İSLAMDA KADIN

Kaplama ve Dolgu Diş

Hanefi müçtehidleri diş doldurtma, diş kaplatma ve diş taktırma hususunda ihtilaf etmemişler, bilhassa ittifak ederek bu konuda hiçbir sakınca görmemişlerdir.
İhtilaf, dişi kaplatmakta veya doldurmakta kullanılan maden üzerinedir. Bu da yalnız erkekler için, kaplanan veya takılan madenin altından yapılıp yapılmayacağı hususubdadır. Kadınların altın diş yaptırmalarında ise hiçbir ihtilaf yoktur.

Kaplatılmış veya dolgu yapılmış diş aslının yerine geçtiği için bunların yıkanmasıyla gusül tamam olur.

Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri