamış olsa, çocuğun aldığı herşey sahih olur mu?

CEVAP: Sahih olmaz.

SORU: Bir çocuk doğduğu yerde ne kadar kalırsa vatan-ı aslisi orası olur?

CEVAP: Çocuğun doğduğu yer vatan-i aslisidir.

SORU: Misâfir gidilen evde, küçük çocuk şeker gibi şeyler ikrâm edince, yimekte mahzur var mıdır?

CEVAP: Yoktur. Çünkü, onlar vâsıtadır. Anne ve babasının gönderdiğini düşünerek yimek câizdir.

SORU: Çocuk canlı doğup hemen ölünce, miras durumu nasıl halledilir?

CEVAP: Böyle çocuk mirascı olur. Yani ölen akrabasına çocuk varis olur. Çocuk ölünce bıraktığı mal çocuğun varislerine taksim edilir.

SORU: Baliğ olmayan akıllı çocuğun parasını babası kullanabilir mi?

CEVAP: Muhtaç ise mahzuru yoktur.

SORU: Baliğ olmamış 10 yaşındaki bir çocuğun verdiği hediyeyi almak mahzurlu mudur?

CEVAP: Velisinin izni ile getirmiş ise almak câizdir.

SORU: Erkek çocuk için bir tane Akika hayvanı kesilse olur mu?

CEVAP: Fakir ise olur.

SORU: Akika'nın bedeli ilme,dine hizmet eden bir vakfa verilse olur mu?

CEVAP: Akika müstehabdır. ilim neşretmek farzdır. Farz, müstehaba tercih edilir.

SORU: Bir kimse, on yaşındaki kendi çocuğundan veya başkasının bu yaştaki çocuğundan ödünç alabilir veya ödünç verebilir mi?

CEVAP: Kendi çocuğundan almak câiz. Başka çocuğun velisinden istemelidir.

SORU: Bir kimsenin babası, oğlunun birine miras bırakmamak için tapu ilşeri ile uğraşırken vefat etse, bu çocuk miras alabilir mi?

CEVAP: Alabilir.

SORU: Âkil baliğ olan veya olmayan çocuğun ağzına sövmek veya def-i hacet lâfzı ile sövmek küfrü mucip midir?

CEVAP: Müslüman çocuğa sövmek büyüğe sövmek gibidir.

SORU: Anne-babanın çeşitli hataları yüzünden çocukları sakat, geri zekâlı vs. şeklinde doğuyorlar. Çocukların bunda suçu nedir?

CEVAP: Çocuğun suçu yoktur. Günahı sebep olanlara aittir.

SORU: Beş yaşındaki çocuğumun eline bir pusula verip, bakkala, (10 liralık peynir ver!) diye yazıp, çocuğun eline 10 lira veriyorum. Çocuğun alıp geldiği peynir paketin üzerine bakkal (On liralık peynir) diye yazsa  böyle alışveriş câiz midir?

CEVAP: Câizdir.

SORU: Şefaatine kavuşmak niyetiyle ölmüş çocuk için, akika kesmek caiz midir?

CEVAP: Caizdir.

SORU: Resimli çocuk elbiselerini satmakta ve çocuklara giydirmekte mahzur olur mu?

CEVAP: Olur.

SORU: Üç-beş yaşındaki çocuklarım adına, devletin verdiği kredi ile ev yaptırmamda mahzur var mıdır?

CEVAP: Mahzur yoktur. Ev çocuğun olur. Anası, babası oturabilir. Kiraya verilirse ücreti çocuğun olur.

SORU:  Mâşallah yazılı altını erkek çocuğun yastığına veya beşiğine dikmek, üstüne takmak gibi günah mıdır?

CEVAP: Değildir. Faydalıdır.

 

SORU: Bir kadın gayrı meşru olarak hâmile kalsa, çocuk doğmadan veya doğduktan sonra çocuğun babası ile evlense, çocuk veled-i zinâ olmaktan kurtulur mu?

CEVAP: Kurtulur.

SORU: Çocuğun velîsinin, çocuğun menkül mallarını satması, kiraya vermesi, onun malı ile ticâret yapması câizdir. Çocuğun yüz gram altını var. Bunları ödünç isteyen arkadaşlara verebilir miyim?

CEVAP: Evet.

SORU: Annesi çocuğunun altınları bilezik olarak takabilir mi?

CEVAP: Evet.

SORU: Bir kadın rahimdeki urdan dolayı ameliyat olurken , çocuk olmaması için rahmimi bağlatabilir mi? Kocası izin veriyor.

CEVAP: İbn-i Abidîn Beşinci cild 249. sahîfede diyor ki, (Kasâb hayvanlarını, semizletmek için kısırlaştırmak câizdir. Diğer hayvanları ve insanları kısırlaştırmak harâmdır.) Beğ izin verse de, rahmi bağlatmak câiz olmaz.

SORU: Ayı, tavşan gibi oyuncaklarla da bebek oyuncağı gibi çocuğun oynaması câiz midir?

CEVAP: Evet

SORU: Zengin çocuk, âkil bâlig olduktan sonra, bülüga ermeden önceki yılların zekâtını da vermesi lâzım mıdır?

CEVAP: Hayır.

SORU: Diş dolgusu yapılan bir çocuk âkıl-bâlig oluncaya kadar mezheb taklîd etmesi lâzım mıdır?

CEVAP: Hayır.

SORU:  İstanbul'daki zevcini ve evini terk eden zevce, çocuğu ile beraber, Bursa'da kalmak da ve gayri islami hayat yaşamaktadır. Zevce mahkemeye müracaat ile kendisi için ve beş aylık çocuğu için  nafaka istediği ile dava açmıştır. Bu davada zevc müdafeâ edilir mi? Çocuğun nafakasını vermek mecburiyetinde midir?

CEVAP: Zevc müdafeâ edilir, çocuğun nafakasını vermek mecburiyetinde değildir. Kendi boşarsa yalnız çocuk için nafaka verilir.

SORU: Çocuk hangi yaşta ve günde sünnet ettirilir?

CEVAP: Çocuk sünneti için gün tayini yoktur. Hergün olabilir. Çocuğun sünnet olma yaşı belli değildir. Yedi ile on iki arası en iyidir. Sünnet ederken, topluca yüksek sesle bayram tekbîri söylenir. Sünnet olmayanlarda çeşitli hastalıklar olur.

SORU: Çocuğun küçülen elbiselerini, anne babası küçük çocuğuna veya başkalarına verebilir mi?

CEVAP: Baba veya anne bu elbiseleri aldıklarında çocuğa, kullanmak üzere vermişlerse, hediye etmemişlerse verebilirler. Ona verirken hediye etmişlerse, baba verecekleri elbiseleri hanımına satar. Hanımı da istediği gibi kullanır, istediğine giydirir. Baba da aldığı parayı elbisesini aldığı çocuğuna kullanır. Anne baba fakir ise bedelsiz alıp kullanır.

SORU: Kitaplarda "Süt emen söz birliği ile iki buçuk yaşından sonra süt çocuğu olmaz" buyuruluyor. Süt gelmesine vesile olan çocuğun da o anda iki buçuk yaşından küçük olması mı gerekir?

CEVAP: Süt veren annenin çocuğu kaç yaşında olursa olsun süt emen ikibuçuk yaşından küçük oldu mu bu annenin bütün çocukları ile süt kardeştir.

SORU: Akıl baliğ olan çocuk, babasının kendisine aldığı şeylere sahib midir? Onu dilediği gibi kullanabilir mi? Yanî satabilir, hediye edebilir mi? Kendisine harçlık olarak verilen paradan hediye ve sadaka verebilir mi?

CEVAP: Hediyedir. Babasının kendisine aldığı, şeylere sahibdir. Babası geri dahi alamaz. Çocuk istediği gibi kullanabilir.

SORU: Cansız doğan çocuğun defni nasıl yapılır?

CEVAP: Canlı doğup doğduktan sonra hemen ölen çocuk yıkanır ve namazı kılınır ve vâris olur ve mîrâsı kalır ve ismi konur.

Cansız doğan çocuk, dört aylık değil ise, yıkanmaz ve namazı kılınmaz. Dört aylık olmuş ise, yıkanıp bir kefene sarılıp gömülür, namazı yine kılınmaz.

SORU: Beş aylık çocuğun kabri büyük insan kabri gibi mi olmalıdır?

CEVAP: Büyük insan gibidir. Mümindir, derin olması iyi olur.

Anasayfaya dön Kapak Sayfası
Sadakat.Net © İslami web hizmetleri