Mehmet Emre Fetvalar

Öşür Vergi Yerine Geçer mi?

1243 - Soru: Bazı kimseler, "Biz devlete vergi ödüyoruz. Bize öşür düşmez. Hem bizim kaldırdığımız kuru mahsul değil, yaş sebzedir" diyorlar. Bu hususta ne dersiniz?
Cevap: Öşür, Müslüman fakirlerin hakkıdır. Devlete ödenen vergiler öşre mahsup edilemez. Hem devletin fârık ve mümeyyiz vasfı "laik"dir. Bu vasfı taşıyan devlet, dini esaslara dayalı olarak icraatta bulunamaz. Ne zekâtı kabul eder, ne de bunların dağıtılmasını organizede bulunur. Ancak, kendi vergi kanunlarına göre, halktan vergi toplar. İmam-ı Azam Hazretleri'ne göre, yaş sebzeye, yoncaya ve çay yaprağına öşür vermek gerekir.
1244 - Soru: Eskiden ekinden alınan ve adına "Öşür" denilen bir vergi vardı. Bugün devlet, bu vergiyi almıyor. Bu öşür denilen vergi, biz ekin sahiplerinin üzerinden düşüyor mu? Nasıl hareket etmeliyiz?
Cevap: Hükümetin almaması ile bu borç üzerinizden düşmez. Öşür, Müslümanın üzerinde ilâhi bir hak ve toprak mahsullerinin zekâtıdır. Çıkan mahsul, yağmurla meydana gelmişse onda birini, para ve masraf ile sulanmış ise yirmide birini Müslüman fakirlere vermek lâzımdır. Bu mevzuda daha geniş bilgi için bu kitabın 2. cildinin bu konuyla ilgili sayfalarını okumanızı tavsiye ederiz.
1245 - Soru: Devlete verilen verginin zekât yerini tutmayacağı malumdur. Acaba verilen zirai gelir vergisi, öşür yerine geçer mi?
Cevap: Öşür, toprak mahsullerinin zekâtıdır. Bugünkü Devlet dini kurallara göre hareket etmeyeceğini ilan etmiş olduğundan zekât alamaz ve zekât dağıtımına aracılık da yapmaz. Dini vecibenin yerine gelmesi için öşrün fakir Müslümanlara verilmesi gereklidir. Vergiyi öşre mahsup edemezsiniz.

Günün Sözü

"“Mü’min, mü’minin aynasıdır.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.