Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

283.Mektup

283. Mektup

MEVZUU : Resulûllah S.A. efendimizin Rabbını görmesi, âhiret yerinde olmuştur; dünya yerinde değil..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Sofi Kurbana yazmıştır.

Şöyle sormuşsun:

— Ehl-i sünnet vel-cemaat söz birliği etmiştir ki; rüyet dünyada vaki olmamıştır. Hatta, ulemanın pek çoğu, Resulûllah S.A. efendimizin miraç gecesi Rabbını görmediği cihetine gitmişlerdir. Hatta Hüccet'ül-İslâm İmam-ı Gazali şöyie dedi:

— En sağlamı o ki, Resulûllah S.A. efendimiz Miraç gecesi Rabbını görmedi..

Ama, sen, risalelerinde, dünyada Resulûllah S.A. efendimizin Rabbını görüğünü itiraf ettin. Bunun tevcihi nedir?.

Bunun için, şu cevabı veririm:

— Resulûllah S.A. efendimizin Miraç gecesi Rabbını görmesi, dünyada vaki olmamıştır, âhirette vaki olmuştur.

Şöyle ki: Resulûllah S.A. efendimiz, Miraç gecesi, zaman ve mekân dairesinden çıkıp imkân darlığından da halâs olunca; bir anda ezel ve ebedi buldu. Bidayeti ve nihayeti bir noktada gördü. Hatta, binlerce sene sonra cennete girecek cennet ehli kimseleri dahi cennette gördü.

Hatta Abdürrahman b. Avf, ashab-ı kiramın fukaralarından beş yüz sene sonra cennete girecektir. Allah onlardan razı olsun. Resulûllah S.A. efendimiz, bunun dahi, o müddetten sonra cennete girdiğini gördü. Bunun duraklamasının da sırrını sordu.

İşbu makamdaki görmek, uhrevî rüyete dahildir. Onun vuku vulmadığı Hakkındaki icma kararına dahi münafi değüdir. Onun için:

— Dünyevî rüyet..

Adının verilmesi, cevaz yollu olup zahire mebnidir.

İşlerin hakikatini her bakımdan en iyi bilen Sübhan Allah'tır.

 

Günün Sözü

"“Fazîletine inanarak ve sevâbını Allah’dan (c.c.) ümit ederek Kadîr gecesini ihyâ eden kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur.”(Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.