Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5138
2-Bakara Tıklamalar: 4056
144. Nas Tıklamalar: 3242
113. Felak Tıklamalar: 3117
112. İhlas Tıklamalar: 3044
111.Tebbet Tıklamalar: 2907
110. Nasr Tıklamalar: 3024
109. Kafirun Tıklamalar: 2855
108.Kevser Tıklamalar: 3001
107-Ma'un Tıklamalar: 3170
106-Kureys Tıklamalar: 2867
105-Fil Tıklamalar: 2945
104-Hümeze Tıklamalar: 2522
103-Asr Tıklamalar: 3131
102-Tekasür Tıklamalar: 2990
101-Kaari'a Tıklamalar: 3090
100-Adiyat Tıklamalar: 2649
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2702
98-Beyyine Tıklamalar: 2741
97-Kadir Tıklamalar: 2730
96-Alak Tıklamalar: 2715
95-Tin Tıklamalar: 2633
94-İnsirah Tıklamalar: 2696
93-Duha Tıklamalar: 2490
92-Leyl Tıklamalar: 2492
91-Sems Tıklamalar: 2477
90-Beled Tıklamalar: 2650
89-Fecr Tıklamalar: 2839
88-Gasiye Tıklamalar: 2711
87-A'la Tıklamalar: 2765
86-Tarik Tıklamalar: 2772
85-Büruc Tıklamalar: 2393
84-İnsikak Tıklamalar: 2443
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2454
82-Infitar Tıklamalar: 2633
81-Tekvir Tıklamalar: 2463
80-Abese Tıklamalar: 2655
79-Naziat Tıklamalar: 2432
78-Nebe Tıklamalar: 2514
77-Mürselat Tıklamalar: 2764
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2585
75-Kiyamet Tıklamalar: 2663
74-Müddessir Tıklamalar: 2579
72-Cin Tıklamalar: 2897
71-Nuh Tıklamalar: 2419
70-Mearic Tıklamalar: 2490
69-Hakka Tıklamalar: 2671
68-Kalem Tıklamalar: 2535
67-Mülk Tıklamalar: 2778
66-Tahrim Tıklamalar: 2705
65-Talak Tıklamalar: 2656
64-Tegabün Tıklamalar: 2593
63-Münafikun Tıklamalar: 2571
62-Cum'a Tıklamalar: 2533
61-Saf Tıklamalar: 2733
60-Mümtehine Tıklamalar: 2645
59-Hasr Tıklamalar: 2849
58-Mücadele Tıklamalar: 2761
57-Hadid Tıklamalar: 2544
56-Vakia Tıklamalar: 2517
55-Rahman Tıklamalar: 2697
54-Kamer Tıklamalar: 2910
53-Necm Tıklamalar: 2700
52-Tur Tıklamalar: 2597
51-Zariyat Tıklamalar: 2432
50-Kaf Tıklamalar: 2714
49-Hucurat Tıklamalar: 3003
48-Fetih Tıklamalar: 2805
47-Muhammed Tıklamalar: 2902
46-Ahkaf Tıklamalar: 2704
45-Casiye Tıklamalar: 3024
44-Duhan Tıklamalar: 2782
43-Zuhruf Tıklamalar: 2670
42-Sura Tıklamalar: 2789
40-Mümin Tıklamalar: 2652
39-Zümer Tıklamalar: 2606
38-Sad Tıklamalar: 2784
37-Saffat Tıklamalar: 2746
36-Yasin Tıklamalar: 3523
35-Fatir Tıklamalar: 2693
34-Sebe Tıklamalar: 2666
33-Ahzab Tıklamalar: 2750
32-Secde Tıklamalar: 2526
31-Lokman Tıklamalar: 2805
30-Rum Tıklamalar: 2773
29-Ankebut Tıklamalar: 3710
28-Kasas Tıklamalar: 2679
27-Neml Tıklamalar: 2714
26-Suara Tıklamalar: 2467
25-Furkan Tıklamalar: 2740
24-Nur Tıklamalar: 2956
23-Mü'minun Tıklamalar: 2952
22-Hac Tıklamalar: 2550
21-Enbiya Tıklamalar: 2781
20-Taha Tıklamalar: 2590
19-Meryem Tıklamalar: 2710
18-Kehf Tıklamalar: 2816
17-Isra Tıklamalar: 2907
15-Hicr Tıklamalar: 2571
15-Hicr Tıklamalar: 3005
14-İbrahim Tıklamalar: 2714
13-Ra'd Tıklamalar: 2858
12-Yusuf Tıklamalar: 2872
11-Hud Tıklamalar: 2768
10-Yunus Tıklamalar: 2910
9-Tevbe Tıklamalar: 3086
8-Enfal Tıklamalar: 2684
7-A'raf Tıklamalar: 2796
6-En'am Tıklamalar: 2891
4-Nisa Tıklamalar: 3261
3-Al-iimran Tıklamalar: 3319
5- Maide Tıklamalar: 3276
41- Fussilet Tıklamalar: 3448
73- Müzemmil Tıklamalar: 4810

Günün Sözü

"“Sen af yolunu tut, mârûf ile emret ve kendilerini bilmezlerden sarf-ı nazar eyle!”(Sûre-i A‘râf, 199)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.