TÜRK  VE  TÜRKLÜK  İÇİN  NELER  DEDİLER?

Başlıkta sorduğumuz bu soruya "neler demediler ki!" diye kısa ve kestirme bir cevap verilebilir... Gerçekten de,
tarih boyunca Türk Milleti için o kadar çok şey söylenmiştir ki, bunları bir araya getirip yayınlamak bile büyük iştir.
Şuna kesin olarak inanmalıyız ki, yabancılar tarafından bizden başka hiç bir Millet için bu kadar çok, bu kadar güzel
ve olumlu söz söylenmemiştir.

Yazılarımızın başından beri Türk tarihinden damlalar sunmaya çalıştık. Bunlar, koca bir deryadan çekip aldığımız
bazı örnekler. Meraklı okuyucularımız elbette araştıracak; o uçsuz bucaksız koca deryada dolaşarak daha nice
güzellikleri keşfedecektir.

Konumuzu tamamlaması açısından Türk ve Türklük için söylenen güzel sözlerden bir seçme yaptık.
Kendi sözümüzü bu sözlerle tamamlıyoruz;

"Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve medeni kaabiliyeti atinin yüksek
medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğacaktır." Atatürk

"Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski
ışığını bulacaktır."   Moltke

"Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan
dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır."  İbn-i Hassul

"Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek
kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün.
Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var:
Türklerin yaşayan hatıraları! Üç - dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de
silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare
etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve
nesillere nakşedebiliyorlar."  M. Montecuccoli  (Avusturyalı Komutan)

"İnsanları yücelten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması! bu iki meziyetin yanıbaşında
her iki cinsi şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatan bağlı olmak! Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük
kahramanlığı doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandırlar ve onun için öldürülebilirler fakat
mağlup edilemezler."  Napoleon  Bonapart

"Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız
bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür.
Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir 
gaflet olur."  Tasso - İtalyan Şair

"Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir.
Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; hakiki misafirperverliğin ne demek
olduğunu orada görüp öğrenirsiniz." William Martin

"Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorlukları içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta
gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır."

Lamartine
"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin
esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok,
zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asalatin, nezaketin esiriyim.
Türkler beni işte bu elmas bağa sarılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin
arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı."  Demirbaş Şarl

"Türkleri seviyorum... Onlar Cennet'ten bir köşe olan eşsiz memlekete yaraşan eşsiz insanlardır. 
Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz ve pek aziz.
Fakat Türkler de aziz, çok aziz." Conte De Bonnoval

"Yeryüzünde bir 'Güneş İlke' bulmak mümkün mü? Fikir hürriyetine, dil hürriyetine, din ve vicdan
hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana inandırıyor.
Madem ki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil
Türkler var; üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir 'Güneş İlke' yarın neden
vücud bulmasın?"  Campanella

"Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki, bunlar medeniyetin birer
süsüdür."  Hammer

"Bence, insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak, insanlığın olmaktan farksızdır."  Lamartine

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri