Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 6020
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 6636
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3761
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 5551
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 4357
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4558
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 4493
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 5286
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 3067
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 4493
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 4135
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 3508
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 3418
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3536
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4716
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 4313
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3601
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3585
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 5033
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3847
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3907
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 4300
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 4429
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 5256
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3981
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 3450
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3582
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 4067
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 4228
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3705
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 4256
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3683
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 3046
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 3447
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 3367
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 3080
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3464
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3729
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3513
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 4029
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3747
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 3447
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 3400
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 3492
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 3466
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 3214
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3521
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 3241
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3731
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3818
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3580
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3406
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3654
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 4285
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 4216
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3757
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 4004
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 3125
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3523
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 3501
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 3034
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3581
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 3181
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 3225
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 3287
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3526
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4599
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 3456
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 3259
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3603
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 3172
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 4072
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 3131
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 4037
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3875
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3314
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 3214
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 3381
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 3022
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3586
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 3158
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 3037
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 3236
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 3521
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 3288
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3292
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3884
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 3273
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 4260
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3151
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 3093
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2964
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4202
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 3294
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3248
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 3117
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 3233
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 3062
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2986
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3724
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 3197
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2991
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2951
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 3079
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 3186
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 3174
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 4138
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 3403
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 3246
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2712
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3320
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4678
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 3179
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3913
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3442
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2895
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2890
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4528
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 3083
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 4428
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2981
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2941
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2831
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3302
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2827
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 3060
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2691
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 3264
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2974
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3280
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2980
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 3424
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3736
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3713
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 3260
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 3294
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 4155
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3541
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 3414
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 3086
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 3188
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 3347
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 3255
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 3013
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 4020
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3790
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 5440
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 3158
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 4304
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3559
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 3134
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 3514
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 3249
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4854
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 3076
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 4145
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 3078
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3519
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3589
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2875
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 3083
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 4361
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4933
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 6551
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 3191
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3685
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4983
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3522
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 3397
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3490
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3619
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 4286
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3803
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 3269
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 3121
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3601
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 3216
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 3235
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 3140
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4500
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 3343
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3972
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3599
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4529
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 6201
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3633
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2959
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 3204
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3668
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3192
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3385
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3525
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 5064
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3851
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5595
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 3241
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 3319
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3927
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6547
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 4259
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3867
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 3288
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 3341
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 6232
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3875
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3991
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 3275
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 3290
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 3061
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 3088
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2780
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 3071
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2993
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 4066
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2615
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 4901
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 3071
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3810
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 3220
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 3359
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3412
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2969
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2926
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3649
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3946
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 3048
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 4216
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 4430
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5930
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 3217
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4826
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5804
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 6708
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 3244
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3537
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3066
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3745
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 3118
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4570
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 3176
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4631
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3600
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 3165
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 3356
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4474
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 4253
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2852
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3500
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4816
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3493
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2946
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 3268
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4746
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 3097
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 4208
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4886
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 3106
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 4173
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 5094
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 4289
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3345
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 4390
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10970
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3519
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3816
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3440
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2788
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2988
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 3181
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 3186
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 3194
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3615
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3856
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2957
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2889
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 3460
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3571
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 3159
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 3100
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6552
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 3384
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 3318
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 4269
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5637
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 4355
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2857
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 3127
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 4902
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4543
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2770
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 3149
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3808
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 3375
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2919
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 3420
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3195
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2981
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 4449
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2918
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 4036
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2838
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3712
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3732
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2910
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3092
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3891
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 4097
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3694
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2984
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 3071
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3096
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 3199
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3099
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3096
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2882
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3255
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3161
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3142
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 3078
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3517
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 3001
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2883
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3854
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 4061
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2915
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 3006
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3182
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2675
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2967
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4461
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3224
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3317
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 4466
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2988
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3086
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2990
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3159
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 3079
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 3143
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 3025
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3091
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3741
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 3382
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 3175
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 3041
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4739
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 3091
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 3297
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 5040
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 3243
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 3202
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 3082
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2927
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 3344
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3867
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3689
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2931
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 3141
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 4543
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2980
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2990

Günün Sözü

"“Allah, size; dedi-koduyu, mal isrâf etmeyi ve çok üstelemeyi yasaklamıştır.” (Hadîs-i Şerif—Muvatta’)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.