Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 4920
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5327
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 2780
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4457
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3339
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 3479
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3483
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4335
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2114
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3525
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3116
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2507
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2377
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 2510
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 3736
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3320
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 2600
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2621
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 3929
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 2909
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 2916
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3360
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3366
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4215
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 2941
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2503
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 2604
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3120
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3259
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 2753
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3300
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 2672
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2129
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2512
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2368
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2155
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2377
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2638
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 2542
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3037
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 2844
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2452
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2430
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2532
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2424
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2274
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 2561
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2263
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 2809
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2845
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2567
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2447
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2592
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3320
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3208
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 2799
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3028
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2188
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 2563
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2458
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2055
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 2635
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2224
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2324
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2387
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 2537
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 3607
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2480
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2271
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 2617
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2194
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3102
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2221
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3070
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 2950
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2392
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2337
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2473
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2118
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 2660
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2260
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2114
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2226
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2512
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2340
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2354
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 2922
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2275
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3334
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2183
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2191
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2002
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3229
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2335
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2323
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2179
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2324
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2140
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2111
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2773
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2208
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2014
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2091
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2162
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2279
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2259
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3158
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2544
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2386
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 1871
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2456
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3792
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2308
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3041
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2585
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2045
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2074
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3514
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2274
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3586
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2131
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2048
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 1960
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2473
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 1953
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2199
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 1811
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2227
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2091
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2362
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2145
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2458
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 2829
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 2848
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2364
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2405
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3257
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 2658
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2458
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2204
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2336
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2425
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2418
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2102
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3150
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 2892
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4550
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2295
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3344
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 2692
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2247
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2578
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2352
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 3888
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2104
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3275
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2183
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 2643
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 2720
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2026
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2145
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3079
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 3638
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5486
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2324
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 2817
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3934
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2605
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2494
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 2582
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 2711
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3417
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 2746
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2382
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2239
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 2732
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2347
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2346
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2255
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 3621
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2469
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3116
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2655
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 3665
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5295
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 2739
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2057
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2278
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 2699
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2336
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2438
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 2597
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4142
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 2966
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 4555
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2339
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2394
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3006
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 5425
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3337
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 2873
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2403
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2336
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 4988
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 2950
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3071
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2393
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2439
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2147
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2214
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 1944
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2156
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2045
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3170
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 1756
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3110
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2135
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 2935
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2368
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2409
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2509
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2052
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2057
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 2693
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3055
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2114
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3115
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3289
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 4812
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2355
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 3954
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 3937
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5318
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2370
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 2678
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2170
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 2865
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2237
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3655
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2320
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 3674
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 2705
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2291
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2444
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3597
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3391
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 1915
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 2591
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 3841
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2399
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2072
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2320
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 3860
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2208
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3292
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4029
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2196
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3263
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4193
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3281
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2480
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3575
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 9792
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 2593
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2940
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2492
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 1893
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2092
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2280
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2237
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2284
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 2704
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 2955
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2107
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2001
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2568
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2696
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2319
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2234
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 5357
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2403
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2481
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3392
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 4629
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3439
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 1964
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2222
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 3474
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 3565
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 1948
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2292
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 2929
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2480
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2056
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2495
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2267
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2069
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3520
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2003
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3095
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 1933
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 2717
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 2846
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2034
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2166
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3008
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3231
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2695
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2139
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2171
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2194
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2178
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2159
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2206
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2014
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2331
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2287
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2244
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2196
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2608
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2115
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2002
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2959
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3158
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2035
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2142
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2305
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 1822
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2077
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3517
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2346
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2359
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3534
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2096
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2153
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2088
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2219
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2187
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2176
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2123
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2148
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 2801
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2392
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2282
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2113
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 3833
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2227
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2392
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4084
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2342
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2297
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2146
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2003
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2434
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 2934
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 2704
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2029
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2231
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3547
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2113
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2098

Günün Sözü

"“Geçmiş ümmetlere verilmeyen şey benim ümmetime verildi. O da musîbet ânında ‘İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn’ demeleridir.” (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"

Reklam

Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.