Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6386
2-Bakara Tıklamalar: 5184
144. Nas Tıklamalar: 4324
113. Felak Tıklamalar: 4303
112. İhlas Tıklamalar: 4142
111.Tebbet Tıklamalar: 3876
110. Nasr Tıklamalar: 4044
109. Kafirun Tıklamalar: 3696
108.Kevser Tıklamalar: 3989
107-Ma'un Tıklamalar: 4268
106-Kureys Tıklamalar: 3739
105-Fil Tıklamalar: 3791
104-Hümeze Tıklamalar: 3437
103-Asr Tıklamalar: 4187
102-Tekasür Tıklamalar: 3826
101-Kaari'a Tıklamalar: 4248
100-Adiyat Tıklamalar: 3484
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3514
98-Beyyine Tıklamalar: 3510
97-Kadir Tıklamalar: 3479
96-Alak Tıklamalar: 3458
95-Tin Tıklamalar: 3408
94-İnsirah Tıklamalar: 3426
93-Duha Tıklamalar: 3228
92-Leyl Tıklamalar: 3258
91-Sems Tıklamalar: 3242
90-Beled Tıklamalar: 3395
89-Fecr Tıklamalar: 3635
88-Gasiye Tıklamalar: 3523
87-A'la Tıklamalar: 3532
86-Tarik Tıklamalar: 3550
85-Büruc Tıklamalar: 3160
84-İnsikak Tıklamalar: 3180
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3234
82-Infitar Tıklamalar: 3344
81-Tekvir Tıklamalar: 3252
80-Abese Tıklamalar: 3419
79-Naziat Tıklamalar: 3220
78-Nebe Tıklamalar: 3357
77-Mürselat Tıklamalar: 3468
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3343
75-Kiyamet Tıklamalar: 3477
74-Müddessir Tıklamalar: 3313
72-Cin Tıklamalar: 3653
71-Nuh Tıklamalar: 3340
70-Mearic Tıklamalar: 3275
69-Hakka Tıklamalar: 3429
68-Kalem Tıklamalar: 3279
67-Mülk Tıklamalar: 3515
66-Tahrim Tıklamalar: 3529
65-Talak Tıklamalar: 3386
64-Tegabün Tıklamalar: 3372
63-Münafikun Tıklamalar: 3305
62-Cum'a Tıklamalar: 3283
61-Saf Tıklamalar: 3517
60-Mümtehine Tıklamalar: 3399
59-Hasr Tıklamalar: 3591
58-Mücadele Tıklamalar: 3628
57-Hadid Tıklamalar: 3412
56-Vakia Tıklamalar: 3461
55-Rahman Tıklamalar: 3612
54-Kamer Tıklamalar: 3814
53-Necm Tıklamalar: 3662
52-Tur Tıklamalar: 3510
51-Zariyat Tıklamalar: 3190
50-Kaf Tıklamalar: 3488
49-Hucurat Tıklamalar: 3743
48-Fetih Tıklamalar: 3559
47-Muhammed Tıklamalar: 3633
46-Ahkaf Tıklamalar: 3445
45-Casiye Tıklamalar: 3776
44-Duhan Tıklamalar: 3557
43-Zuhruf Tıklamalar: 3426
42-Sura Tıklamalar: 3542
40-Mümin Tıklamalar: 3388
39-Zümer Tıklamalar: 3403
38-Sad Tıklamalar: 3540
37-Saffat Tıklamalar: 3507
36-Yasin Tıklamalar: 4264
35-Fatir Tıklamalar: 3485
34-Sebe Tıklamalar: 3431
33-Ahzab Tıklamalar: 3466
32-Secde Tıklamalar: 3299
31-Lokman Tıklamalar: 3501
30-Rum Tıklamalar: 3510
29-Ankebut Tıklamalar: 4386
28-Kasas Tıklamalar: 3395
27-Neml Tıklamalar: 3386
26-Suara Tıklamalar: 3211
25-Furkan Tıklamalar: 3461
24-Nur Tıklamalar: 3661
23-Mü'minun Tıklamalar: 3676
22-Hac Tıklamalar: 3298
21-Enbiya Tıklamalar: 3492
20-Taha Tıklamalar: 3315
19-Meryem Tıklamalar: 3461
18-Kehf Tıklamalar: 3530
17-Isra Tıklamalar: 3720
15-Hicr Tıklamalar: 3349
15-Hicr Tıklamalar: 3764
14-İbrahim Tıklamalar: 3470
13-Ra'd Tıklamalar: 3592
12-Yusuf Tıklamalar: 3679
11-Hud Tıklamalar: 3527
10-Yunus Tıklamalar: 3591
9-Tevbe Tıklamalar: 3845
8-Enfal Tıklamalar: 3434
7-A'raf Tıklamalar: 3540
6-En'am Tıklamalar: 3638
4-Nisa Tıklamalar: 4057
3-Al-iimran Tıklamalar: 4232
5- Maide Tıklamalar: 4075
41- Fussilet Tıklamalar: 4174
73- Müzemmil Tıklamalar: 5531

Günün Sözü

"Mü’min sâdece midesini, kâfir ise yedi bağırsağını (birden) doldurmak için yer (-içer).” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.