106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı)

 

744. Vahşî İbni Harb şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbı:

– Yâ Resûlallah! Yemek yiyoruz, fakat doymuyoruz, dediler.

Resûl–i Ekrem onlara:

– “Herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz!” diye sorunca:

– Evet, öyle yapıyoruz, dediler.

Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

– “Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir” buyurdu.[1]

 

* Toplu yemekler hep bir kaptan yenilmeli ki bereket hasıl olsun ve böylece herkes doysun. Yemeğe başlanırken de mutlaka besmele herkes tarafından söylenilmelidir. [2]


 

[1] Ebû Dâvûd, Et`ime 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 17.

[2] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 243.
Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri