Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 4792
2-Bakara Tıklamalar: 3786
144. Nas Tıklamalar: 2983
113. Felak Tıklamalar: 2846
112. İhlas Tıklamalar: 2739
111.Tebbet Tıklamalar: 2670
110. Nasr Tıklamalar: 2788
109. Kafirun Tıklamalar: 2647
108.Kevser Tıklamalar: 2746
107-Ma'un Tıklamalar: 2881
106-Kureys Tıklamalar: 2654
105-Fil Tıklamalar: 2730
104-Hümeze Tıklamalar: 2316
103-Asr Tıklamalar: 2853
102-Tekasür Tıklamalar: 2770
101-Kaari'a Tıklamalar: 2765
100-Adiyat Tıklamalar: 2438
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2515
98-Beyyine Tıklamalar: 2569
97-Kadir Tıklamalar: 2566
96-Alak Tıklamalar: 2552
95-Tin Tıklamalar: 2461
94-İnsirah Tıklamalar: 2537
93-Duha Tıklamalar: 2331
92-Leyl Tıklamalar: 2337
91-Sems Tıklamalar: 2321
90-Beled Tıklamalar: 2484
89-Fecr Tıklamalar: 2669
88-Gasiye Tıklamalar: 2546
87-A'la Tıklamalar: 2606
86-Tarik Tıklamalar: 2610
85-Büruc Tıklamalar: 2235
84-İnsikak Tıklamalar: 2291
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2302
82-Infitar Tıklamalar: 2477
81-Tekvir Tıklamalar: 2295
80-Abese Tıklamalar: 2481
79-Naziat Tıklamalar: 2268
78-Nebe Tıklamalar: 2343
77-Mürselat Tıklamalar: 2610
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2436
75-Kiyamet Tıklamalar: 2507
74-Müddessir Tıklamalar: 2427
72-Cin Tıklamalar: 2725
71-Nuh Tıklamalar: 2261
70-Mearic Tıklamalar: 2326
69-Hakka Tıklamalar: 2513
68-Kalem Tıklamalar: 2384
67-Mülk Tıklamalar: 2603
66-Tahrim Tıklamalar: 2550
65-Talak Tıklamalar: 2487
64-Tegabün Tıklamalar: 2432
63-Münafikun Tıklamalar: 2432
62-Cum'a Tıklamalar: 2366
61-Saf Tıklamalar: 2573
60-Mümtehine Tıklamalar: 2492
59-Hasr Tıklamalar: 2689
58-Mücadele Tıklamalar: 2600
57-Hadid Tıklamalar: 2381
56-Vakia Tıklamalar: 2350
55-Rahman Tıklamalar: 2530
54-Kamer Tıklamalar: 2738
53-Necm Tıklamalar: 2537
52-Tur Tıklamalar: 2415
51-Zariyat Tıklamalar: 2275
50-Kaf Tıklamalar: 2539
49-Hucurat Tıklamalar: 2853
48-Fetih Tıklamalar: 2641
47-Muhammed Tıklamalar: 2745
46-Ahkaf Tıklamalar: 2541
45-Casiye Tıklamalar: 2859
44-Duhan Tıklamalar: 2609
43-Zuhruf Tıklamalar: 2505
42-Sura Tıklamalar: 2619
40-Mümin Tıklamalar: 2485
39-Zümer Tıklamalar: 2453
38-Sad Tıklamalar: 2621
37-Saffat Tıklamalar: 2584
36-Yasin Tıklamalar: 3355
35-Fatir Tıklamalar: 2537
34-Sebe Tıklamalar: 2517
33-Ahzab Tıklamalar: 2602
32-Secde Tıklamalar: 2368
31-Lokman Tıklamalar: 2634
30-Rum Tıklamalar: 2602
29-Ankebut Tıklamalar: 3548
28-Kasas Tıklamalar: 2515
27-Neml Tıklamalar: 2549
26-Suara Tıklamalar: 2297
25-Furkan Tıklamalar: 2584
24-Nur Tıklamalar: 2798
23-Mü'minun Tıklamalar: 2781
22-Hac Tıklamalar: 2374
21-Enbiya Tıklamalar: 2625
20-Taha Tıklamalar: 2415
19-Meryem Tıklamalar: 2541
18-Kehf Tıklamalar: 2658
17-Isra Tıklamalar: 2743
15-Hicr Tıklamalar: 2406
15-Hicr Tıklamalar: 2817
14-İbrahim Tıklamalar: 2538
13-Ra'd Tıklamalar: 2690
12-Yusuf Tıklamalar: 2703
11-Hud Tıklamalar: 2602
10-Yunus Tıklamalar: 2751
9-Tevbe Tıklamalar: 2920
8-Enfal Tıklamalar: 2528
7-A'raf Tıklamalar: 2617
6-En'am Tıklamalar: 2706
4-Nisa Tıklamalar: 3095
3-Al-iimran Tıklamalar: 3165
5- Maide Tıklamalar: 3108
41- Fussilet Tıklamalar: 3285
73- Müzemmil Tıklamalar: 4642

Günün Sözü

"“Amellerin en fazîletlisi, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"

Reklam

Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.