ÖYLE  BİR  DEVİR  Kİ!..

Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yerine oğlu İkinci Selim geçmişti. Artık Osmanlı İmparatorluğu
dünyanın en güçlü devletiydi ve hiç bir devlet, hiç bir güç onunla başedemiyordu.

İkinci Selim ilk büyük icraat olarak Kıbrıs'ın fethini gerçekleştirdi. Lala Mustafa Paşa komutasındaki
ordularımız 1570 yılında, Venediklilerin elinde bulunan Kıbrıs'ı almayı başardılar. Artık Akdeniz büyük
ölçüde kontrolumuz altına girmişti.

Ancak nevar ki, Kıbrıs bozgunu haçlıları yeniden birleştirdi. İspanya Kralı, Venedik Doç'u ve Paşa
aralarında anlaştılar. Büyük bir donanma hazırlandı. Bu ararda Osmanlı donanması, ağırlık Ege'deki
İnebahtı Limanı'nda olmak üzere çeşitli limanlara dağılmış durumdaydı. İnebahtı'da bulunan donanma
gfil avlandı ve burada büyük bir bozguna uğradık. Özellikle Preveze ve Cerbe zaferleriyle denizlerde
ezici bir üstünlük sağladımız sırada gelen bu yenilgi gerçekten çok üzücüydü. Ancak, dünyanın en
güçlü devleti böyle küçük sarsıntılardan etkilenecek değildi.

Nitekim, donanmanın daha büyük ve güçlü olarak yeni baştan kurulması ve bu işin üç - dört aylık
bir sürede tamamlanması için ferman çıkarıldı.

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa bu konuda endişeliydi. Endişelerini Baş Vezir Sokollu Mehmet Paşa'ya
iletince şu cevabı aldı:

"- Paşa hazretleri' Bu devletin kuvvet ve kudreti o derecededir ki, donanmanın bütün direkleri
gümüşten, halatları ibrişimden ve yelkenleri dahi atlastan yapılmak ferman olunsa yeridir.
Hangi geminin malzemesi yetişmezse, gel benden al!"

Bu arada Venedikliler sevinç içindeydiler. Osmanlı donanması mahvolmuşken yapılacak bir barış
andlaşmasından kârlı çıkacaklarını umuyorlardı.

Venedik elçisi hemen Sokullu Mehmed Paşa'yı ziyaret etti. Osmanlıların bir barış görüşmesini kabul
edip etmeyecekleri konusunda nabız yoklamak istiyordu. Tecrübeli devlet adamı elçinin bu niyetini
anlamakta gecikmedi ve ona şu tarihi cevabı verdi:

"- Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle sakalımızı traş
etmiş oldunuz. Kesilen bir kol yerine gelmez ama traş edilen sakal eskisinden daha gür çıkar!.."

Geçen zaman Sokollu Mehmed Paşa'yı haklı çıkardı. Dört ay gibi kısa bir zamanda 200'den fazla
savaş gemisi yapıldı ve Osmanlı donanması yine denizlerin hakimi oldu.

İşte o devir, öyle bir devirdi...

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri