Sabah namazına nasıl kalkılır?

3. Namaz vakfı veya derneği kurulmalı

3. Namaz vakfı veya derneği kurulmalı 

Dinimizin imandan sonra en büyük emri olan namazla ilgili özel dernek veya vakıflar kurulmalıdır.

Spor, çevre, eğitim, kültür vs. konularında özel vakıf ve dernekler var.

Ama özellikle namazın mana ve önemini anlatacak, konuyla ilgili toplumu aydınlatacak ve bilgilendirecek gönüllü teşekküller kurulmalıdır.

Bu kuruluşlar, medya organlarını da kullanarak, toplumun tüm kesimlerini namaz konusunda bilinçlendirecek yazılı ve görsel malzemeler üretmeli, namaz davasını bayraklaştırmalı ve büyük bir dert edinmelidir.

Söz gelişi, emekliler, işi olmayanlar, camiden eve evden camiye gidenler, maddî bir sıkıntısı olmadığı için çalışmak zorunda bulunmayanlar veya dinî bir hizmet için ne yapsam diye çırpınanlar!

Namaz davasını bütün insanlığa anlatmak için örgütlenemez misiniz?

Vakıf, dernek, plâtform veya “namaz gönüllüleri” adıyla bir şeyler yapın.

Ülkemizde namazın önünde yığınla engel var. Memurlar, öğrenciler, işçiler değil beş vakit namazı, bazen Cuma namazını bile kılamıyorlar. Fabrikalarda, yolculuklarda, devlet dairelerindeki engelleri aşmak için toplumsal bir mücadele vermek şarttır.

Başörtüsü yasağına karşı verilen mücadelenin bir benzerini, hatta daha fazlasını namaz için sergilemek gerekir. Çünkü, namaz, başörtüsünden ve her ibadetten daha mühimdir.

Ayrıca cami ve mescit problemleri, daha kaliteli imam ve müezzin yetişmesi gibi konularda yarışmalar, toplantılar, dayanışmalar ortaya konmalı.

Herkes her gün namaz için bir şeyler yapmalı. Sıradan bir insan gibi yaşamak veya televizyon karşısında zaman öldürmek yerine namazla ilgili faaliyetler yapılabilir.

Ne dersiniz?

 

Günün Sözü

"İçinde sûret (resim ve heykel) ve köpek bulunan eve melekler girmez. (Hadîs-i Şerif—Buhârî ve Müslim)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.