Sadakat.Net Kütüphanesine döner

GÜZEL SÖZLER

 

A Dünya Kadın Ş
Acı Düşman Kalb Şaka
Açlık Düşünce Karakter Şeref
Adalet Doğruluk Kardeşlik Şöhret
Affetmek Dost Kendini Bilmek Şükür
Ahlak E Kıskançlık Şüphe
Ahmaklık Evlilik Kin T
Akıl Eğitim Kitap Takva
Alim G Komşu Talih
Anne-Baba Gerçek Konuşmak Tarih
Araştırma Giybet Korku Tecrübe
Arı-Bal Göz Kötülük Tembellik
Arkadaş Gurur Kusur Terbiye
Aşk Güzel Kuvvet Tevazu
B Günah M-N Ticaret
Barış Gülmek Makam Ü-V-Y
Başarı Gül Misafir Ümit
Başlangıç

H

Mutluluk Vazife
Bela Haber Musibet Vicdan
Bencillik Hak Nankörlük Yalan
Bilgi Hastalık Nasihat Yalnızlık
Borç Hata Niyet Yanlışlık
Büyüklük Haya Ö-P-R Yara
C-Ç Hayal Öfke Yardım
Cahillik  Hayat Ölüm Yaşamak
Cennet Hediye Övmek Yol
Cesaret Hırs Para Yönetim
Cimrilik Hükümet Rahat Yüz
Cömertlik Hürriyet Rızık Z
Çalışmak İ Ruh Zalim
Çocuk İdare S-Ş Zaman
D İyilik Sabır Zafer
Dalkavukluk İftira Sadaka Zeka
Değişim İhtilal Sanat Zenginlik
Dert İlim Selam Zevk
Dil İnsan Sevgi Zorluk
Dilenci İş Sevinç
Din K Sır
Kader Söz