ZARARLI HAYVANLARI ÖLDÜRMENIN HÜKMÜ NEDIR?

ZARARLI HAYVANLARI ÖLDÜRMENIN HÜKMÜ NEDIR?

Zararlı hayvanlar dövülmeden, eziyet edilmeden en keskin bir âlet ya da çabuk öldürecek bir yöntemle kesilir ve öldürülür. (Hindiyye V/361) Başkalarına zarar veren köpeği bulunan kimse, hatırlatıldığı halde zararı önlemezse, bölge sakinlerinin o köpeği öldürme hakları vardır. (Hindiyye V/360) Çekirge öldürülebilir, çünkü avdır. Karınca kendiliğinden zarar vermiyorsa öldürülmez, veriyorsa öldürülebilir, ancak yakılmaz ve suya atılamaz. Bit her halükârda öldürülür. Yabanarısı ve diğer haşeratı zarar vermiyorlarsa öldürmemek daha iyidir. Ipek kozasını güneşte bırakıp kurtlarının ölmesini sağlamakta mahzur yoktur, çünkü bu insanların yararına olan bir şeydir. (Hindiyye V/361) Bu konuda Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) şu hadîs-i şeriftlerini de göz önünde bulundurmak gerekir: "Ateşte sadece onun Rabbi ceza verebilir (Nemenkânî IV202; Ayrıca: Nevevî, Fetâva 247; Nemenkânî N/201- 203 (değişik kaynaklardan); Kâdihan NI/411 de konuyla ilgili bilgi var. "Allah her şeyde ihsan'ı (güzel yapma, Allah'ı görür gibi yapma) zorunlu kılmıştır. Binaenaleyh, öldürdügünüzde en güzel tarzda öldürün, boğazladığınızda da, en güzel yolla boğazlayın, boğazlayacak olanınız bıçagını iyi biletsin" hadîs-i serîfini de bu bağlamda hatırlamak gerekir. (Müslim, sayd 57; Tirmizî, diyyât 14; Nesâî, dahâya 22))

 

Günün Sözü

"Bir müslüman, Allah rızâsı için haccetse ve bu esnâda fuhşiyyâtta, kötülüklerde, cidâllerde-münâkaşalarda bulunmasa; anasından doğduğu gün gibi günahlardan tertemiz olarak yurduna dönmüş olur.” (Hadîs-i Şerif—İbn Mâce)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.