Mehmet Emre Fetvalar

Ölünün Yıkanması

1061 - Soru: Baba öldüğü zaman evlâdı onu yıkayabilir mi? Oğlu öldüğü zaman babası yıkayabilir mi?
Cevap: Baba, vefat eden oğlunun cenazesini yıkayabileceği gibi, evlâd da babasının cenazesini yıkayabilir.
1062 - Soru: Cüzzam hastalığına tutulan kimse vefat edecek olsa, nasıl yıkanılır?
Cevap: Diğer cenazelerin yıkandığı gibi.
1063 - Soru: Cenaze yıkanırken kıble tarafına mı yatırılır?
Cevap: Ölünün ayakları kıble tarafına gelecek şekilde sırtüstü yatırılması gerekir. (Bu hususta genişçe bilgi için bakınız Büyük İslâm İlmihâli, Namazla ilgili bölüm, madde: 528).
1064 - Soru: Cenazeyi yıkayan kimse para alabilir mi?
Cevap: Bu hizmeti görecek kimse, para istememeli ve yapacağı bu iş için pazarlık yapmamalıdır. Zira cenazenin yıkanması farz-ı kifâyedir. İbadetlerin ifası için para istenmesi yakışıksız bir iş olur. Cenaze sahibi kendiliğinden verecek olursa alması caizdir.
1065 - Soru: Cenazeyi yıkamak, vazifeli imam ve müezzinin hakkıdır, diye dinî bir hüküm var mı?
Cevap: Böyle bir hak yoktur. Cenaze sahibi, dilerse ölmüş olan yakınını kendisi yıkar veya dilediği bir kimseye yıkatır. Daha sonra imam ve müezzinin vazifeli bulunduğu camiye getirir ise, onun namazını kıldırmak, imamın vazifesi olmaktadır.
1066 - Soru: Erkek öldüğünde onu karısı yıkayabilir mi?
Cevap: Erkeğin ölümü hâlinde kadın kocasını yıkayabilir. Zira dört ay on günlük müddet içinde nikâhın asarı devam etmektedir.
1067 - Soru: Cenazesi zevcesi tarafından yıkanmış sahabi var mıdır?
Cevap: Evet, vardır. Ebû Bekir (r.a.) i hanımı Esma binti Umeys yıkamıştır. Ebû Mûsâ el-Eş'ârî'yi de zevcesi yıkamıştır.
1068 - Soru: Cenâzeyi yıkayacak kadar su bulunamaz ise ne yapmak gerekir?
Cevap: Teyemmüm yaptırılır.
1069 - Soru: Cenazeyi yıkamak veya taşıtmak için bir kimseyi kiralamak caiz midir?
Cevap: Bu gibi hizmetlerin hayatta olanlar tarafından ücretsiz yapılması evlâ ise de, hizmetin aksamaması için adam kiralanması da caiz görülmüştür.
1070 - Soru: Mevtayı yıkadıktan sonra, ellerini yanına mı salmalı yoksa göğsü üstüne mi bağlamalıdır?
Cevap: Yan tarafına salmalıdır.
1071 - Soru: Ölü doğan çocuk yıkanır mı?
Cevap: Ölü olarak doğan çocuğa isim konulur, yıkanır ve kefenlenerek defnolunur. Ancak namazı kılınmaz. Diğer dinî vazifeler yerine getirilir.
1072 - Soru: Sabi iken ölen çocuğa kaç yaşına kadar abdest verilir?
Cevap: Namazın ne olduğunu bilmeyecek kadar küçük yaşta ise abdest verilmesi gerekmez.
1073 - Soru: Akil bâliğ olmamış küçük kız çocuğunun cenazesini, erkek; aksi olarak kadın da erkek çocuğunun cenazesini yıkayabilir mi?
Cevap: Dokuz yaşına basmamış bir kız çocuğunun cenazesi erkeğin; on iki yaşından küçük bir erkek çocuğunun cenazesini de kadının yıkaması caizdir.
1074 - Soru: Kasabada Kur'ân kursuna teşebbüs ettik. Bu kasaba da müezzin olarak veya hastanede gasil imamı olarak vazife almak istiyorum. Hangisini tercih edeyim?
Cevap: Müezzinliği tercih ediniz.

Günün Sözü

" “Müşriklerin ateşiyle aydınlanmaya kalkışmayın!..” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.