Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 4585
2-Bakara Tıklamalar: 3629
144. Nas Tıklamalar: 2809
113. Felak Tıklamalar: 2675
112. İhlas Tıklamalar: 2596
111.Tebbet Tıklamalar: 2517
110. Nasr Tıklamalar: 2627
109. Kafirun Tıklamalar: 2524
108.Kevser Tıklamalar: 2609
107-Ma'un Tıklamalar: 2703
106-Kureys Tıklamalar: 2509
105-Fil Tıklamalar: 2608
104-Hümeze Tıklamalar: 2199
103-Asr Tıklamalar: 2676
102-Tekasür Tıklamalar: 2648
101-Kaari'a Tıklamalar: 2571
100-Adiyat Tıklamalar: 2316
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2411
98-Beyyine Tıklamalar: 2456
97-Kadir Tıklamalar: 2474
96-Alak Tıklamalar: 2456
95-Tin Tıklamalar: 2360
94-İnsirah Tıklamalar: 2439
93-Duha Tıklamalar: 2232
92-Leyl Tıklamalar: 2227
91-Sems Tıklamalar: 2214
90-Beled Tıklamalar: 2386
89-Fecr Tıklamalar: 2575
88-Gasiye Tıklamalar: 2453
87-A'la Tıklamalar: 2506
86-Tarik Tıklamalar: 2516
85-Büruc Tıklamalar: 2145
84-İnsikak Tıklamalar: 2200
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2212
82-Infitar Tıklamalar: 2388
81-Tekvir Tıklamalar: 2198
80-Abese Tıklamalar: 2390
79-Naziat Tıklamalar: 2174
78-Nebe Tıklamalar: 2236
77-Mürselat Tıklamalar: 2521
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2347
75-Kiyamet Tıklamalar: 2415
74-Müddessir Tıklamalar: 2330
72-Cin Tıklamalar: 2620
71-Nuh Tıklamalar: 2166
70-Mearic Tıklamalar: 2227
69-Hakka Tıklamalar: 2413
68-Kalem Tıklamalar: 2284
67-Mülk Tıklamalar: 2490
66-Tahrim Tıklamalar: 2457
65-Talak Tıklamalar: 2384
64-Tegabün Tıklamalar: 2336
63-Münafikun Tıklamalar: 2329
62-Cum'a Tıklamalar: 2268
61-Saf Tıklamalar: 2481
60-Mümtehine Tıklamalar: 2392
59-Hasr Tıklamalar: 2587
58-Mücadele Tıklamalar: 2498
57-Hadid Tıklamalar: 2288
56-Vakia Tıklamalar: 2255
55-Rahman Tıklamalar: 2438
54-Kamer Tıklamalar: 2353
53-Necm Tıklamalar: 2438
52-Tur Tıklamalar: 2316
51-Zariyat Tıklamalar: 2180
50-Kaf Tıklamalar: 2438
49-Hucurat Tıklamalar: 2751
48-Fetih Tıklamalar: 2549
47-Muhammed Tıklamalar: 2649
46-Ahkaf Tıklamalar: 2449
45-Casiye Tıklamalar: 2755
44-Duhan Tıklamalar: 2507
43-Zuhruf Tıklamalar: 2413
42-Sura Tıklamalar: 2520
40-Mümin Tıklamalar: 2389
39-Zümer Tıklamalar: 2363
38-Sad Tıklamalar: 2522
37-Saffat Tıklamalar: 2485
36-Yasin Tıklamalar: 3255
35-Fatir Tıklamalar: 2440
34-Sebe Tıklamalar: 2422
33-Ahzab Tıklamalar: 2511
32-Secde Tıklamalar: 2268
31-Lokman Tıklamalar: 2540
30-Rum Tıklamalar: 2506
29-Ankebut Tıklamalar: 3065
28-Kasas Tıklamalar: 2420
27-Neml Tıklamalar: 2442
26-Suara Tıklamalar: 2194
25-Furkan Tıklamalar: 2493
24-Nur Tıklamalar: 2695
23-Mü'minun Tıklamalar: 2685
22-Hac Tıklamalar: 2281
21-Enbiya Tıklamalar: 2534
20-Taha Tıklamalar: 2324
19-Meryem Tıklamalar: 2437
18-Kehf Tıklamalar: 2571
17-Isra Tıklamalar: 2653
15-Hicr Tıklamalar: 2305
15-Hicr Tıklamalar: 2688
14-İbrahim Tıklamalar: 2431
13-Ra'd Tıklamalar: 2588
12-Yusuf Tıklamalar: 2605
11-Hud Tıklamalar: 2503
10-Yunus Tıklamalar: 2650
9-Tevbe Tıklamalar: 2828
8-Enfal Tıklamalar: 2429
7-A'raf Tıklamalar: 2519
6-En'am Tıklamalar: 2602
4-Nisa Tıklamalar: 2988
3-Al-iimran Tıklamalar: 3066
5- Maide Tıklamalar: 3020
41- Fussilet Tıklamalar: 3191
73- Müzemmil Tıklamalar: 4543

Ramazan-ı Şerif Özel

Günün Sözü

"“Kul (um) bana bir karış yaklaştığı zaman, ben ona bir arşın yaklaşırım; o bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım; o bana yürüyerek geldiği zaman, ben ona koşarak varırım.” (Hadîs-i Kudsî—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.