Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5768
2-Bakara Tıklamalar: 4579
144. Nas Tıklamalar: 3747
113. Felak Tıklamalar: 3709
112. İhlas Tıklamalar: 3589
111.Tebbet Tıklamalar: 3351
110. Nasr Tıklamalar: 3502
109. Kafirun Tıklamalar: 3251
108.Kevser Tıklamalar: 3486
107-Ma'un Tıklamalar: 3695
106-Kureys Tıklamalar: 3268
105-Fil Tıklamalar: 3334
104-Hümeze Tıklamalar: 3013
103-Asr Tıklamalar: 3695
102-Tekasür Tıklamalar: 3375
101-Kaari'a Tıklamalar: 3661
100-Adiyat Tıklamalar: 3034
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3092
98-Beyyine Tıklamalar: 3099
97-Kadir Tıklamalar: 3060
96-Alak Tıklamalar: 3050
95-Tin Tıklamalar: 2974
94-İnsirah Tıklamalar: 3033
93-Duha Tıklamalar: 2809
92-Leyl Tıklamalar: 2829
91-Sems Tıklamalar: 2823
90-Beled Tıklamalar: 2982
89-Fecr Tıklamalar: 3197
88-Gasiye Tıklamalar: 3087
87-A'la Tıklamalar: 3115
86-Tarik Tıklamalar: 3140
85-Büruc Tıklamalar: 2744
84-İnsikak Tıklamalar: 2789
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2838
82-Infitar Tıklamalar: 2958
81-Tekvir Tıklamalar: 2852
80-Abese Tıklamalar: 3011
79-Naziat Tıklamalar: 2826
78-Nebe Tıklamalar: 2928
77-Mürselat Tıklamalar: 3085
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2927
75-Kiyamet Tıklamalar: 3074
74-Müddessir Tıklamalar: 2924
72-Cin Tıklamalar: 3240
71-Nuh Tıklamalar: 2773
70-Mearic Tıklamalar: 2855
69-Hakka Tıklamalar: 2993
68-Kalem Tıklamalar: 2861
67-Mülk Tıklamalar: 3100
66-Tahrim Tıklamalar: 3020
65-Talak Tıklamalar: 2990
64-Tegabün Tıklamalar: 2966
63-Münafikun Tıklamalar: 2909
62-Cum'a Tıklamalar: 2859
61-Saf Tıklamalar: 3103
60-Mümtehine Tıklamalar: 2995
59-Hasr Tıklamalar: 3189
58-Mücadele Tıklamalar: 3141
57-Hadid Tıklamalar: 2919
56-Vakia Tıklamalar: 2950
55-Rahman Tıklamalar: 3076
54-Kamer Tıklamalar: 3312
53-Necm Tıklamalar: 3086
52-Tur Tıklamalar: 3004
51-Zariyat Tıklamalar: 2774
50-Kaf Tıklamalar: 3069
49-Hucurat Tıklamalar: 3325
48-Fetih Tıklamalar: 3167
47-Muhammed Tıklamalar: 3238
46-Ahkaf Tıklamalar: 3029
45-Casiye Tıklamalar: 3378
44-Duhan Tıklamalar: 3152
43-Zuhruf Tıklamalar: 3028
42-Sura Tıklamalar: 3125
40-Mümin Tıklamalar: 2972
39-Zümer Tıklamalar: 2924
38-Sad Tıklamalar: 3131
37-Saffat Tıklamalar: 3114
36-Yasin Tıklamalar: 3852
35-Fatir Tıklamalar: 3036
34-Sebe Tıklamalar: 3010
33-Ahzab Tıklamalar: 3050
32-Secde Tıklamalar: 2883
31-Lokman Tıklamalar: 3120
30-Rum Tıklamalar: 3102
29-Ankebut Tıklamalar: 4031
28-Kasas Tıklamalar: 3003
27-Neml Tıklamalar: 3019
26-Suara Tıklamalar: 2816
25-Furkan Tıklamalar: 3087
24-Nur Tıklamalar: 3279
23-Mü'minun Tıklamalar: 3307
22-Hac Tıklamalar: 2910
21-Enbiya Tıklamalar: 3098
20-Taha Tıklamalar: 2926
19-Meryem Tıklamalar: 3087
18-Kehf Tıklamalar: 3143
17-Isra Tıklamalar: 3244
15-Hicr Tıklamalar: 2896
15-Hicr Tıklamalar: 3375
14-İbrahim Tıklamalar: 3057
13-Ra'd Tıklamalar: 3183
12-Yusuf Tıklamalar: 3223
11-Hud Tıklamalar: 3128
10-Yunus Tıklamalar: 3223
9-Tevbe Tıklamalar: 3454
8-Enfal Tıklamalar: 3014
7-A'raf Tıklamalar: 3129
6-En'am Tıklamalar: 3235
4-Nisa Tıklamalar: 3643
3-Al-iimran Tıklamalar: 3724
5- Maide Tıklamalar: 3614
41- Fussilet Tıklamalar: 3750
73- Müzemmil Tıklamalar: 5137

Günün Sözü

"“Hiçbir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Ancak babasını köle olarak bulup satın alır ve âzâd ederse babalık hakkını ödemiş olur.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.