Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

242.Mektup

242. Mektup

MEVZUU : Suallere cevap mahiyetindedir.

***

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Bediüddin'e yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Onun Resulüne salât ve selâmlar.. Sizler için de bol bol dualar..

***

Pek değerli kardeşimin malumu olsun; Derviş Kemal, sahife-i şerifeyi ulaştırdı. Onun gelişi,, ferahı mucib oldu.

O mektuba: Kusurları görmek, amellerde niyetleri töhmet altında tutmanın beyanı derc edilmiş.. Bunlar da belli oldu. Allah-ü Taâlâ'dan dilek odur ki: Bu görüşü daha da artıra.. Yine ondan matlub olan odur ki: Bu töhmeti tamama erdire.. Zira bunların her ikisi de bu Tarikat-ı Aliyye'de işlerin aslıdır..

Ayrıca şunları soruyorsun:

� İsm-i zat ile iştigal ne zamana kadar devam edecek?. Bu isme devamla ne mikdar perde kalkacak?. Nefyin ve isbatın sının nereye varır?. Ayrıca, bu cümlenin semeresinden ne elde edilir ve onunla ne miktar perde kalkar?. Bilmiş olasın ki,

Zikir, gafletin tard edilmesinden ibarettir. İptidada ve intihada bulunan gaflet zahir olduğu süre, zahirî durum, zarurî olarak zikre muhtaç sayılır. Hem de bütün vakitlerde.. Bu hususta asıl anlatılması gereken şudur:

Bazı vakitlerde, ism-i zat zikrini yapmak daha faydalıdır. Bir haska vakitte ise., nefy ve isbat zikrini yapmak daha münasip düşer..

***

Bu arada batini muamele kaldı ki, onun için dahi zikretmek lâzımdır. Taa, tam manası ile gaflet kalkıncaya kadar..

Zikrin lüzumu üzerinde, müptedi ile müntehi arasındaki fark şudur ki: Her iki zikir de iptidada tayin edilmiştir. Amma, ortada ve intihada böyle bir şey olmaz.

Gafletin atılması; Kur'an okumak ve namaz kılmakla olursa., bunlarla yetinmek yerinde olur. Ancak, Kur'an okumak, ortada bulunanların haline daha uygun düşer.. Müntehilerin haline dahi, namaz kılmak daha münasip olur..

***

Şunun bilinmesi gerekir ki..

Eğer Sübhan Hakkın huzuru, isimlerin ve sıfatların mülâhazası ile oluyorsa., bu dahi gaflete dahildir. Ama mücerred ehadiyete teveccüh edenlere göre.. Eğer daimî huzur arzu ediliyorsa., bu çeşit gafletin dahi atılması gerekir. Zira, seyir ötelerin de ötesinedir.

Bir şiir:

Dostun az ayrılığının azlığı yoktur;
Göze gelen kıl, yanın dahi olsa çoktur..

***

Zuhura gelen bazı rüyaları yazmışsınız.

Ben, bundan önce yazmıştım ki: Bu gibi şeyler, birer müjdecidirler. Henüz onların zuhur zamanları gelmemiştir; bekleyiniz. Ve meşguliyetinize devam ediniz.

Bir şiir:

Nasıl erilir o saadete hep oralar;
Yüksek yüksek dağlar, tehlikeli uçurumlar..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Ölüyü kabre kadar üç şey tâkîb eder: Çoluk-çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.