Fıkıh Köşesi

KADIN HAKLARI VE İ'TİKAF MESELESİ

Soru: "Çevremizde Müslüman olduğunu söyleyen fakat, İslam'ın kadına değer vermediğini iddia eden kimseler vardır. Bunlardan birisi, "Ramazan ayında, camilerde ve mescidlerde itikafa girmek sünnettir. Fakat bu sünnet, sadece erkeklere mahsustur" dedi. Meseleyi bilmediğim için bir şey söyleyemedim. (...) Kadınlar, i'tikaf ibadetini eda edemezler mi? Kaynaklarımızda bu konu ile ilgili hangi hükümler vardır?"

CEVAP: Bir insanın dünyaya gelirken kendi cinsiyetini seçmediği malumdur. Dilediğini erkek, dilediğini kadın olarak yaratan Allahu Teala (cc); emirlerini ve nehiylerini her iki cinse şamil kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de; kadın ve erkek cinsi için "En Nas" (insanlar) tabiri kullanılmıştır. İbn-i Hazm "El İhkam" isimli eserinde: "Resul-i Ekrem (sav) hem erkeklere, hem kadınlara eşit şekilde gönderilmiştir. Allahu Teala'nın kitabında ve Resulü'nün sünnetindeki teklifler, aynı şekilde hem erkeklere, hem kadınlara mükellefiyet getirir. Bu teklifleri, açık bir nass veya icma olmadıkça, sadece erkeklere tahsis edip, kadınları dışarıda bırakmak caiz değildir"(1) diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Asr-ı saadette kadınların, evlerinde i'tikaf ibadetini eda ettikleri bilinmektedir. İmam-ı Merginani: "Kadınlara gelince; onlar evlerinin mescidinde i'tikafa girerler. Zira, kadının namazının mevkii orasıdır. Bu durumda, kadının orada i'tikafa girmesi tahakkuk eder. Şayet, kadın için evde mescid bulunmaz ise, orada bir mevkii (oda) tayin eder ve orada i'tikafa girer"(2) diyerek, zahirür'r-rivaye olan hükmü zikretmiştir. Kadınların dışardaki mescidlerde i'tikafa girmeleri de caizdir. Ancak, essah olan kavle göre; kadının evinde yapmış olduğu i'tikaf, dışardaki mescidde yapmış olduğu i'tikaftan daha efdaldir.(3) Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) İmam-ı Merginani-El Hidaye-Kahire: 1965,C: 1, Sh: 132.
(2) Şeyh Nizamüddin ve heyet-Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400, C: 1, Sh: 211.
(3) İbn-i Hazm-El İhkam-Kahire: 1927, C:3, Sh: 81.

Günün Sözü

"ac“Ben peygamberler arasında tebaası (ümmeti) en çok olanıyım. Ve ben cennetin kapısını vuracak zâtların da en önde geleniyim (yâni ilki, birincisiyim).” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.