Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7349
2-Bakara Tıklamalar: 6026
144. Nas Tıklamalar: 5149
113. Felak Tıklamalar: 5164
112. İhlas Tıklamalar: 4957
111.Tebbet Tıklamalar: 4592
110. Nasr Tıklamalar: 4816
109. Kafirun Tıklamalar: 4401
108.Kevser Tıklamalar: 4795
107-Ma'un Tıklamalar: 5063
106-Kureys Tıklamalar: 4420
105-Fil Tıklamalar: 4453
104-Hümeze Tıklamalar: 4093
103-Asr Tıklamalar: 4912
102-Tekasür Tıklamalar: 4466
101-Kaari'a Tıklamalar: 5061
100-Adiyat Tıklamalar: 4152
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 4151
98-Beyyine Tıklamalar: 4149
97-Kadir Tıklamalar: 4116
96-Alak Tıklamalar: 4071
95-Tin Tıklamalar: 4015
94-İnsirah Tıklamalar: 4047
93-Duha Tıklamalar: 3847
92-Leyl Tıklamalar: 3872
91-Sems Tıklamalar: 3878
90-Beled Tıklamalar: 4034
89-Fecr Tıklamalar: 4309
88-Gasiye Tıklamalar: 4135
87-A'la Tıklamalar: 4165
86-Tarik Tıklamalar: 4165
85-Büruc Tıklamalar: 3770
84-İnsikak Tıklamalar: 3798
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3862
82-Infitar Tıklamalar: 3948
81-Tekvir Tıklamalar: 3939
80-Abese Tıklamalar: 4025
79-Naziat Tıklamalar: 3820
78-Nebe Tıklamalar: 3953
77-Mürselat Tıklamalar: 4062
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3958
75-Kiyamet Tıklamalar: 4075
74-Müddessir Tıklamalar: 3931
72-Cin Tıklamalar: 4245
71-Nuh Tıklamalar: 3955
70-Mearic Tıklamalar: 3920
69-Hakka Tıklamalar: 4056
68-Kalem Tıklamalar: 3846
67-Mülk Tıklamalar: 4146
66-Tahrim Tıklamalar: 4168
65-Talak Tıklamalar: 3998
64-Tegabün Tıklamalar: 3998
63-Münafikun Tıklamalar: 3926
62-Cum'a Tıklamalar: 3917
61-Saf Tıklamalar: 4119
60-Mümtehine Tıklamalar: 4028
59-Hasr Tıklamalar: 4165
58-Mücadele Tıklamalar: 4413
57-Hadid Tıklamalar: 4178
56-Vakia Tıklamalar: 4197
55-Rahman Tıklamalar: 4398
54-Kamer Tıklamalar: 4602
53-Necm Tıklamalar: 4456
52-Tur Tıklamalar: 4259
51-Zariyat Tıklamalar: 3773
50-Kaf Tıklamalar: 4098
49-Hucurat Tıklamalar: 4351
48-Fetih Tıklamalar: 4145
47-Muhammed Tıklamalar: 4255
46-Ahkaf Tıklamalar: 4062
45-Casiye Tıklamalar: 4383
44-Duhan Tıklamalar: 4148
43-Zuhruf Tıklamalar: 4039
42-Sura Tıklamalar: 4159
40-Mümin Tıklamalar: 3983
39-Zümer Tıklamalar: 3974
38-Sad Tıklamalar: 4130
37-Saffat Tıklamalar: 4098
36-Yasin Tıklamalar: 4861
35-Fatir Tıklamalar: 4063
34-Sebe Tıklamalar: 4063
33-Ahzab Tıklamalar: 4097
32-Secde Tıklamalar: 3892
31-Lokman Tıklamalar: 4089
30-Rum Tıklamalar: 4146
29-Ankebut Tıklamalar: 4968
28-Kasas Tıklamalar: 3990
27-Neml Tıklamalar: 3953
26-Suara Tıklamalar: 3814
25-Furkan Tıklamalar: 4057
24-Nur Tıklamalar: 4239
23-Mü'minun Tıklamalar: 4282
22-Hac Tıklamalar: 3879
21-Enbiya Tıklamalar: 4072
20-Taha Tıklamalar: 3902
19-Meryem Tıklamalar: 4073
18-Kehf Tıklamalar: 4131
17-Isra Tıklamalar: 4331
15-Hicr Tıklamalar: 3917
15-Hicr Tıklamalar: 4387
14-İbrahim Tıklamalar: 4084
13-Ra'd Tıklamalar: 4226
12-Yusuf Tıklamalar: 4264
11-Hud Tıklamalar: 4132
10-Yunus Tıklamalar: 4144
9-Tevbe Tıklamalar: 4441
8-Enfal Tıklamalar: 4130
7-A'raf Tıklamalar: 4172
6-En'am Tıklamalar: 4264
4-Nisa Tıklamalar: 4699
3-Al-iimran Tıklamalar: 4906
5- Maide Tıklamalar: 4738
41- Fussilet Tıklamalar: 4776
73- Müzemmil Tıklamalar: 6120

Günün Sözü

"Îmân etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îmân etmiş olmazsınız. Sizi, işlediğiniz takdîrde birbirinizi seveceğiniz bir şeye delâlet edeyim mi? Aranızda selâmı yayınız!” (Hadîs-i Şerif—Müslim):"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.