Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5876
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 6464
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3636
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 5415
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 4230
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4411
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 4365
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 5158
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2949
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 4368
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 4000
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 3376
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 3286
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3409
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4602
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 4197
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3477
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3469
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4909
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3734
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3791
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 4183
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 4298
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 5151
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3859
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 3334
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3467
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3958
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 4098
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3593
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 4138
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3559
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2933
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 3329
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 3240
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2957
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3296
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3554
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3401
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3918
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3658
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 3328
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 3267
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 3379
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 3356
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 3105
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3405
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 3128
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3637
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3703
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3451
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3296
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3524
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 4157
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 4087
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3646
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3875
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 3005
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3407
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 3379
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2909
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3466
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 3060
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 3126
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 3182
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3403
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4476
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 3339
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 3132
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3485
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 3050
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3965
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 3017
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3922
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3762
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3201
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 3107
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 3276
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2910
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3468
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 3044
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2915
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 3120
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 3402
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 3164
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3174
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3761
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 3141
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 4142
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3038
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2975
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2846
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4090
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 3174
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3131
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 3005
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 3115
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2947
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2866
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3602
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 3070
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2869
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2838
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2960
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 3079
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 3069
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3996
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 3289
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 3139
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2599
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3202
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4551
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 3050
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3797
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3330
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2781
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2797
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4412
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2988
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 4314
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2875
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2809
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2708
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3189
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2711
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2948
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2572
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 3141
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2862
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3166
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2872
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 3313
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3624
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3604
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 3140
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 3183
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 4039
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3425
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 3298
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2969
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 3075
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 3241
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 3166
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2907
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3926
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3680
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 5310
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 3044
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 4182
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3448
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 3013
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 3394
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 3128
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4726
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2960
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 4033
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2968
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3406
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3477
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2764
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2959
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 4175
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4761
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 6386
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 3088
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3583
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4801
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3406
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 3277
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3376
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3511
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 4158
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3685
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 3155
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 3003
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3484
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 3108
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 3124
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 3037
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4384
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 3229
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3865
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3478
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4423
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 6088
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3522
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2836
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 3082
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3544
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3084
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3267
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3398
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4922
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3740
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5468
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 3119
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 3182
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3811
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6431
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 4148
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3745
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 3176
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 3229
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 6001
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3766
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3868
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 3170
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 3188
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2945
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2983
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2679
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2961
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2882
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3948
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2505
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 4566
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2955
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3694
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 3121
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 3248
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3297
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2860
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2818
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3534
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3820
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2922
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 4077
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 4274
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5799
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 3108
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4717
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5668
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 6505
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 3132
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3429
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2955
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3635
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 3010
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4465
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 3075
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4518
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3489
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 3056
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 3243
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4360
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 4147
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2735
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3378
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4674
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3359
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2830
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 3155
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4631
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2984
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 4094
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4786
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2987
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 4047
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4974
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 4159
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3243
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 4288
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10851
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3409
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3698
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3329
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2679
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2870
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 3066
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 3073
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 3076
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3486
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3746
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2852
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2783
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 3346
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3455
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 3049
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2977
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6435
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 3258
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 3212
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 4149
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5517
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 4235
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2747
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 3006
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 4701
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4391
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2652
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 3041
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3688
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 3245
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2805
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 3284
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3067
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2847
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 4304
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2797
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3881
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2708
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3571
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3612
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2783
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2937
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3766
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3970
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3561
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2869
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2942
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2965
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 3067
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2959
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2961
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2755
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3116
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3027
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3005
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2950
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3385
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2874
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2756
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3734
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3937
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2812
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2887
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3071
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2569
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2855
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4343
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3115
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3192
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 4352
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2872
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2960
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2874
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3037
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2959
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 3014
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2906
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2961
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3608
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 3252
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 3057
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2912
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4619
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2974
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 3182
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4918
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 3121
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 3067
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2958
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2807
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 3217
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3759
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3553
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2805
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 3006
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 4406
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2861
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2863

Günün Sözü

" Kulun günahları çoğalınca ona keffaret olacak ameli de yoksa günahlarına keffâret olması için Allahü Teâlâ onu mahzun edecek bir belâya uğratır. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.