Mehmet Emre Fetvalar

Sadaka ve Fitre

1182 - Abdürrahim Fetvalarından: "Hayırlı yönlere para sarf etmek isteyen kimsenin fakirlere sadaka vermesi, camilerde buhur yakmaktan evladır" (H. Ec. c. 1/18)
Açıklama: Camilerin havasını güzel bir koku ile tebdil, iyi bir iş ise de fakirlere yardımın ecriyle kıyaslanamaz. İnsanların hayırlısı, halka faydalı olandır. Bu fetvadan mülhem olarak denilebilir ki, camilerde kafi miktarda ampul mevcut iken, daha fazla lamba taktırıp ışığı fazlalaştırma arzusunda olan Müslümanlar bu fetvadan ibret almalıdırlar.
1183 - Abdürrahim Fetvalarından: "Müslüman bulunan Zeyd'in, kilisenin rahiplerine sadaka vermesi caizdir" (H. Ec. v. 1/18). 
Açıklama: Nezaket ve merhamet dini olan İslam, gayrimüslimlere ve hatta onların dalalette bocalamasında müessir olan papaza bile sadaka vermeye müsaade etmiştir. Unutulmamalıdır ki bu sadaka, zekat ve sadaka-i fıtır olmayıp nafile tasadduktur.
1184 - Abdürrahim Fetvalarından: "Üzerine sadaka-i fıtırlarını vermek lazım gelen aile efradının fıtralarını bir araya toplayıp hepsini bir fakire vermek caizdir" (H. Ec. c. 1/19). 
Açıklama: Verilecek sadaka-i fıtır, önce, verilmesi gereken miktarda bölünüp ayrıldıktan sonra, hepsini bir araya getirip toptan bir fakire vermek caiz görülmüştür. Fakat dört fıtra için iki sa, buğday ölçülüp verilmesi veya dört fıtranın bedeli bulunan bütün bir beşyüzlük'ün verilmesi hakkında sarih bir nakil olmadığı için her bir sadakayı önce ayırıp sonra bir yere toplayarak vermek evladır (İbni Abidin).
1185 - Behce Fetvalarından: "Nisaba malik olana sadaka-i fıtır vermesi ve kurban (kesmesi) vacip olur" (H. Ec. 1/20

Günün Sözü

"İçinde sûret (resim ve heykel) ve köpek bulunan eve melekler girmez. (Hadîs-i Şerif—Buhârî ve Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.