Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

57.Mektup

57. MEKTUP


MEVZUU : Nasihattan ibarettir.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Muhammed Yusuf'a yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ, sizlere, muhterem babalarınızın yolunda istikâmet nasib eylesin.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine..

***

Bilmiş olasın ki,

Siyadet, riyaset ve haşmet sizin cemaatınıza vergidir. Bunun için, uygunu odur ki: Maişetiniz, muaşeretiniz bu vergi dolayısı ile, istihkakınız olan yoldan size müyesser olur.

Demek istiyorum ki:

— Zahir, şeriatın zahiri ile süslenmeli; batın ise., hakikattan ibaret olan şeriatın batını ile tezyin edilmelidir.

Tarikat ve hakikat, şeriatın hakikatından ibarettir. Tarikat, bû hakikatin kendisidir. Yoksa, şeriat bir iş; tarikat ve hakikat dahi ona mugayir ayrı ikinci iş değildir. Zira böyle bir itikad: îlhad ve zındıklıktır.

***

Bu Fakir'in, size cidden hüsnüzanı var. Bazı vakıaları, bu manaya şahid tutuyorum. Bundan bir nebze muhterem pederinize açmış bulunuyorum.

Netice meram odur ki: Şeyh Abdülgani iyi huylu ye salâh hali ile düzenli bir kimsedir. İşlerden herhangi biri için hizmetinize müracaat ederse., sizden beklenen ona iltifatınızı bol etmenizdir.

Selâm ve ikram..

 

Günün Sözü

"İstihâre eden, hüsrâna uğramaz. İstişâre eden, pişman olmaz. İktisad eden (tutumlu olan) de, muhtâç duruma düşmez.” (Hadîs-i Şerif—Kuzâ‘î; Taberânî, el-Mu‘cemü’s-Sağîr)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.