Emanet ve Ehliyet

TESRIK GÜNLERINDE ALINAN TEKBIRLER

665 Molla Hüsrev: "Tesrik günlerinde alinan tekbirler vacibtir. Çünkü Kur'an-i Kerim'de: "Allah'i sayili günlerde (tesrik günlerinde) zikrediniz" buyurulmustur. Tesrik lûgat yönünden, eti kurutmaya verilen isimdir. Halil b. Ahmed (rha)'den rivayet edilmistir ki; tesrik, tekbirdir. Bir kavle göre "Tesrik tekbiri" diye isimlendirme, Imameyn'in sözüne göre vaki olmustur"(565) hükmünü zikretmektedir.

 666 Tesrik tekbirlerinin lafzi sudur;   "Allâhû - Ekber, Allâhû - Ekber, Lâ ilâhe illâ'llâhu Vallâhu Ekber, Allâhû Ekber ve li'llâhi'l-Hamd"

 667 Tesrik tekbirlerine arefe günü; sabah namazindan sonra baslanir. Kurban Bayrami'nin dördüncü gününün ikindi namazina kadar (Ikindi Namazi da dahil) yirmi üç vakit farz namazlarin arkasindan getirilir.(566) Tesrik tekbirlerinin sartlari sunlardir:
  1) Tesrik tekbirlerinin söylendigi yerin "sehir" olmasi.(567)
  2) Tesrik tekbirlerinin farz namazlardan sonra söylenmesi.
  3) Bu tekbiri asgari bir defa söylemek!.. Tesrik tekbirlerini cemaatle hep birlikte söylemek müstehabtir. Imam-i Azam (rha)'a göre; tesrik tekbirlerini söylemek için Ulû'lemr'in izni ve hürriyet sart degildir. Sahih olan da budur. Mircû'd Diraye'de de böyledir.(568) Tekbir, misafir olan muktediye veya köylü olan muktediye veya kadin olan muktediye de, tabiiyyet tarikiyle vacib olur.(569) Bunlar ferdi olarak namaz kilarlarsa vacib olmaz. Kadinlar tekbirleri gizli söylerler, yani içlerinden.

 668 Tesrik tekbirinin asli; Hz. Ibrahim (as)'den rivayet edilen su olaydir: Cebrail (as) Allahû Teâla (cc)'nin ihsan buyurdugu kurban ile Hz. Ibrahim (as)'e geldigi zaman; O'nun oglu Hz.Ismail (as)'i kurban etme hususunda acele edecegi endisesi ile "Allahû Ekber, Allahû Ekber" diye nida etmistir. Hz.Ibrahim (as) Cebrail'i görünce "La ilâhe illâ'llahû va'llahû Ekber" diyerek cevap vermistir. Hz. Ismail (as)'da, kendisine bedel olarak gönderilen kurbani görünce: "Allahû Ekber ve li'llâhi'l Hamd) diye tesbihte bulunmustur.(570) Iste tesrik tekbirleri, bu teslimiyeti ifade eder. Mü'minler "Tesrik Tekbiri" getirirken bu mahiyeti iyi tefekkür etmelidirler.

 669 Münasib olan; tesrik tekbirlerini (farz namazin) selaminin hemen arkasindan söylemektir. Bir kimse selamdan sonra konusmus olsa veya abdesti bozulsa, bu kimsenin üzerinden tesrik tekbiri düser. Tebyin'de de böyledir. Tesrik tekbirleri Vitir ve Bayram Namazlarinin arkasindan söylenmezler. "Bayram Namazi'ndan sonra söylenmez" kavli, Mücteba'dan naklen Bahir'da zikredilmistir. Belh'liler ise; Bayram Namazi'nin arkasindan tesrik tekbirini söylemektedirler. Çünkü o tekbirler cemaatle söylenir. Bayram Namazi da; tipki Cum'a Namazi gibi, cemaatle edâ ediliyor. Tesrik günlerinde bir namazi unutan kimse; bu namazi ayni senenin tesrik günlerinde kaza ederse, tesrik tekbirlerini söyler.(571) Bir imam; tesrik tekbirlerini unutarak terk ederse, muktedi bunlari söyler.


 

Günün Sözü

"“Allah (c.c.)’a beldelerin en sevimli yerleri mescidlerdir. Allah (c.c.)’a beldelerin en sevimsiz yerleri çarşı pazarlardır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.