Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7156
2-Bakara Tıklamalar: 5851
144. Nas Tıklamalar: 4963
113. Felak Tıklamalar: 4967
112. İhlas Tıklamalar: 4776
111.Tebbet Tıklamalar: 4433
110. Nasr Tıklamalar: 4650
109. Kafirun Tıklamalar: 4235
108.Kevser Tıklamalar: 4611
107-Ma'un Tıklamalar: 4890
106-Kureys Tıklamalar: 4267
105-Fil Tıklamalar: 4310
104-Hümeze Tıklamalar: 3940
103-Asr Tıklamalar: 4757
102-Tekasür Tıklamalar: 4316
101-Kaari'a Tıklamalar: 4889
100-Adiyat Tıklamalar: 4006
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 4008
98-Beyyine Tıklamalar: 4006
97-Kadir Tıklamalar: 3976
96-Alak Tıklamalar: 3938
95-Tin Tıklamalar: 3867
94-İnsirah Tıklamalar: 3908
93-Duha Tıklamalar: 3706
92-Leyl Tıklamalar: 3735
91-Sems Tıklamalar: 3738
90-Beled Tıklamalar: 3901
89-Fecr Tıklamalar: 4154
88-Gasiye Tıklamalar: 3999
87-A'la Tıklamalar: 4027
86-Tarik Tıklamalar: 4026
85-Büruc Tıklamalar: 3633
84-İnsikak Tıklamalar: 3657
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3719
82-Infitar Tıklamalar: 3807
81-Tekvir Tıklamalar: 3776
80-Abese Tıklamalar: 3885
79-Naziat Tıklamalar: 3677
78-Nebe Tıklamalar: 3815
77-Mürselat Tıklamalar: 3922
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3804
75-Kiyamet Tıklamalar: 3939
74-Müddessir Tıklamalar: 3787
72-Cin Tıklamalar: 4104
71-Nuh Tıklamalar: 3817
70-Mearic Tıklamalar: 3780
69-Hakka Tıklamalar: 3921
68-Kalem Tıklamalar: 3712
67-Mülk Tıklamalar: 4006
66-Tahrim Tıklamalar: 4029
65-Talak Tıklamalar: 3856
64-Tegabün Tıklamalar: 3857
63-Münafikun Tıklamalar: 3785
62-Cum'a Tıklamalar: 3778
61-Saf Tıklamalar: 3983
60-Mümtehine Tıklamalar: 3886
59-Hasr Tıklamalar: 4040
58-Mücadele Tıklamalar: 4201
57-Hadid Tıklamalar: 3975
56-Vakia Tıklamalar: 3989
55-Rahman Tıklamalar: 4193
54-Kamer Tıklamalar: 4400
53-Necm Tıklamalar: 4255
52-Tur Tıklamalar: 4056
51-Zariyat Tıklamalar: 3634
50-Kaf Tıklamalar: 3958
49-Hucurat Tıklamalar: 4213
48-Fetih Tıklamalar: 4010
47-Muhammed Tıklamalar: 4105
46-Ahkaf Tıklamalar: 3927
45-Casiye Tıklamalar: 4255
44-Duhan Tıklamalar: 4004
43-Zuhruf Tıklamalar: 3906
42-Sura Tıklamalar: 4020
40-Mümin Tıklamalar: 3851
39-Zümer Tıklamalar: 3842
38-Sad Tıklamalar: 3996
37-Saffat Tıklamalar: 3961
36-Yasin Tıklamalar: 4727
35-Fatir Tıklamalar: 3926
34-Sebe Tıklamalar: 3930
33-Ahzab Tıklamalar: 3956
32-Secde Tıklamalar: 3750
31-Lokman Tıklamalar: 3950
30-Rum Tıklamalar: 3995
29-Ankebut Tıklamalar: 4832
28-Kasas Tıklamalar: 3849
27-Neml Tıklamalar: 3825
26-Suara Tıklamalar: 3683
25-Furkan Tıklamalar: 3923
24-Nur Tıklamalar: 4108
23-Mü'minun Tıklamalar: 4124
22-Hac Tıklamalar: 3748
21-Enbiya Tıklamalar: 3933
20-Taha Tıklamalar: 3773
19-Meryem Tıklamalar: 3949
18-Kehf Tıklamalar: 4003
17-Isra Tıklamalar: 4200
15-Hicr Tıklamalar: 3791
15-Hicr Tıklamalar: 4252
14-İbrahim Tıklamalar: 3959
13-Ra'd Tıklamalar: 4104
12-Yusuf Tıklamalar: 4152
11-Hud Tıklamalar: 4011
10-Yunus Tıklamalar: 4029
9-Tevbe Tıklamalar: 4319
8-Enfal Tıklamalar: 4007
7-A'raf Tıklamalar: 4060
6-En'am Tıklamalar: 4147
4-Nisa Tıklamalar: 4547
3-Al-iimran Tıklamalar: 4771
5- Maide Tıklamalar: 4603
41- Fussilet Tıklamalar: 4645
73- Müzemmil Tıklamalar: 5987

Günün Sözü

"Bir müslüman, Allah rızâsı için haccetse ve bu esnâda fuhşiyyâtta, kötülüklerde, cidâllerde-münâkaşalarda bulunmasa; anasından doğduğu gün gibi günahlardan tertemiz olarak yurduna dönmüş olur.” (Hadîs-i Şerif—İbn Mâce)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.