Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6898
2-Bakara Tıklamalar: 5612
144. Nas Tıklamalar: 4739
113. Felak Tıklamalar: 4744
112. İhlas Tıklamalar: 4558
111.Tebbet Tıklamalar: 4255
110. Nasr Tıklamalar: 4449
109. Kafirun Tıklamalar: 4056
108.Kevser Tıklamalar: 4406
107-Ma'un Tıklamalar: 4672
106-Kureys Tıklamalar: 4084
105-Fil Tıklamalar: 4135
104-Hümeze Tıklamalar: 3776
103-Asr Tıklamalar: 4562
102-Tekasür Tıklamalar: 4152
101-Kaari'a Tıklamalar: 4676
100-Adiyat Tıklamalar: 3827
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3842
98-Beyyine Tıklamalar: 3837
97-Kadir Tıklamalar: 3813
96-Alak Tıklamalar: 3772
95-Tin Tıklamalar: 3705
94-İnsirah Tıklamalar: 3740
93-Duha Tıklamalar: 3538
92-Leyl Tıklamalar: 3575
91-Sems Tıklamalar: 3570
90-Beled Tıklamalar: 3718
89-Fecr Tıklamalar: 3976
88-Gasiye Tıklamalar: 3835
87-A'la Tıklamalar: 3860
86-Tarik Tıklamalar: 3854
85-Büruc Tıklamalar: 3472
84-İnsikak Tıklamalar: 3487
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3551
82-Infitar Tıklamalar: 3643
81-Tekvir Tıklamalar: 3573
80-Abese Tıklamalar: 3711
79-Naziat Tıklamalar: 3503
78-Nebe Tıklamalar: 3645
77-Mürselat Tıklamalar: 3764
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3646
75-Kiyamet Tıklamalar: 3778
74-Müddessir Tıklamalar: 3622
72-Cin Tıklamalar: 3937
71-Nuh Tıklamalar: 3649
70-Mearic Tıklamalar: 3616
69-Hakka Tıklamalar: 3756
68-Kalem Tıklamalar: 3557
67-Mülk Tıklamalar: 3844
66-Tahrim Tıklamalar: 3862
65-Talak Tıklamalar: 3699
64-Tegabün Tıklamalar: 3699
63-Münafikun Tıklamalar: 3624
62-Cum'a Tıklamalar: 3615
61-Saf Tıklamalar: 3823
60-Mümtehine Tıklamalar: 3721
59-Hasr Tıklamalar: 3882
58-Mücadele Tıklamalar: 3947
57-Hadid Tıklamalar: 3719
56-Vakia Tıklamalar: 3745
55-Rahman Tıklamalar: 3944
54-Kamer Tıklamalar: 4145
53-Necm Tıklamalar: 3994
52-Tur Tıklamalar: 3820
51-Zariyat Tıklamalar: 3476
50-Kaf Tıklamalar: 3795
49-Hucurat Tıklamalar: 4051
48-Fetih Tıklamalar: 3844
47-Muhammed Tıklamalar: 3939
46-Ahkaf Tıklamalar: 3758
45-Casiye Tıklamalar: 4081
44-Duhan Tıklamalar: 3843
43-Zuhruf Tıklamalar: 3731
42-Sura Tıklamalar: 3853
40-Mümin Tıklamalar: 3689
39-Zümer Tıklamalar: 3682
38-Sad Tıklamalar: 3829
37-Saffat Tıklamalar: 3794
36-Yasin Tıklamalar: 4570
35-Fatir Tıklamalar: 3768
34-Sebe Tıklamalar: 3758
33-Ahzab Tıklamalar: 3786
32-Secde Tıklamalar: 3593
31-Lokman Tıklamalar: 3783
30-Rum Tıklamalar: 3826
29-Ankebut Tıklamalar: 4671
28-Kasas Tıklamalar: 3689
27-Neml Tıklamalar: 3662
26-Suara Tıklamalar: 3519
25-Furkan Tıklamalar: 3760
24-Nur Tıklamalar: 3945
23-Mü'minun Tıklamalar: 3964
22-Hac Tıklamalar: 3585
21-Enbiya Tıklamalar: 3774
20-Taha Tıklamalar: 3601
19-Meryem Tıklamalar: 3766
18-Kehf Tıklamalar: 3834
17-Isra Tıklamalar: 4024
15-Hicr Tıklamalar: 3625
15-Hicr Tıklamalar: 4080
14-İbrahim Tıklamalar: 3787
13-Ra'd Tıklamalar: 3926
12-Yusuf Tıklamalar: 3974
11-Hud Tıklamalar: 3835
10-Yunus Tıklamalar: 3868
9-Tevbe Tıklamalar: 4160
8-Enfal Tıklamalar: 3790
7-A'raf Tıklamalar: 3882
6-En'am Tıklamalar: 3951
4-Nisa Tıklamalar: 4380
3-Al-iimran Tıklamalar: 4584
5- Maide Tıklamalar: 4410
41- Fussilet Tıklamalar: 4476
73- Müzemmil Tıklamalar: 5820

Günün Sözü

"“Allah, size; dedi-koduyu, mal isrâf etmeyi ve çok üstelemeyi yasaklamıştır.” (Hadîs-i Şerif—Muvatta’)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.