Mehmet Emre Fetvalar

Ölünün Kefenlenmesi

1075 - Soru: Cenazelerde, erkeğe kaç çeşit; kadına kaç çeşit kefen sarılır ve nasıl sarılır? Bu hususta bize açıklayıcı bir kitap tavsiyesinde bulunur musunuz?
Cevap: Ölmüş bir erkeğin kefeni gömlek, izar ve lifâfe olmak üzere üç adettir. Kadının ise bunlara ilâveten bir başörtüsü ile bir de göğüs sargısı vardır. Ölüye önce gömlek giydirilir, daha sonra izarın sol tarafı kapatılır, sonra sağ kısmı örtülür. Onu takiben, izarda takip edilen usûl üzerine, lifâfe sarılır. Bu hususta geniş malûmat elde etmek isterseniz Nimet-i İslâm ve Büyük İslâm İlmihâli adlı eserleri okumanızı tavsiye ederiz.
1076 - Soru: Benim, yurt dışında iken bir çocuğum dünyaya geldi. Gözünü açmadan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendim birşey bilmediğim için buradaki büyüklerime ve akrabalarıma sordum. Onlar, "Çocuk ölü olarak dünyaya geldiği için yıkanmasına gerek yok" dediler. Biz hastaneden çocuğun üzerine sardıkları bir battaniyenin üstüne kefen sarıp buradaki yani katoliklerin mezarlığına defnettik. Allah indinde günâh olan bir işi işleyip işlemediğimizi sizden öğrenmek ve böyle bir durum karşısında ne yapmamız lâzım geldiğini bilmek istiyorum.
Cevap: Ölü olarak düşen çocuğun yıkanması ve namazının kılınması gerekmezse de, zamanında ve fakat ölü doğan çocuğun yıkanması icap eder. Fakat namaz kılınması gerekmez. Sizin çocuğunuzun (ifadenizden anladığıma göre) düşük olmayıp, ölü doğduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda yıkanması gerekirdi. Bu, bir. İkincisi, oradaki müslüman işçiler bir yer satın alarak kabristan haline getirmeli ve bir cenaze vuku bulduğunda oraya defnetmelisiniz. Müslümanların Hıristiyan kabristanına gömülmesi asla doğru değildir.
1077 - Behce Fetvalarından: "Ölmüş olan erkeği ipekle kefenlemek caiz olmaz. Yeşil renkli bir kefene sarmak ise caizdir"(H. E. 1/14).
Açıklama: Hayatta iken erkeğe haram olan ipeğin, ölmüş erkeğe kefen yapılması da caiz görülmemiştir. Kefenin renginin beyaz olması efdal ise de, yeşil olmasında da bir mahzur yoktur.
1078 - Soru: Hacca giden kadınların ihramları, öldükten sonra, kefenleri üzerine örtülse ve o şekilde gömülseler mahzuru var mı?
Cevap: Hac da ihram olarak kullanılan bezin, kefenin üzerine örtülmesi ve öyle gömülmesi israf ve bid'attir. Ancak, ihram bezini kefen yapıp ölüyü ona sarmakta bir mahzur yoktur.
1079 - Soru: Ölüleri kefenlemek nedir?
Cevap: İslâmî bir vazife olarak farz-ı kifâye, insanî bir vecibe olarak ölüye son hizmet olmaktadır.
1080 Abdürrahim Fetvalarından: "Hiçbir malı olmayan kimse ölse, kefenlenip gömülmesi (ile ilgili masrafları) hayatında iken nafakası üzerine vacip olan akrabasına lâzım gelir" (H. Ec. 1/15).

Günün Sözü

"Mazlûmun duâsından korkun. Çünkü onunla Allahü Teâlâ arasında perde yoktur. (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.