Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 4134
2 41- Fussilet 2772
3 5- Maide 2524
4 3-Al-iimran 2543
5 4-Nisa 2480
6 6-En'am 2209
7 7-A'raf 2057
8 8-Enfal 2025
9 9-Tevbe 2383
10 10-Yunus 2241
11 11-Hud 2108
12 12-Yusuf 2205
13 13-Ra'd 2179
14 14-İbrahim 2028
15 15-Hicr 2211
16 15-Hicr 1903
17 17-Isra 2200
18 18-Kehf 2145
19 19-Meryem 2057
20 20-Taha 1937
21 21-Enbiya 2105
22 22-Hac 1818
23 23-Mü'minun 2243
24 24-Nur 2278
25 25-Furkan 2122
26 26-Suara 1764
27 27-Neml 2049
28 28-Kasas 2003
29 29-Ankebut 2314
30 30-Rum 2096
31 31-Lokman 2150
32 32-Secde 1908
33 33-Ahzab 2110
34 34-Sebe 2030
35 35-Fatir 2013
36 36-Yasin 2838
37 37-Saffat 2052
38 38-Sad 2116
39 39-Zümer 1921
40 40-Mümin 1939
41 42-Sura 2110
42 43-Zuhruf 1956
43 44-Duhan 2089
44 45-Casiye 2316
45 46-Ahkaf 2031
46 47-Muhammed 2198
47 48-Fetih 2129
48 49-Hucurat 2353
49 50-Kaf 2023
50 51-Zariyat 1764
51 52-Tur 1924
52 53-Necm 2021
53 54-Kamer 1931
54 55-Rahman 2011
55 56-Vakia 1850
56 57-Hadid 1858
57 58-Mücadele 2072
58 59-Hasr 2165
59 60-Mümtehine 1979
60 61-Saf 2094
61 62-Cum'a 1884
62 63-Münafikun 1957
63 64-Tegabün 1924
64 65-Talak 1987
65 66-Tahrim 2051
66 67-Mülk 2107
67 68-Kalem 1858
68 69-Hakka 2010
69 70-Mearic 1860
70 71-Nuh 1780
71 72-Cin 2247
72 74-Müddessir 1905
73 75-Kiyamet 2034
74 76-İnsan-Dehr 1969
75 77-Mürselat 2108
76 78-Nebe 1905
77 79-Naziat 1780
78 80-Abese 2031
79 81-Tekvir 1775
80 82-Infitar 2030
81 83-Mutaffifin 1844
82 84-İnsikak 1810
83 85-Büruc 1766
84 86-Tarik 2092
85 87-A'la 2135
86 88-Gasiye 2083
87 89-Fecr 2128
88 90-Beled 2001
89 91-Sems 1838
90 92-Leyl 1809
91 93-Duha 1855
92 94-İnsirah 2005
93 95-Tin 1980
94 96-Alak 2018
95 97-Kadir 2129
96 98-Beyyine 2048
97 99-Zelzele-Zilzal 1984
98 100-Adiyat 1867
99 101-Kaari'a 2043
100 102-Tekasür 2183
101 103-Asr 2137
102 104-Hümeze 1783
103 105-Fil 2183
104 106-Kureys 2040
105 107-Ma'un 2192
106 108.Kevser 2087
107 109. Kafirun 2060
108 110. Nasr 2132
109 111.Tebbet 2074
110 112. İhlas 2122
111 113. Felak 2139
112 144. Nas 2314
113 2-Bakara 3059
114 1- Fatiha 3974