İntihar, Ölüm Orucu, Ötanazi

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, allah tarafından lutfedilmiş  bir temel haktır.
Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme  gibi  yüce bir davranış, bir cana kıymanın da adeta bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç ve günah olduğu  belirtilir. (Maide: 32)
"İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık:Kim, bir cana veya  yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa  bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller  getirdiler; ama bundan  sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler."
Ayetin bu ifadesinde hangi  sebeple olursa olsun intihar etmek istiyenlerde görünmektedir. Peygamberimiz de konuyla ilgili olarak uçurumdan atlayarak, zehir içerek veya öldürücü bir aletle kendini öldüren kimsenin cehnneme gireceğini ve orda kalacağını buyurarak (Buhari,"Tıb") birkaç örnek üzerinde intiharın büyük günah olduğuna ve acı sonuçlarına dikkat çekmiştir.

Sıkıntılara göğüs germek, acıya ve kadere karşı sabır göstermek, şartlar ne derece kötü olursa olsun Allah'a olan inanç ve güvenini yitirmemek müslümanın temel karekteri ve ilkesi olmalıdır.  Allah'ın belli  bir amaç doğrultusunda  kullanması için insana verdiği yaşama hakkına insanın müdahele etmeye ve bu konuda kendini yetkili  görmeye hakkı olmadığı gibi bu büyük bir nankörlük olarak değerlendirilir.

İslam bilginleri intiharı büyük günahlar arasında saymışlar, intihar edenin ölüm sonrası hayattaki  durmunu gerçekte sadece Allah'ın bileceğini ifade etmelerine rağmen bu konuda da bazı açıklamalarda bulunmuşlardır.

İntihar ile ilgili bazı hususlar

İntihar edenin iman durumu
İslam alimler intihar edenin, bu nedenle çok çetin ve şiddetli azap çekeceğini, hatta cehennemde ebedi olarak kalacağını ifade etselerde , intihar edenin imandan çıktığını ve kafir olduğunu söylememişlerdir. Çünkü iman ve küfür davranmış bozukluğuyla değil inanç ve düşünce ile alakalıdır. İntihar edenin inanç durumu ise kendisi ile Allah  arasındaki  bir meseledir.

Hz.Peygamber'in, bıçakla  kendisini  öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir. Ancak bu intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir. Nitekim Ashab_ı kiram bu kişinin cenaze namazını kılmışlardır.

İntihar eden bir müslüman, diğer müslüman cenazelerinde olduğu gibi yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve müslüman mezarlığına gömülür. Gerisi Allah'ın dilemesine kalmıştır, ister affeder, ister azab eder.

 

Kaynakçalar:
1) İlmihal, İslam  ve Toplum, TDV İslami Araştırmalar Merkezi, Divantaş Yayınları
2) Şamil İslam Ansiklopedisi
3) İslam İlmihali, A.Fikri Yavuz, Çile Yayınları

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri