ÖMÜR BOYU ÖĞRENMEK

Abbasî halîfelerinden Me'mûn, meclisindeki âlimlerle fıkhî mes'eleleri konuşurken, amcası İbrahim bin Mehdî içeriye girdi. Me'mûn ona: ' Amca, bu âlimlerin söyledikleri hakkında sen ne dersin? diye sordu. Amcası: ' Ey mü'minlerin emîri! Çocukluğumuzda bizi, birtakım şeylerle meşgul ettiler. İhtiyarlığımızda da biz kendimizi meşgul ettik... Böylece ilimden mahrum kaldık, dedi. Me'mûn, bunun üzerine: ' Şimdi okumanızda ne mâni vardır? deyince, amcası: ' Bizim gibi ihtiyarlara okumak yakışır mı? diye cevap verdi. Me'mûn: ' Evet, vallâhi ilim talebesi olarak ölmen, cehâlete kanaat ederek yaşamandan hayırlıdır, dedi. Amcası: ' Ne zamana kadar okumak bana yakışır? diye sorunca da, halîfe Me'mûn: ' Hayat sana yakıştığı (yani hayatta olduğun) müddetçe... cevabını verdi. Alıntı: Fazilet Takvimi, 2000, Haziran

Günün Sözü

"“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” sözünü çok söyleyin. Çünkü; o en azı üzüntü olan doksan dokuz belânın kapısını kapatır. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.