Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6600
2-Bakara Tıklamalar: 5379
144. Nas Tıklamalar: 4485
113. Felak Tıklamalar: 4492
112. İhlas Tıklamalar: 4322
111.Tebbet Tıklamalar: 4029
110. Nasr Tıklamalar: 4218
109. Kafirun Tıklamalar: 3846
108.Kevser Tıklamalar: 4156
107-Ma'un Tıklamalar: 4437
106-Kureys Tıklamalar: 3885
105-Fil Tıklamalar: 3931
104-Hümeze Tıklamalar: 3571
103-Asr Tıklamalar: 4338
102-Tekasür Tıklamalar: 3955
101-Kaari'a Tıklamalar: 4421
100-Adiyat Tıklamalar: 3626
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3643
98-Beyyine Tıklamalar: 3650
97-Kadir Tıklamalar: 3617
96-Alak Tıklamalar: 3590
95-Tin Tıklamalar: 3526
94-İnsirah Tıklamalar: 3552
93-Duha Tıklamalar: 3357
92-Leyl Tıklamalar: 3386
91-Sems Tıklamalar: 3377
90-Beled Tıklamalar: 3521
89-Fecr Tıklamalar: 3775
88-Gasiye Tıklamalar: 3656
87-A'la Tıklamalar: 3665
86-Tarik Tıklamalar: 3677
85-Büruc Tıklamalar: 3288
84-İnsikak Tıklamalar: 3305
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3366
82-Infitar Tıklamalar: 3469
81-Tekvir Tıklamalar: 3385
80-Abese Tıklamalar: 3533
79-Naziat Tıklamalar: 3328
78-Nebe Tıklamalar: 3472
77-Mürselat Tıklamalar: 3589
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3466
75-Kiyamet Tıklamalar: 3602
74-Müddessir Tıklamalar: 3435
72-Cin Tıklamalar: 3780
71-Nuh Tıklamalar: 3463
70-Mearic Tıklamalar: 3417
69-Hakka Tıklamalar: 3568
68-Kalem Tıklamalar: 3390
67-Mülk Tıklamalar: 3647
66-Tahrim Tıklamalar: 3667
65-Talak Tıklamalar: 3504
64-Tegabün Tıklamalar: 3505
63-Münafikun Tıklamalar: 3434
62-Cum'a Tıklamalar: 3415
61-Saf Tıklamalar: 3644
60-Mümtehine Tıklamalar: 3530
59-Hasr Tıklamalar: 3706
58-Mücadele Tıklamalar: 3753
57-Hadid Tıklamalar: 3543
56-Vakia Tıklamalar: 3570
55-Rahman Tıklamalar: 3746
54-Kamer Tıklamalar: 3952
53-Necm Tıklamalar: 3799
52-Tur Tıklamalar: 3640
51-Zariyat Tıklamalar: 3302
50-Kaf Tıklamalar: 3619
49-Hucurat Tıklamalar: 3870
48-Fetih Tıklamalar: 3670
47-Muhammed Tıklamalar: 3763
46-Ahkaf Tıklamalar: 3573
45-Casiye Tıklamalar: 3906
44-Duhan Tıklamalar: 3676
43-Zuhruf Tıklamalar: 3540
42-Sura Tıklamalar: 3670
40-Mümin Tıklamalar: 3511
39-Zümer Tıklamalar: 3521
38-Sad Tıklamalar: 3658
37-Saffat Tıklamalar: 3615
36-Yasin Tıklamalar: 4384
35-Fatir Tıklamalar: 3597
34-Sebe Tıklamalar: 3568
33-Ahzab Tıklamalar: 3597
32-Secde Tıklamalar: 3414
31-Lokman Tıklamalar: 3612
30-Rum Tıklamalar: 3644
29-Ankebut Tıklamalar: 4494
28-Kasas Tıklamalar: 3520
27-Neml Tıklamalar: 3500
26-Suara Tıklamalar: 3335
25-Furkan Tıklamalar: 3579
24-Nur Tıklamalar: 3774
23-Mü'minun Tıklamalar: 3787
22-Hac Tıklamalar: 3411
21-Enbiya Tıklamalar: 3605
20-Taha Tıklamalar: 3441
19-Meryem Tıklamalar: 3597
18-Kehf Tıklamalar: 3647
17-Isra Tıklamalar: 3840
15-Hicr Tıklamalar: 3449
15-Hicr Tıklamalar: 3897
14-İbrahim Tıklamalar: 3598
13-Ra'd Tıklamalar: 3734
12-Yusuf Tıklamalar: 3791
11-Hud Tıklamalar: 3645
10-Yunus Tıklamalar: 3702
9-Tevbe Tıklamalar: 3967
8-Enfal Tıklamalar: 3604
7-A'raf Tıklamalar: 3683
6-En'am Tıklamalar: 3773
4-Nisa Tıklamalar: 4199
3-Al-iimran Tıklamalar: 4394
5- Maide Tıklamalar: 4216
41- Fussilet Tıklamalar: 4301
73- Müzemmil Tıklamalar: 5642

Günün Sözü

"Ey insanlar! Nâfile namazları evinizde kılınız. Çünkü, farz namazların dışındaki en faziletli namaz, kişinin evinde kıldığı namazdır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.