Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

28.Mektup

28. MEKTUP


MEVZUU : Üstün hal beyanındadır; lâkin tenezzül ve tebaud (inik ve uzak) vehmini veren bir ibare ile..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Amik'e göndermiştir.

***

Bu Nam'a kerem olarak gönderilen mektubunuzun gelmesi ile sevindim. Onun mütalâası ile şerefyab oldum.

Hürlerin, esirleri hatırlamaları ne büyük nimettir; uzaklara atılmışları, vuslata erenlerin anmaları ne büyük devlettir.

Her yandan ayrılan bu âciz, kendisini visale ehil görmediğinden; hicran zaviyesinde sessiz durmayı zarurî seçti. Yakınlıktan kaçtı; uzaklık hali ile tatmin oldu. İttisalden ayn, infisalde sükûnet buldu. Hürriyeti seçmekteki esareti görünce, memnuniyetle esareti seçti.

Bir şiir:

Sultan, benden bir şey istediği zamanlar;
Derim: Kanaatin başına düşsün taşlar.

Birbiri ile irtibatı olmayan bu ibarelerle, gayr-ı muntazam işaretlerle daha fazla başınızı neyle ağrıtayım.

***

Allah-ü Taâlâ, Seyyid'ül-mürselin'e uyma şanında; bize de size de sebat ihsan eylesin.

Ona ve âline salâtlann en faziletlisi, selâmların en kemallisi..

 

Günün Sözü

"Mü’minin firâsetinden (çabuk seziş ve anlayışından) sakınınız; çünkü o, azîz ve celîl olan Allah Teâlâ’nın nûru ile bakar.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.