Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

298.Mektup

298. Mektup

MEVZUU : İrşad yollu ve latif ibare ile işin nihayetine vüsul beyanında olup bu muammanın amma büyük malıdumzade-den başka hiç kimsinin muttali olmadığı.. Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Seyyid Muhibbillah Mankpuri'ye yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ seni irşad eylesin.

Bilesin ki,

Bir müddetten beri, seyir zılâlde devam ettiği için; zılla vusulü, husulün aynı olarak bulmuştum. Şu anda asla vusul müyesseı olunca, husul zillin gayrı olmamıştır. Meselâ: Bir şahsın elindeki ayna gibi.. Ki o, anlatılan şahsa vâsıl olmuştur. Şahsın nasibi ise., ancak gölgesidir.

Anlatılan manayı anla.. Zira bizim kelâmımız işarettir.

***

Bilesin ki,

Remz ve işaretle yazdığım beyan yolunu, bu makama daha münasip gördüm; doîayısı ile, onları bu mektubun münderecatına aldım. Onların iyi anlaşılması gerekir.

İrfan sahibi bir şeyhten çok zikir alıp ona devam etmek, Rahman Zat’ın fazlına dönmek ve vasl-ı üryan bulmaktır. Bunun dışındakiler hayaldir.

Selâm, hidayete tabi olanlara..

Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..

Ona ve âline salâtların en tamamı.. Selâmların dahi ekmeli..

 

Günün Sözü

"accediniz! Çünkü hac, suyun kiri yıkadığı gibi, günahları arıtır. (Hadîs-i Şerif—et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2/166)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.