Fıkıh Köşesi

EVLATLAR ARASINDA AYRIMCILIK

Soru: "Babam hal-i vakti yerinde olan bir Müslümandır. Kendisinin üç oğlu, bir kızı vardır. Çocuklarından birisine, diğerlerine göstermediği ilgiyi göstermektedir. (..) Bu ilgi sadece sevgiyle sınırlı değildir. Diğer çocukları kendilerini üvey evlat gibi hissettikleri için, garip davranışlar içine girmişlerdir. (..) Birden fazla çocuğu olan bir Müslüman; malını onlardan yalnız birine verse, günah işlemiş olur mu?"

CEVAP: Resul-i Ekrem (sav)'in: "-Kimin bir çocuğu olursa ona güzel bir isim koysun ve onu en güzel şekilde terbiye etsin. Büluğa erince de derhal evlendirsin." (1) buyurduğu malumdur. Bu hadis-i şerif'te; çocukların hukuku ile ilgili genel hükümler yer almıştır. Birden fazla çocuğu olan bir mükellefin; onlara hediye veya hibe olarak mal verirken, müsavata (eşitliğe) riayet etmesi gerekir. Hz. Numan b. Beşir (ra)'den rivayet edilen hadis-i şerif'te Resul-i Ekrem (sav)'in: "-Allahu Teala (cc)'dan korkunuz. Çocuklarınızın arasında müsavata riayet ediniz" (2) emrini verdiği malumdur. Hz. Abbas (ra)'dan rivayet edilen başka bir hadis-i şerif'te: "-Ey ashabım!.. Hediye ve hibede çocuklarınızın arasında müsavata riayet ediniz. Ben çocuklardan birisini diğerine tafdil edecek olsaydım, kız çocuklarını tercih ederdim" buyurmuştur. İslam alimleri, bu hadisleri dikkate alarak: "Hibe ve hediye konusunda; çocuklar arasında müsavata riayet etmek müstehaptır" hükmünde icma etmişlerdir. Bir kimse birden fazla çocuğu olduğunda, malını yalnız onlardan birine verirse, günahkar olur. (3) Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) Et Tebrizi- Mişkatu'l Mesabih- Dımeşk (Şam):1961 C: 2 Sh: 170.
(2) Sahih-i Buhari- İst: 1401 C: 3 Sh: 134 Kitabu'l Hibe: 13.
(3) Şeyh Nizamüddin ve Heyet- Feteva-ı Hindiyye- Beyrut: 1400 C: 5 Sh: 381

Günün Sözü

"Rasûl-i Ekrem’e (s.a.v.) sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman, yanındakilere döner: “(Bu adama) yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah istediği şeyi Peygamber’ine söyletir.” buyururdu. (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.