Peruk ve  üzerine mesh yapmak caiz mi?

Allah Resulu  şöyle buyuruyor:
"Allah, iğreti saç takanı da taktıranı da dövme yapanda yaptıranı da lanet etsin".

Resulullah'ın, sahabe arasında saça saç eklemeyi, dökülmüş saçın yerine başkasının saçını takmayı yasakladığı yolunda rivayetler vardır. (1)

Hadislerde geçen lanetin, kuvvetli bir yasaklama uslubu olduğunu belirten İslam Hukukçuları da ister güzellik ister hastalık nedeniyle olsun saçına saç eklemesi, başkasının saçını başına peruk yapıp takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bunda hem tabi ve fıtri şekil değiştirme hem de karşısındaki insanlara genç ve farklı görünerek onları yanıltma vardır. Bu sebeple insan saçı haricinde ipek, iplik, yün v.b.den peruk  takmayı da, aynı şekilde  fıtratı değiştirme ve insanları aldatma bulunduğu için, caiz görmeyenler vardır. Çoğunluk ise bunu caiz görür. Ancak dinen necis sayılan kıl ve tüylerden yapılan peruğun kullanılmasının ise caiz olmadığı brlirtilmiştir. (1)

Kullanılan malzeme ne olursa olsun saçtan veya görünüş olarak saça bezeyen bir maddeden peruk takılmasının Hz.Peygamber tarafından hoş karşılanmadığı, ancak saçı dökülen kimsenin tedavi ile bunu önlemesinin ve saç bitmesinin sağlaması caiz olduğu söylenebilinir. (1)

Bu saçlar asil saç olmayıp bunlar üzerine mesh eden kendi saçına mesh etmediği  gibi bu abdest caiz değildir. (2)
 

 

Kaynak:
1) İlmihal, Türkiye Diyanet Vakfı İslami Araştırmalar Merkezi
2) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri