Mehmet Emre Fetvalar

Çocuğa İsim Koymak

2101 - Soru: Ezan ve ikamet sadece farz namazlar için meşru kılındığı halde, çocuğun kulağına ezan ve ikamet okumanın hükmü nedir?
Cevap: Çocuğun kulağına ezan okumak mendubtur. (Nimetü'l-İslâm, 1. kısım s. 60 not: 1)
2102 - Soru: Çocuklara verilecek isim, hangi dilden olmalıdır? Ben Arapça olması lâzım diye duydum. Her Arapça isim olur mu? İsmin iyi veya kötü olduğunu nereden anlayacağız? Bu mevzuda bir ölçü var mıdır?
Cevap: Konulacak ismin Arapça olması şart değilse de, İslâm'a uygun bir ad olması şarttır. Bu hususta "İslâm'da Kadın ve Aile" adlı kitabımızın çocuğa konulacak isimle ilgili bahsini okumanızı tavsiye ederiz.
2103 - Soru: Bazı isimlerde harf değişikliği veya tanzimi yapmak (Ahmet, Mehmet, Abdullah) gibi. Bunun dinimizde bir mahzuru var mı?
Cevap: Bu hata, dini bakımdan değil, ilmi ve imlâ bakımındandır.
2104 - Soru: Abdülvahid isminin lügatte mânâsı nedir?
Cevap: "Bir olan (Allah)ın kulu" mânâsına gelmektedir.
2105 - Soru: Bir kimse çocuğuna Ebu Bekir ismi koyabilir mi?
Cevap: Evet. (Fetava-i Hindiye c. 5, s. 362)
2106 - Soru: Senem, Meral, Emiş ve Döne kelimeleri kadınlara isim olarak veriliyor. Bu isimleri koymak caiz mi?
Cevap: Bu kelimelerin mânâlarını belirtmek, hükme ışık tutacaktır. Senem, "deve, büyük hörgüçlü olmak", Meral kelimesi "ceylan", Emiş lâfzı "emme işi" ve Döne kelimesi de "tekrarlamak" mânâlarına gelmektedir. Bu mânâları itibariyle, bunların kadınlara isim olarak takılmasında bir mahzur görülmüyorsa da güzel isimlerin tercih edilmesi gerekir. Bu hususta daha geniş bilgi almak istenirse, "İslâm'da Kadın ve Aile" adlı naçiz kitapçığımızın okunmasını tavsiye ederiz.

Günün Sözü

"“(Ehline vermemek sûretiyle) sadakada haddini aşan kimse, aynen onu vermeyen gibidir.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.