Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 4271
2 41- Fussilet 2902
3 5- Maide 2664
4 3-Al-iimran 2703
5 4-Nisa 2659
6 6-En'am 2310
7 7-A'raf 2176
8 8-Enfal 2148
9 9-Tevbe 2529
10 10-Yunus 2355
11 11-Hud 2213
12 12-Yusuf 2318
13 13-Ra'd 2290
14 14-İbrahim 2124
15 15-Hicr 2347
16 15-Hicr 2017
17 17-Isra 2352
18 18-Kehf 2289
19 19-Meryem 2163
20 20-Taha 2057
21 21-Enbiya 2251
22 22-Hac 1954
23 23-Mü'minun 2377
24 24-Nur 2409
25 25-Furkan 2217
26 26-Suara 1906
27 27-Neml 2162
28 28-Kasas 2127
29 29-Ankebut 2437
30 30-Rum 2205
31 31-Lokman 2265
32 32-Secde 1992
33 33-Ahzab 2245
34 34-Sebe 2134
35 35-Fatir 2138
36 36-Yasin 2976
37 37-Saffat 2164
38 38-Sad 2237
39 39-Zümer 2057
40 40-Mümin 2050
41 42-Sura 2240
42 43-Zuhruf 2074
43 44-Duhan 2192
44 45-Casiye 2427
45 46-Ahkaf 2131
46 47-Muhammed 2314
47 48-Fetih 2239
48 49-Hucurat 2444
49 50-Kaf 2139
50 51-Zariyat 1882
51 52-Tur 2039
52 53-Necm 2122
53 54-Kamer 2037
54 55-Rahman 2126
55 56-Vakia 1952
56 57-Hadid 1982
57 58-Mücadele 2179
58 59-Hasr 2296
59 60-Mümtehine 2099
60 61-Saf 2197
61 62-Cum'a 1970
62 63-Münafikun 2060
63 64-Tegabün 2039
64 65-Talak 2096
65 66-Tahrim 2158
66 67-Mülk 2195
67 68-Kalem 1973
68 69-Hakka 2109
69 70-Mearic 1942
70 71-Nuh 1881
71 72-Cin 2348
72 74-Müddessir 2024
73 75-Kiyamet 2142
74 76-İnsan-Dehr 2074
75 77-Mürselat 2221
76 78-Nebe 1992
77 79-Naziat 1884
78 80-Abese 2118
79 81-Tekvir 1904
80 82-Infitar 2121
81 83-Mutaffifin 1945
82 84-İnsikak 1927
83 85-Büruc 1868
84 86-Tarik 2209
85 87-A'la 2226
86 88-Gasiye 2186
87 89-Fecr 2245
88 90-Beled 2108
89 91-Sems 1930
90 92-Leyl 1916
91 93-Duha 1943
92 94-İnsirah 2127
93 95-Tin 2074
94 96-Alak 2141
95 97-Kadir 2214
96 98-Beyyine 2152
97 99-Zelzele-Zilzal 2091
98 100-Adiyat 1974
99 101-Kaari'a 2124
100 102-Tekasür 2299
101 103-Asr 2223
102 104-Hümeze 1867
103 105-Fil 2273
104 106-Kureys 2152
105 107-Ma'un 2296
106 108.Kevser 2195
107 109. Kafirun 2154
108 110. Nasr 2219
109 111.Tebbet 2160
110 112. İhlas 2212
111 113. Felak 2240
112 144. Nas 2403
113 2-Bakara 3183
114 1- Fatiha 4086