Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5570
2-Bakara Tıklamalar: 4407
144. Nas Tıklamalar: 3598
113. Felak Tıklamalar: 3473
112. İhlas Tıklamalar: 3419
111.Tebbet Tıklamalar: 3211
110. Nasr Tıklamalar: 3351
109. Kafirun Tıklamalar: 3137
108.Kevser Tıklamalar: 3329
107-Ma'un Tıklamalar: 3539
106-Kureys Tıklamalar: 3145
105-Fil Tıklamalar: 3211
104-Hümeze Tıklamalar: 2829
103-Asr Tıklamalar: 3528
102-Tekasür Tıklamalar: 3266
101-Kaari'a Tıklamalar: 3511
100-Adiyat Tıklamalar: 2919
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2955
98-Beyyine Tıklamalar: 2985
97-Kadir Tıklamalar: 2947
96-Alak Tıklamalar: 2947
95-Tin Tıklamalar: 2859
94-İnsirah Tıklamalar: 2910
93-Duha Tıklamalar: 2706
92-Leyl Tıklamalar: 2720
91-Sems Tıklamalar: 2714
90-Beled Tıklamalar: 2869
89-Fecr Tıklamalar: 3081
88-Gasiye Tıklamalar: 2942
87-A'la Tıklamalar: 3005
86-Tarik Tıklamalar: 3009
85-Büruc Tıklamalar: 2618
84-İnsikak Tıklamalar: 2664
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2702
82-Infitar Tıklamalar: 2859
81-Tekvir Tıklamalar: 2711
80-Abese Tıklamalar: 2897
79-Naziat Tıklamalar: 2706
78-Nebe Tıklamalar: 2793
77-Mürselat Tıklamalar: 2983
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2803
75-Kiyamet Tıklamalar: 2910
74-Müddessir Tıklamalar: 2806
72-Cin Tıklamalar: 3130
71-Nuh Tıklamalar: 2660
70-Mearic Tıklamalar: 2741
69-Hakka Tıklamalar: 2890
68-Kalem Tıklamalar: 2749
67-Mülk Tıklamalar: 2990
66-Tahrim Tıklamalar: 2910
65-Talak Tıklamalar: 2871
64-Tegabün Tıklamalar: 2853
63-Münafikun Tıklamalar: 2801
62-Cum'a Tıklamalar: 2752
61-Saf Tıklamalar: 2967
60-Mümtehine Tıklamalar: 2868
59-Hasr Tıklamalar: 3086
58-Mücadele Tıklamalar: 3014
57-Hadid Tıklamalar: 2793
56-Vakia Tıklamalar: 2823
55-Rahman Tıklamalar: 2943
54-Kamer Tıklamalar: 3169
53-Necm Tıklamalar: 2951
52-Tur Tıklamalar: 2868
51-Zariyat Tıklamalar: 2660
50-Kaf Tıklamalar: 2946
49-Hucurat Tıklamalar: 3217
48-Fetih Tıklamalar: 3055
47-Muhammed Tıklamalar: 3129
46-Ahkaf Tıklamalar: 2922
45-Casiye Tıklamalar: 3271
44-Duhan Tıklamalar: 3027
43-Zuhruf Tıklamalar: 2914
42-Sura Tıklamalar: 3015
40-Mümin Tıklamalar: 2862
39-Zümer Tıklamalar: 2816
38-Sad Tıklamalar: 3023
37-Saffat Tıklamalar: 2984
36-Yasin Tıklamalar: 3737
35-Fatir Tıklamalar: 2929
34-Sebe Tıklamalar: 2893
33-Ahzab Tıklamalar: 2952
32-Secde Tıklamalar: 2774
31-Lokman Tıklamalar: 3012
30-Rum Tıklamalar: 2996
29-Ankebut Tıklamalar: 3918
28-Kasas Tıklamalar: 2897
27-Neml Tıklamalar: 2908
26-Suara Tıklamalar: 2707
25-Furkan Tıklamalar: 2961
24-Nur Tıklamalar: 3174
23-Mü'minun Tıklamalar: 3179
22-Hac Tıklamalar: 2781
21-Enbiya Tıklamalar: 2986
20-Taha Tıklamalar: 2813
19-Meryem Tıklamalar: 2975
18-Kehf Tıklamalar: 3029
17-Isra Tıklamalar: 3120
15-Hicr Tıklamalar: 2784
15-Hicr Tıklamalar: 3237
14-İbrahim Tıklamalar: 2948
13-Ra'd Tıklamalar: 3076
12-Yusuf Tıklamalar: 3100
11-Hud Tıklamalar: 3000
10-Yunus Tıklamalar: 3118
9-Tevbe Tıklamalar: 3326
8-Enfal Tıklamalar: 2903
7-A'raf Tıklamalar: 3004
6-En'am Tıklamalar: 3125
4-Nisa Tıklamalar: 3528
3-Al-iimran Tıklamalar: 3602
5- Maide Tıklamalar: 3510
41- Fussilet Tıklamalar: 3646
73- Müzemmil Tıklamalar: 5025

Günün Sözü

"Îmânlarınızı yenileyiniz, ‘Lâ ilâhe illallah’ demeyi çoğaltınız.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.