Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 4989
2-Bakara Tıklamalar: 3923
144. Nas Tıklamalar: 3137
113. Felak Tıklamalar: 2997
112. İhlas Tıklamalar: 2906
111.Tebbet Tıklamalar: 2806
110. Nasr Tıklamalar: 2923
109. Kafirun Tıklamalar: 2768
108.Kevser Tıklamalar: 2897
107-Ma'un Tıklamalar: 3046
106-Kureys Tıklamalar: 2775
105-Fil Tıklamalar: 2855
104-Hümeze Tıklamalar: 2432
103-Asr Tıklamalar: 3027
102-Tekasür Tıklamalar: 2898
101-Kaari'a Tıklamalar: 2951
100-Adiyat Tıklamalar: 2561
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2623
98-Beyyine Tıklamalar: 2668
97-Kadir Tıklamalar: 2659
96-Alak Tıklamalar: 2647
95-Tin Tıklamalar: 2565
94-İnsirah Tıklamalar: 2630
93-Duha Tıklamalar: 2417
92-Leyl Tıklamalar: 2431
91-Sems Tıklamalar: 2412
90-Beled Tıklamalar: 2579
89-Fecr Tıklamalar: 2772
88-Gasiye Tıklamalar: 2644
87-A'la Tıklamalar: 2698
86-Tarik Tıklamalar: 2706
85-Büruc Tıklamalar: 2321
84-İnsikak Tıklamalar: 2376
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2387
82-Infitar Tıklamalar: 2568
81-Tekvir Tıklamalar: 2389
80-Abese Tıklamalar: 2587
79-Naziat Tıklamalar: 2366
78-Nebe Tıklamalar: 2444
77-Mürselat Tıklamalar: 2696
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2519
75-Kiyamet Tıklamalar: 2595
74-Müddessir Tıklamalar: 2509
72-Cin Tıklamalar: 2824
71-Nuh Tıklamalar: 2356
70-Mearic Tıklamalar: 2422
69-Hakka Tıklamalar: 2606
68-Kalem Tıklamalar: 2473
67-Mülk Tıklamalar: 2695
66-Tahrim Tıklamalar: 2642
65-Talak Tıklamalar: 2581
64-Tegabün Tıklamalar: 2520
63-Münafikun Tıklamalar: 2512
62-Cum'a Tıklamalar: 2464
61-Saf Tıklamalar: 2670
60-Mümtehine Tıklamalar: 2582
59-Hasr Tıklamalar: 2782
58-Mücadele Tıklamalar: 2688
57-Hadid Tıklamalar: 2474
56-Vakia Tıklamalar: 2439
55-Rahman Tıklamalar: 2624
54-Kamer Tıklamalar: 2836
53-Necm Tıklamalar: 2628
52-Tur Tıklamalar: 2520
51-Zariyat Tıklamalar: 2363
50-Kaf Tıklamalar: 2636
49-Hucurat Tıklamalar: 2941
48-Fetih Tıklamalar: 2739
47-Muhammed Tıklamalar: 2842
46-Ahkaf Tıklamalar: 2628
45-Casiye Tıklamalar: 2950
44-Duhan Tıklamalar: 2704
43-Zuhruf Tıklamalar: 2598
42-Sura Tıklamalar: 2716
40-Mümin Tıklamalar: 2580
39-Zümer Tıklamalar: 2543
38-Sad Tıklamalar: 2716
37-Saffat Tıklamalar: 2676
36-Yasin Tıklamalar: 3460
35-Fatir Tıklamalar: 2632
34-Sebe Tıklamalar: 2606
33-Ahzab Tıklamalar: 2693
32-Secde Tıklamalar: 2460
31-Lokman Tıklamalar: 2727
30-Rum Tıklamalar: 2699
29-Ankebut Tıklamalar: 3641
28-Kasas Tıklamalar: 2610
27-Neml Tıklamalar: 2646
26-Suara Tıklamalar: 2402
25-Furkan Tıklamalar: 2672
24-Nur Tıklamalar: 2895
23-Mü'minun Tıklamalar: 2878
22-Hac Tıklamalar: 2478
21-Enbiya Tıklamalar: 2716
20-Taha Tıklamalar: 2516
19-Meryem Tıklamalar: 2646
18-Kehf Tıklamalar: 2750
17-Isra Tıklamalar: 2837
15-Hicr Tıklamalar: 2497
15-Hicr Tıklamalar: 2920
14-İbrahim Tıklamalar: 2635
13-Ra'd Tıklamalar: 2785
12-Yusuf Tıklamalar: 2807
11-Hud Tıklamalar: 2700
10-Yunus Tıklamalar: 2849
9-Tevbe Tıklamalar: 3017
8-Enfal Tıklamalar: 2624
7-A'raf Tıklamalar: 2709
6-En'am Tıklamalar: 2814
4-Nisa Tıklamalar: 3195
3-Al-iimran Tıklamalar: 3251
5- Maide Tıklamalar: 3200
41- Fussilet Tıklamalar: 3374
73- Müzemmil Tıklamalar: 4732

Günün Sözü

"Doğruluk, rızkı; hıyânet de, fukarâlığı çeker.” (Hadîs-i Şerif—Kuzâ‘î, Şihâbü’l-Ahbâr)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.