Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5008
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5442
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 2872
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4545
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3432
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 3606
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3583
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4424
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2205
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3610
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3214
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2599
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2486
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 2603
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 3841
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3420
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 2693
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2712
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4059
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3010
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3013
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3441
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3482
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4318
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3040
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2590
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 2696
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3209
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3351
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 2849
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3395
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 2766
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2220
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2601
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2464
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2241
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2482
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2747
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 2643
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3127
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 2934
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2544
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2523
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2628
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2514
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2365
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 2646
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2357
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 2906
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2938
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2665
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2563
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2700
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3407
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3319
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 2889
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3116
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2274
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 2657
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2549
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2146
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 2724
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2322
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2412
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2475
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 2636
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 3702
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2570
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2363
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 2716
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2285
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3201
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2310
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3156
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3039
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2490
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2424
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2559
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2207
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 2742
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2342
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2194
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2309
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2595
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2435
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2456
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3028
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2379
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3415
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2292
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2283
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2097
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3322
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2436
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2417
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2280
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2413
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2242
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2200
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2858
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2313
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2130
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2178
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2259
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2369
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2359
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3259
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2626
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2461
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 1951
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2534
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3872
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2387
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3124
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2668
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2119
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2164
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3602
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2360
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3672
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2207
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2130
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2043
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2550
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2029
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2285
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 1890
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2306
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2171
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2446
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2231
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2553
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 2915
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 2933
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2444
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2496
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3342
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 2742
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2538
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2289
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2418
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2514
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2513
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2200
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3240
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 2977
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4628
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2376
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3421
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 2774
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2332
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2661
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2435
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 3979
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2187
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3352
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2269
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 2719
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 2804
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2116
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2242
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3181
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 3769
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5589
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2417
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 2904
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4033
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2686
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2581
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 2667
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 2797
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3499
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 2828
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2461
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2323
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 2809
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2436
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2422
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2331
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 3701
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2553
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3202
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2743
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 3744
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5376
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 2816
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2140
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2361
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 2792
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2415
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2527
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 2679
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4228
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3056
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 4709
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2430
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2483
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3099
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 5596
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3425
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 2959
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2486
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2429
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5111
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3031
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3157
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2475
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2525
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2234
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2304
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2034
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2250
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2133
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3257
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 1843
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3271
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2222
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3017
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2460
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2516
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2597
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2145
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2153
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 2802
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3146
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2211
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3221
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3413
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 4920
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2435
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4032
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 4089
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5440
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2457
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 2759
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2260
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 2947
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2324
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3752
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2417
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 3768
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 2796
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2379
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2530
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3691
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3482
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2017
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 2677
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 3929
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2490
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2158
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2412
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 3947
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2300
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3379
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4118
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2286
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3349
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4278
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3366
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2563
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3658
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 9957
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 2681
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3030
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2589
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 1979
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2181
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2367
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2321
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2374
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 2794
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3033
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2188
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2098
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2650
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2776
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2396
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2314
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 5603
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2481
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2562
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3469
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 4784
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3524
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2051
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2298
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 3626
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 3666
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2025
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2369
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3014
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2558
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2142
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2572
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2342
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2150
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3600
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2086
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3175
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2017
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 2807
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 2924
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2110
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2245
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3089
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3313
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2788
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2224
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2252
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2282
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2262
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2237
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2283
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2093
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2417
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2363
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2333
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2278
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2695
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2198
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2083
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3040
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3239
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2117
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2223
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2387
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 1904
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2155
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3596
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2430
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2432
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3613
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2176
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2233
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2167
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2305
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2271
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2258
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2204
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2221
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 2881
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2480
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2357
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2185
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 3909
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2306
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2475
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4167
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2419
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2369
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2227
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2091
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2511
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3025
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 2789
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2111
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2316
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3637
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2196
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2174

Günün Sözü

"Emânete riâyet etmeyenin kâmil îmânı ve ahdinde(sözünde) durmayanın da kâmil dîni yoktur. (Hadîs-i Şerif—İbn-i Hıbbân)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.