Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5317
2-Bakara Tıklamalar: 4192
144. Nas Tıklamalar: 3389
113. Felak Tıklamalar: 3243
112. İhlas Tıklamalar: 3189
111.Tebbet Tıklamalar: 3026
110. Nasr Tıklamalar: 3145
109. Kafirun Tıklamalar: 2954
108.Kevser Tıklamalar: 3116
107-Ma'un Tıklamalar: 3315
106-Kureys Tıklamalar: 2960
105-Fil Tıklamalar: 3041
104-Hümeze Tıklamalar: 2627
103-Asr Tıklamalar: 3290
102-Tekasür Tıklamalar: 3093
101-Kaari'a Tıklamalar: 3260
100-Adiyat Tıklamalar: 2756
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2794
98-Beyyine Tıklamalar: 2827
97-Kadir Tıklamalar: 2815
96-Alak Tıklamalar: 2801
95-Tin Tıklamalar: 2716
94-İnsirah Tıklamalar: 2769
93-Duha Tıklamalar: 2575
92-Leyl Tıklamalar: 2567
91-Sems Tıklamalar: 2566
90-Beled Tıklamalar: 2731
89-Fecr Tıklamalar: 2921
88-Gasiye Tıklamalar: 2791
87-A'la Tıklamalar: 2852
86-Tarik Tıklamalar: 2857
85-Büruc Tıklamalar: 2475
84-İnsikak Tıklamalar: 2519
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2539
82-Infitar Tıklamalar: 2718
81-Tekvir Tıklamalar: 2552
80-Abese Tıklamalar: 2739
79-Naziat Tıklamalar: 2523
78-Nebe Tıklamalar: 2615
77-Mürselat Tıklamalar: 2842
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2655
75-Kiyamet Tıklamalar: 2744
74-Müddessir Tıklamalar: 2661
72-Cin Tıklamalar: 2984
71-Nuh Tıklamalar: 2511
70-Mearic Tıklamalar: 2590
69-Hakka Tıklamalar: 2761
68-Kalem Tıklamalar: 2611
67-Mülk Tıklamalar: 2858
66-Tahrim Tıklamalar: 2778
65-Talak Tıklamalar: 2733
64-Tegabün Tıklamalar: 2698
63-Münafikun Tıklamalar: 2662
62-Cum'a Tıklamalar: 2615
61-Saf Tıklamalar: 2812
60-Mümtehine Tıklamalar: 2735
59-Hasr Tıklamalar: 2949
58-Mücadele Tıklamalar: 2855
57-Hadid Tıklamalar: 2638
56-Vakia Tıklamalar: 2654
55-Rahman Tıklamalar: 2789
54-Kamer Tıklamalar: 3011
53-Necm Tıklamalar: 2799
52-Tur Tıklamalar: 2699
51-Zariyat Tıklamalar: 2514
50-Kaf Tıklamalar: 2803
49-Hucurat Tıklamalar: 3079
48-Fetih Tıklamalar: 2896
47-Muhammed Tıklamalar: 2996
46-Ahkaf Tıklamalar: 2782
45-Casiye Tıklamalar: 3114
44-Duhan Tıklamalar: 2869
43-Zuhruf Tıklamalar: 2753
42-Sura Tıklamalar: 2871
40-Mümin Tıklamalar: 2732
39-Zümer Tıklamalar: 2700
38-Sad Tıklamalar: 2868
37-Saffat Tıklamalar: 2827
36-Yasin Tıklamalar: 3609
35-Fatir Tıklamalar: 2788
34-Sebe Tıklamalar: 2755
33-Ahzab Tıklamalar: 2824
32-Secde Tıklamalar: 2617
31-Lokman Tıklamalar: 2889
30-Rum Tıklamalar: 2864
29-Ankebut Tıklamalar: 3792
28-Kasas Tıklamalar: 2760
27-Neml Tıklamalar: 2790
26-Suara Tıklamalar: 2571
25-Furkan Tıklamalar: 2821
24-Nur Tıklamalar: 3042
23-Mü'minun Tıklamalar: 3038
22-Hac Tıklamalar: 2650
21-Enbiya Tıklamalar: 2860
20-Taha Tıklamalar: 2676
19-Meryem Tıklamalar: 2799
18-Kehf Tıklamalar: 2891
17-Isra Tıklamalar: 2990
15-Hicr Tıklamalar: 2648
15-Hicr Tıklamalar: 3097
14-İbrahim Tıklamalar: 2812
13-Ra'd Tıklamalar: 2940
12-Yusuf Tıklamalar: 2969
11-Hud Tıklamalar: 2855
10-Yunus Tıklamalar: 2994
9-Tevbe Tıklamalar: 3168
8-Enfal Tıklamalar: 2763
7-A'raf Tıklamalar: 2880
6-En'am Tıklamalar: 2977
4-Nisa Tıklamalar: 3360
3-Al-iimran Tıklamalar: 3467
5- Maide Tıklamalar: 3371
41- Fussilet Tıklamalar: 3533
73- Müzemmil Tıklamalar: 4887

Günün Sözü

"Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanı, benim üzerime en çok salevât getirendir.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.