Emanet ve Ehliyet

GAYR-İ MEŞRU KAZANÇ YOLLARI

1587 Bazı kazanç yollarının mülkiyet hakkı meydana getirmeyeceğini Allahû Teâla (cc) ve Resûlû açık açık tebliğ buyurmuştur. Şimdi bu nassları kısaca zikredelim. 1588 Kur'an-ı Kerim'de: "Ey iman edenler!.. Birbirinizin mallarınızı aranızda batıl (haksız, haram) sebeblerle yemeyin. Meğer ki (o mallar) sizden karşılıklı bir rızadan (doğan) bir ticaret (malı) ola. Kendinizi öldürmeyin. Şüphe yok ki Allah sizi çok esirgeyicidir"(354) hükmü beyan buyurulmuştur. Meşrû (şer'i) bir sebeb ve vesile olmadığı müddetçe, hiçbir kazanç helâl olmaz.

1589 Yine bir başka Ayet-i Kerime'de: "Yetimlerin mallarını zulmen (haksız olarak) yiyenler, muhakkak karınlarında sırf  bir ateş yerler. Onlar çılgın bir ateşe (Cehennem'e) gireceklerdir"(355) hükmü zikredilmiştir.

1590 Resûl-i Ekrem (sav) veda hutbesinde: "Dikkat ediniz!.. Kanlarınız, ırzlarınız ve mallarınız (birbirinize) haramdır" buyurmuştur. Görüldüğü gibi bir müslümanın canına tecavüz etmek haram ise, malına tecavüz etmek de aynen öyle haramdır.(356).

1591 Dikkat edilirse, helal kazanç elde etmek için; haklı bir sebeb (şer'i izin) ve karşılıklı rıza esastır. Bunun zıddı da; haksız kazancı ortaya çıkarır. Yani:
  1) Haksız (haram olan) bir sebeb.
  2) Birisinin malını rızasının dışında zorla almak!..

 1592 Allahû Teâla (cc)'nın haram kıldığı bir iş karşılığında elde edilen her türlü kazanç gayr-i meşrudur. Şimdi bunlardan bir kısmını ele alalım.


 

Günün Sözü

"“Şânım hakkı için, size kendinizden bir rasûl geldi ki; gâyet izzetli, zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze hırs ile titriyor, mü’minlere raûf (çok şefkatli), rahîmdir (çok merhametlidir)!” (Sûre-i Tevbe, 128)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.