Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 4195
2 41- Fussilet 2830
3 5- Maide 2580
4 3-Al-iimran 2606
5 4-Nisa 2555
6 6-En'am 2264
7 7-A'raf 2108
8 8-Enfal 2078
9 9-Tevbe 2457
10 10-Yunus 2293
11 11-Hud 2155
12 12-Yusuf 2256
13 13-Ra'd 2231
14 14-İbrahim 2074
15 15-Hicr 2269
16 15-Hicr 1950
17 17-Isra 2271
18 18-Kehf 2213
19 19-Meryem 2101
20 20-Taha 1990
21 21-Enbiya 2178
22 22-Hac 1874
23 23-Mü'minun 2301
24 24-Nur 2333
25 25-Furkan 2167
26 26-Suara 1823
27 27-Neml 2100
28 28-Kasas 2058
29 29-Ankebut 2368
30 30-Rum 2147
31 31-Lokman 2203
32 32-Secde 1947
33 33-Ahzab 2175
34 34-Sebe 2080
35 35-Fatir 2067
36 36-Yasin 2905
37 37-Saffat 2104
38 38-Sad 2184
39 39-Zümer 1981
40 40-Mümin 1988
41 42-Sura 2168
42 43-Zuhruf 2007
43 44-Duhan 2135
44 45-Casiye 2363
45 46-Ahkaf 2077
46 47-Muhammed 2249
47 48-Fetih 2176
48 49-Hucurat 2394
49 50-Kaf 2079
50 51-Zariyat 1815
51 52-Tur 1974
52 53-Necm 2072
53 54-Kamer 1977
54 55-Rahman 2065
55 56-Vakia 1896
56 57-Hadid 1911
57 58-Mücadele 2121
58 59-Hasr 2227
59 60-Mümtehine 2028
60 61-Saf 2135
61 62-Cum'a 1926
62 63-Münafikun 2005
63 64-Tegabün 1973
64 65-Talak 2038
65 66-Tahrim 2095
66 67-Mülk 2145
67 68-Kalem 1909
68 69-Hakka 2059
69 70-Mearic 1903
70 71-Nuh 1823
71 72-Cin 2289
72 74-Müddessir 1958
73 75-Kiyamet 2077
74 76-İnsan-Dehr 2020
75 77-Mürselat 2161
76 78-Nebe 1949
77 79-Naziat 1841
78 80-Abese 2071
79 81-Tekvir 1826
80 82-Infitar 2073
81 83-Mutaffifin 1888
82 84-İnsikak 1862
83 85-Büruc 1808
84 86-Tarik 2147
85 87-A'la 2176
86 88-Gasiye 2132
87 89-Fecr 2174
88 90-Beled 2047
89 91-Sems 1880
90 92-Leyl 1858
91 93-Duha 1894
92 94-İnsirah 2061
93 95-Tin 2018
94 96-Alak 2080
95 97-Kadir 2166
96 98-Beyyine 2089
97 99-Zelzele-Zilzal 2029
98 100-Adiyat 1912
99 101-Kaari'a 2085
100 102-Tekasür 2233
101 103-Asr 2175
102 104-Hümeze 1823
103 105-Fil 2223
104 106-Kureys 2089
105 107-Ma'un 2239
106 108.Kevser 2129
107 109. Kafirun 2101
108 110. Nasr 2175
109 111.Tebbet 2109
110 112. İhlas 2160
111 113. Felak 2188
112 144. Nas 2353
113 2-Bakara 3117
114 1- Fatiha 4024