Sana Hayrandır Efendim

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, 
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. 
Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın, 
Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim. 
Mahşerde nebîler bile senden medet ister, 
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim. 
Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından, 
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim.
Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,  
Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim 
Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim, 
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim... 
Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ, 
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...  
Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,  
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim.

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri