Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5412
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5898
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3266
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4969
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3813
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4002
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3976
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4769
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2579
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3977
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3592
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2961
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2867
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3002
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4227
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3791
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3078
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3073
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4482
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3374
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3393
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3796
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3913
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4734
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3444
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2947
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3078
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3583
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3695
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3201
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3747
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3101
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2564
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2953
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2845
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2587
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2871
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3138
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3025
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3519
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3302
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2920
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2884
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2991
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2864
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2720
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3012
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2734
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3252
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3312
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3056
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2919
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3125
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3754
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3725
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3258
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3491
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2625
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3021
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2914
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2532
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3082
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2667
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2749
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2808
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3000
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4079
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2930
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2735
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3055
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2656
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3564
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2656
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3533
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3396
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2847
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2756
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2933
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2573
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3095
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2682
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2547
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2651
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2956
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2791
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2816
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3403
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2770
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3752
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2667
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2626
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2474
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3669
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2800
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2766
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2640
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2758
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2595
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2525
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3235
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2685
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2499
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2515
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2612
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2743
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2703
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3610
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2940
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2788
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2266
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2850
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4210
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2708
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3440
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2980
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2439
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2481
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3972
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2660
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3988
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2530
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2451
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2360
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2843
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2352
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2597
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2217
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2661
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2509
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2784
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2559
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2913
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3280
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3262
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2760
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2833
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3682
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3065
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2865
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2620
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2729
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2828
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2838
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2552
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3582
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3299
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4939
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2690
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3727
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3095
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2654
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2993
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2754
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4350
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2497
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3684
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2610
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3050
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3125
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2425
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2603
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3636
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4259
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5979
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2731
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3227
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4421
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3038
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2919
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3002
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3141
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3820
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3148
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2790
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2645
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3116
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2750
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2767
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2680
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4039
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2885
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3521
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3079
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4069
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5727
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3161
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2471
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2701
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3150
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2747
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2896
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3007
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4542
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3390
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5086
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2756
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2839
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3434
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6049
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3770
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3331
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2807
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2766
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5561
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3344
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3482
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2794
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2838
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2586
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2625
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2358
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2626
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2520
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3591
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2175
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3910
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2555
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3347
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2792
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2880
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2940
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2461
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2525
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3175
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3467
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2552
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3648
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3846
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5359
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2763
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4381
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5085
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5946
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2801
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3104
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2616
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3269
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2653
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4101
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2725
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4116
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3145
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2711
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2881
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4032
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3811
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2376
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3015
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4297
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2853
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2507
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2749
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4269
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2636
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3735
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4437
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2607
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3689
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4614
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3734
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2903
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3981
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10458
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3010
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3355
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2966
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2334
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2508
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2696
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2677
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2712
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3141
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3351
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2524
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2436
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2987
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3100
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2707
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2617
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6039
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2827
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2877
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3785
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5164
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3855
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2388
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2621
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 4185
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4009
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2337
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2705
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3329
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2891
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2451
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2922
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2678
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2481
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3924
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2441
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3507
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2337
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3174
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3257
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2428
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2567
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3398
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3628
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3156
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2541
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2577
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2612
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2609
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2579
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2606
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2410
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2749
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2673
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2659
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2606
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3038
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2533
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2407
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3370
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3582
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2483
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2554
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2728
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2243
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2496
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3939
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2762
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2771
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3967
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2506
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2556
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2497
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2631
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2599
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2594
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2527
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2590
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3215
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2815
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2698
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2535
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4254
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2624
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2806
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4494
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2748
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2698
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2570
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2435
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2839
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3378
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3139
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2443
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2650
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3976
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2502
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2500

Günün Sözü

"“Allah’tan başkası için ilim (öğrenmek) isteyen veyâ ilimle Allah (rızâsın) dan başka bir şey murâd eden kimse, kendisine ateşten oturacak bir yer hazırlasın.” (Hadîs-i Şerif—İbn-i Mâce)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.