ATEŞLE  SU  ARASINDAKİ  ÖLÜM

Abbasi Halifesi Me'mun'un (786-833) vezirlerinden Fazi ibni Süheyl, ilm-i nücumda zamanın önde
gelen şahsiyetlerinden biriydi. Uzun bir müddet Me'mun'a vezirlik yaptı. Azledildikten sonra Serhas
şehrinde  emeklilik köşesine çekilip kendi halinde yaşamaya başladı.

Günün birinde Fazl'ın düşmanlarından biri Fazl hakkında hükümdara çok kötü şeyler anlattı.

Neticede Halife Me'mun, yaptıklarından dolayı Fazl'ı cezalandırmaya karar verdi ve
onu öldürmek üzere Galip adlı adamını gönderdi.

Emri alan adam Fazl'ı öldürmek üzere yola çıktığında, onu hamamda yıkanırken buldu ve onu
oracıkta öldürüp geri döndü.

Daha sonra Fazl'ın babasına bir mektup yazan hükümdarın adamları, mektupta: 
"Fazl'ın bize layık olan hediyesini gönderirsen." dediler. Fazl'ın babası:

"Kendisi bir sandık mühürlemiştir. Bu sandık Halife içindir. 
İçinde ne bulunduğunu ben de bilmiyorum." diye bir cevap gönderdi.

Hemen Bağdat'a getirilen sandık Halife'nin huzurunda açıldı.
Sandığın içinde Fazl'ın el yazısıyla yazılmış bir kağıt çıktı ve kağıtta aynen şunlar yazıyordu:

"Bismillahirrahmanirrahim.

Bu konu, ben Fazl ibni Sühyl'in üzerinedir. Kırk yedi sene ömrüm vardır ve bundan sonra
ölümüm ateşle su arasında olacaktır." (Bilindiği gibi Fazl hamamda öldürülmüştü.
külhanında da ateş yanardı. Su ile de hamamın suyunu kasdetmişti.)

Anasayfaya dön Konulara dön
Sadakat.Net©İslami web hizmetleri