Mehmet Emre Fetvalar

Süt Emzirme

1730 - Behce Fetvalarından: "Bir çocuğa, emzirme müddetinden sonra süt vermek ve zaruret olmadıkça kadının sütünden faydalanmak caiz olmaz" (H.Ec. 1/42)
Açıklama: Radâ (süt emzirme) müddeti iki yıldır. İki yaşını doldurmuş bulunan bir çocuğun, bir kadını emmesiyle radâ hükmü sabit olmazsa da zaruret olmadıkça büyük bir çocuğa süt vermek ve kadının sütünü başka bir şeyde kullanmak caiz değildir.
1731 - Behce Fetvalarından: "Babası fakir olan küçük çocuğu, sütlü bulunan annenin emzirmesine cebir kullanılır" (H.Ec. 1/42)
Açıklama: Doğan çocuğun emzirilmesi, anne için bir fazilet ise de mecburiyet ifade etmez. Çocuğun babası ona süt anne tutarak emzirtebilir. Çocuk, başka kadının sütünü emmeyecek olursa veya baba fakir bulunur da süt anne tutmaya mali gücü yetmez ise, o takdirde kadın, çocuğunu emzirmeye mecburdur. Bunu rıza yolu ile yerine getirmeyecek olursa, kadına cebir kullanarak emzirmesi temin edilir.
1732 - Behce Fetvalarından: "Süt annesinin (emzirme) ücreti, çocuğun babası üzerine lâzım gelir" (H.Ec. 1/42)
1733 - Ali Efendi Fetvalarından: "İki seneyi geçen bir zaman içinde (vaki olan emzirme ile) radâ hükmü sabit olmaz" (H.Ec. 1/47)
Açıklama: Radâ (emzirme) hükmünün, fukahaca kabul edilen bir müddeti vardır. Bu zaman iki yıldır. Bu zamanı geçen emme ve emzirmeler ile süt evlâtlığı sabit olmaz.
1734 - Behce Fetvalarından: "Bir Müslüman, çocuğuna, Nasrani olan Hind'i süt ana olarak (tutup) emzirtmekte beis yoktur" (H.Ec. 1/43)
Açıklama: Süt anne olarak Müslüman bir kadının bulunmaması halinde, bu hizmetin gayrimüslim bir kadına verilmesi caizdir. Ancak, Müslüman bir süt annenin tutulmasına evlâ oluşunda da söz yoktur. Caiz olan bir husus ile evlâ olan ciheti birbirine karıştırmamalıdır.
1735 - Abdürrahim Fetvalarından: "Zeyd, karısı bulunan Hind'in üzerine, Zeyneb'i almak istediği zaman, Zeyneb'in annesi "Ben Hind'i emzirmiştim" dese, radâ sabit olmaz. Fakat sakınmak evlâdır" (H.Ec. c. 1/47)
Açıklama: Emişme mevzuunda şahidliğin nisabı, adil olmak şartı ile iki erkek veya bir erkek ile iki kadındır. Bu hükme göre, fetvada belirtilen bir tek kadının, evlenecek çiftlerden birini emzirdiğine dair şahidliği ile radâ hükmü sabit olmaz ise de bu beyan üzerine kadın ile erkeğin tenezzüh ederek ayrılmaları evlâdır. (Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 2, s. 92, madde: 296-297)
1736 - Ali Efendi Fetvalarından: "Sütü bulunmayan bir kadın, (ağlayan) küçük bir çocuğu susturmak maksadı ile ağzına memesini verse, süt gelmediği takdirde süt evlâtlığı sabit olmaz" (H.Ec. 1/43)
Açıklama: Radâ hükmü, ancak sütün mideye gitmesi ile sabit olur. Sadece göğsünü çocuğun ağzına vermekle süt evlâtlığı meydana gelmez.

Günün Sözü

"Evlerinizi namaz kılarak ve Kur’ân-ı Kerîm okuyarak nurlandırınız. (Hadîs-i Şerif—Beyhakî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.