Emanet ve Ehliyet

IKI FARZI BIR VAKITTE KILMAK (Cem'i takdim ve Cem'i tehir)

418 Molla Hüsrev: "Özür sebebiyle bir vakitte iki farz namaz cem edilmez. Yani birlestirilmez. Imam-i Safii (rha) bu görüste degildir. Zira Imam-i Safii (rha): Ögle ile ikindinin ve aksam namazi ile yatsinin bir arada kilinmasini; yagmur, hastalik ve sefer özürüyle caiz görür"(58) buyurmaktadir. Alaûddin El Haskafi: "Yolculuk ve yagmur gibi bir özürden dolayi iki farzi bir vakitte kilmak caiz degildir. Safii (rha) buna muhaliftir" hükmünü zikreder. Ibn-i Abidin bu metni serhederken: "Imam-i Safii (rha) özürsüz iki namazi beraber kilmayi caiz görmemektedir. Bu hadise kendisine cevap verirse, bizim cevabimiz da o olacaktir. Resûl-i Ekrem (sav)'in namazi vaktinden önce kildigini gösteren Ebû't Tufeyl hadisine gelince: Tirmizi onun garib oldugunu söylemis Hakim ise "Bu hadis uydurmadir" demistir. Ebû Davûd namazin vaktinden evvel kilinacagini bildiren sabit hadis olmadigini söylemistir. Iki namazin bir vakitte kilinacagini söyleyen kimseyi Hz. Aise (r.anha) reddedmistir. Buhari ve Müslim'de Ibn-i Mesûd (ra)'dan su hadis rivayet olunmustur: "Kendisinden baska ilah olmayan Allahû Teâla (cc)'ya yemin ederim ki, Resûlullah (sav) hiçbir namazi vaktinin disinda kilmamistir. Ancak iki namaz müstesna!.. Arafat'ta ögle ile ikindiyi birlikte, Müzdelifede de aksam ile yatsiyi birlikte kildi" Vakitleri tayin hususunda varid olan ayetlerle hadisler bu babta kafidir. Bahsin tamami "Zeylei" ve "Münye" serhi gibi mufassal kitaplardadir" buyurmaktadir.(59) Amelde Hanefi mezhebini taklid eden bir mükellef; yolculukta da olsa her namazi vaktinde eda etmek zorundadir. Iki farz namazi bir vakitte kilamaz. Safii mezhebini taklid eden mükellef ise; yolculuk aninda cem'i takdim ve cem'i te'hir yapabilir.


 

Günün Sözü

"“Şânım hakkı için, size kendinizden bir rasûl geldi ki; gâyet izzetli, zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze hırs ile titriyor, mü’minlere raûf (çok şefkatli), rahîmdir (çok merhametlidir)!” (Sûre-i Tevbe, 128)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.