Nazar, Nazar Boncuğu ve Muska

Nazar, bakış göz değmesi demektir. Allah Resulu "Nazar haktır"  buyuruyor. Yani bazı insanların bakışlarının maddi ve manevi yapıları üzerinde olumsuz etki yapması bir gerçektir. Bundan Allah'a sğınmalıdır. Yine Allah Resulu:
"Eğer kaderi geride bırakabilecek bir şey varsa o da gözdür" buyurmuştur.

Ancak nazar değmesin diye insanlara veya herhangi bir eşyaya boncuk, nazarlık takmak caiz değildir. bunlar cahiliyet devrinden kalma adetlerdir. Allah resulu buyuruyor:
"Muska  ve büyü şirktir."

On kişilik bir heyet biat etmek üzere Allah Resulu'nün huzuruna gelmişlerdi. Dokuz tanesi biatını yapmıştı. Onuncus geldiğinde Allah Resulu elini ona vermemişti. Sebebi sorulduğunda, "O'nun elinde muska vardır." demişti. bunu üzerine o adam, muskayı parçalamış. Sonra biat etmesi için peygamberimize elini uzatmış  ve şöyle buyurmuştur,
"Muska asıp ta kalbini ona bağlayan şirk koşmuştur"

İbrahim en-Nehai şöyle diyor: "Sahabiler, Kur'an ayetlerinden olsa bile muskaları hoş karşılamazlardı. ancak Allah Resulunun göz değmesine, zehirli hayvan sokmasına, nemle denen yaralarda meydana gelen kurtlara karşı  yalnız okumaya ruhsat verdiğine dair rivayet ler mevcuttur."

Hz.Aişe diyor ki:
"Allah Resulu  göz değmesine karşı okumayı bana emrederdi."

İnsan ve cin göz değmesine karşı peygamberimiz, felak ve nas surelerini okuyup kendisine üflediği rivayet edilir. Allah Resulu, çeşitlli hastaları okuyarak tedavi etmiştir. O şöyle derdi:
"Allah hiçbir dert göndermemişki, dermanını da göndermesin.

Hastaları okumanın yasak ediliş sebebi de şöyle anlatılır:
Allah resulu Medine'ya gelinceye kadar. "küfür kelimeleriyle insanlar birbirlerini okuduklaı için1 bunu kesinlikle yasaklamıştır. Medine'de hastaları okumakla tanınmış kimselerin okudukları duaları dinleyerek, kullanılan kelimeleri kontrol ettikten sonra, küfür ve şirk ifade eden sözlerin bulunmadığından emin olunca buna müsaade etmiştir.

Haram olan, cinlerin emrinde oldukların iddia eden cincilerin nefesleridir.

Muska, boncuk tutmak, arabalara, binalara kemik, biber veya göz değmesdine mani olacağı inancıyla bir şey asmak, kurşun dökmek haramdır. Çünkü bu bir şirktir. Göz değmemesi için,
"Maşallah, La-havle vela kuvvete illa billah" denilmesi müstehaptır.

Muska, eğer tılsım gibi şeylerden olursa caiz değildir. Şayet Kur'an'dan bazı ayetler ve Resulullah'ın bazı dualarından olurasa caiz olduğunu söyleyenler vardır.

Allah Resulunun sünnetinde âyetleri okuyarak tedavi etmek vardır, fakat muska kesinlikle yoktur. o, muskaya müsaade etmemiştir.
 


Çıban, Sivilce ve benzerlerine karşı okunacak dua

Allah Resulu (sav) hanımlarından Zeynep binti Cahş'a şöyle buyurmuş:
"Senin yanında şifalı ot, göz otu, sürme ve ıtır var mı?"  Zeynep binti Cahş "evet" dedi. Allah Resulu (sav) otu istedi ve onu ayak parmaklarından ikisinin arasındaki çıbanın üstüne koydu ve şöyle dedi:

"Allahumme mutfiel kebiri ve mukebbires- sağiri itfe'ha anni"

Allahım, Sen büyük şeyleri söndüren, küçük şeyleri de büyültensin. Onun ateşini söndür, benden gider.


 

Kaynak:
1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
2) Büyük Dua ansiklopedisi, Rauf PEHLİVAN

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri