Emanet ve Ehliyet

TEVHID MÜCADELESININ TEMEL DIREGI: NAMAZ

398 TEMIZLIKLE ilgili olarak mahiyetlerini izaha gayret ettigimiz konular; namaz ibadetini hakki ile eda edebilmek için konulmus olan sartlardir. Dolayisiyla hepsi namaz için bir vesiledir. Tevhid akidesine ihlasla teslim olmus bir kalb; tertemiz bir beden, elbise ve mekan hazirlandiktan sonra, Allahû Teâla (cc)'ya ibadet etmek esastir. Feteva-i Hindiyye'de: "Namaz hükmolunmus kat'i bir farzdir. Terkedilmesine asla ruhsat yoktur. Namazin farziyetini inkâr eden kimse kâfir olur"(1) hükmü kayitlidir. Hz. Adem (as)'den itibaren bütün peygamberler, insanlara namazi teblig etmislerdir. Nitekim Ibn-i Abidin: "Namazin asli, her peygamberin seriatinda vardir"(2) hükmünü zikreder. Günde bes vakit "Sadece ve sadece Allahû Teâla (cc)'ya kulluk edecegini" kat'i olarak ilan eden mükellefin; taguti güçlere karsi cihad etmeyi de, taahhüd etmis olacagi muhakkaktir. Dolayisiyla tevhid mücadelesinin temel diregi: Namaz'dir.

 399 Kur'an-i Kerim'de: "Sana vahyedilen kitabi oku!.. Namazi da dosdogru kil (ve kildir) Çünkü namaz edebsizliklerden ve fahsa'dan  (Ser'i serife uymayan her türlü kötü fiilden ve amelden) alikoyar. Allah'i zikretmek elbette en büyük(ibadet)dir. Ne yaparsaniz Allah bilir"(3) hükmü beyan buyurulmustur. Ibn-i Kesir, bu Ayet-i Kerime'nin tefsirinde Ibn-i Abbas, Abdullah Ibn-i Mes'ûd ve diger Sahabe-i Kiram'dan Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Gerçekten namaz insani her türlü kötülük ve fahsa'dan koruyacagini, hem namaz kilip, hem de ser'i serifin izin vermedigi isleri yapan kimselerin hakki ile ibadet etmediklerini" açikça izah ettigini kaydediyor.(4) Kadi Beyzavi; Hz. Enes (ra)'den rivayet edilen su olayi zikrediyor: Resûl-i Ekrem (sav) döneminde, her türlü kötülügü irtikab eden ensar'dan bir genç, namazini da asla ihmal etmemektedir. Meselenin keyfiyeti Resûl-i Ekrem (sav)'e bildirilince: "- O gencin asla ihmal etmedigi namaz, birgün kendisini münkerden ve fahsa'dan koruyacaktir" buyuruyorlar. Gerçekten aradan fazla bir zaman geçmeden o genç; tevbe ediyor ve salih bir mü'min oluyor.(5) Esasen ihlâsla kilinan namaz; insani, her türlü münkerden ve fahsa'dan muhafaza eder. Fahsa; ser'i serife uymayan her türlü kötülügün ortak ismidir. "Fahiselik" kavrami da buradan gelir.

 400 Ibn-i Abidin, namazin sadece bedenle yapilan bir ibadet oldugunu kaydettikten sonra: "Çünkü bedenî ibadetten maksad; bedeni yormak, kötülügü emreden nefsi kahr etmektir"(6) hükmünü zikreder. Malûm oldugu üzere Kur'an-i Kerim'de: "Nefis, muhakkak ki olanca siddetiyle kötülügü emredendir"(7) hükmü tasrih olunmustur. Nefsin heva ve heveslerini ortadan kaldirabilmek için; günde bes vakit Allahû Teâla (cc)'nin emrine teslim olmak ve gerçekten ibadet etmek zaruridir.

 401 Kur'an-i Kerim'de: "Yaratan (Allah), yaratmayan gibi midir? Artik iyice düsünmeyecek misiniz? Allah'in nimetlerini birer birer saysaniz (bu ne mümkün, asla) icmal sûretiyle bile sayamazsiniz"(8) hükmü beyan buyurulmustur. Ibn-i Abidin: "Namazin hakiki sebebi, kula pesi pesine verilen nimetlerdir. Çünkü nimeti verene tesekkür etmek, hem ser'an, hem aklen vaciptir"(9) buyurmaktadir. Allahû Teâla (cc)'nin mülkünde, O'nun verdigi riziklarla  hayatlarini devam ettirenler, elbette namaz hususunda titiz olmak zorundadirlar!..

 402 Molla Hüsrev: "Namazin bir kimseye farz olmasi için; Islâm, akil ve bülug sart kilinmistir. Sayet çocuk on yasini doldurmus ise, namazi terkettigi için dövülmesi vacib olur. Zira Resûl-i Ekrem (sav): "Siz çocuklariniz yedi yasini doldurdugu zaman onlara namazi emredin ve on yasini doldurduklari zaman, namazi terkettikleri için dövünüz" buyurmustur. Namazin farz oldugunu inkâr eden kimse kafir olur. Çünkü namazin farziyeti, hiçbir ihtimale yer vermeyen kat'i delillerle sabittir. Su halde onu inkar edenin hükmü, mürted'in hükmüdür. Nefsine uydugu veya üsendigi için, namazi kasden terk eden kimse faasiktir. O kimse namaz kilincaya kadar hapsedilir. Bir kavle göre; cezada mübalaga için, namazi terkeden kimse kan çikincaya kadar dövülür"(10) hükmünü zikretmektedir. Bes vakit namazi terkeden kimse Imam-i Ahmed (rha)'e göre "Küfren" Imam-i Malik (rha) ve Imam-i Safii (rha)'ye göre "Hadden" öldürülür.(11)

 403 Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Allahû Teâla (cc) muhakkak ki; müslüman olan her erkege ve kadina günde bes vakit namazi farz kilmistir"(12) buyurdugu bilinmektedir. Dolayisiyla bes vakit namaz; kitap, sünnet ve Sahabe-i Kiram'in icmai ile sabittir.


 

Günün Sözü

"“Kim bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir din kardeşini ziyâret ederse, bir melek ona şöyle seslenir: Sen ve yürüdüğün yol ne hoş oldu! Ken-dine cennette ev hazırladın!” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.