Abdestsiz Kur'an-ı Kerim Taşınır mı?

Yalnız Kur'an-ı Kerim öğrenmek için ergenlik çağına gelmemiş çocuklar abdestsiz Kur'an-ı taşıyabilirler. Büyükler ne öğrenim için ne de başka  bir şey için abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim taşıyabilir ne de ona dokunabilir. Öğrenimin dışında çocuklarda dokunamaz. (1)

Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, Kur'an dokunmak için abdest dinen gereklidir. Sünni mezheplerin çoğpu bunların farz olduğunda görüş birliğinde olup yalnız Hanefiler Kâbeyi tavafta abdesti vacip görürler. Kur'an'a dokunmak için abdestin farz olduğu hükmü Kur'an'da:
"Şüphesiz bu, değerli bir Kur'an'dır, Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir."
(Vakıa 56/77-79)
Sünnetta de Beyhaki, Sünen, 1, 87-88)'e dayandırılmakla birlikte esasen müslümanların Kur'an'a atfettikleri önemi ve ondan istifadeyi azami ölçüye çıkarma gayretini yansıtan ve bünyesinde  birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi  barındıran kolektif şuur konumundadır. (2)

Kaynak:
1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN, (Tahtavi:82)
2) İlmihal, İman ve İbadetler, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri
er, Türkiye diyanet Vakfı, İslam Araştırmaları Merkezi