OSMAN  GAZİ'NİN  OĞLU  ORHAN'A  NASİHATI

"Oğul! Din işlerini herşeyden evvel ele alıp; yürütmek gayret ve esasını daima gözönünde bulundur
ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, din ve devletin
kuvvetlenmesine sebep olur.

Din gayretine sahip olmayan, sefâhete düşkün olan ve denenmemiş kimselere devlet işlerini verme!
Zira yaradanından korkmayan kimse, O'nun yarattıklarından da çekinmez.

Allah'ın rızası için devlet hizmetinde gayret gösterenleri daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin
vefatından sonra aile fertlerini koru, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşıla. Tbeandan hiç kimsenin
malına - mülküne dokunma. Hak sahiplerine haklarını ver, layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun,
onların ailelerini de gözet.

Alimleri, fazilet sahiplerini, edipleri, yazarları ve sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve
ihsanda bulun. Başka bir memlekette olgun bir alimin, bir arifin, bir velinin bulunduğunu duyarsan;
onlara layık bir usul ve ifade ile memlekete getirt. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir
ki memleketinde çoğalsınlar; din ve devlet işleri nizama girip ilerlesin.

Sakın, ordun ve zenginliğinle mağrur olma. Benden ibret al ki; zayıf, güçsüz bir karınca misali,
hiç layık olmadığım halde buraya geldim ve Allah'u Teala'nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine
kavuştum. Sen de benim uyduğumve uyguladığım nizamı uygula. Dinimizin tayin ettiği beytü'lmaldaki
gelirin ile kanaat eyle. Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tenbih eyle.
Daima adalet ve insaf üzerinde bulun, zulme meydan verme. Herhangi bir işe başlayacağın zaman
Cenabı Allah'ın yardımına sığın. Tebeanı düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru.

VASİYETİN  ŞİİRLE  İFADSİ

Gönül kerestesiyle bir Yenişehir ve Pazar yap,
Zulmeyleme rençberlere her ne istersen var yap.

Eski Yenişehri bari, İnegöl'e dek hep varı,
Kırup geçirüp kenarı Bursa'yı yık da tekrar yap.

Kurt olup gir sürüye, arslan ol bakma geriye
Çar edüp haydi çeriye, dil geçidini hisar yap.

Osman - Ertuğrul oğlusun, Oğuz - Kayıhan neslisin
Hakkın bir kemter kulusun, İslambol'u aç gülzar yap.
Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri