Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

244.Mektup

244. Mektup

MEVZUU : Yazılan bir mektuba cevap mahiyetindedir.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Muhammed Salih b. Külâbiye yazmıştır.

***

Pek Reşid Kardeşim Hace Muhammed Salih'ten mektup ulaştı.

O mektupta, halinin haraplığından bahsetmiş.. Temenni edilen odur ki: Haller, bundan daha şiddetli harap ola..

Bu harabiyet halinin nihayeti, bu günlerde Pek Reşid oğlumun ismine yazılmıştır. Kendisinden taleb edilerek, ondakilerin mütalaa edilmesi yerinde olur.

***

Orada birkaç gün ikametiniz sizin için tebeyyün ederse., arkadaşların toparlanması için bir sebeb olur. Eğer bir hayır ve salâh bulursanız; orada, sonradan bir müddet daha kalabilirsiniz.

***

Bu Fakir, şu günlerde bir Dehlî seferi murad etmektedir. İstihareler ve teveccühler, bu seferi göstermektedir.

***

Bu mahalli pek reşid oğluma ısmarladılar. Kendisine inayet olarak, onun velâyet kabzasına bıraktılar.. Bu durumda, Fakir burada bir yabancı misafir gibi, kendi velâyetinde oturmaktadır.

***

Bu Tarikat-ı Aliyye'ye dahil olan kardeşlere hususi olarak, bolca dualar ederim. Bilhassa, Seyyid Murtaza. Mevlâna Şükrüllah, Seyyid Nizama..

Bu arada, oğlum Hace Muhammed Sadık ve diğer ihvan dahi: size ve diğer ihvana dualar ederler.

 

Günün Sözü

"Şüphesiz ki, Allah’ın malı(beytülmal)nda haksız olarak tasarrufta bulunan kimseler, kıyâmet gününde cehennemi hak ederler.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.