Mehmet Emre Fetvalar

Hangi Ürünlerden Öşür Alınmaz?

1209 - Abdürrahim Fetvalarından: "Cibal-i mübahaden kesilip satılan keresteden öşür alınmaz" (H.Ec. 1/21)
Açıklama: İstifadesi umuma ait bulunan dağlardan toplanan odundan öşür alınmaz. Zira dağların muayyen bir sahibi olmayıp, halkın tamamının istifadesine terkolunmuş bulunmaklardır.
1210 - Behce Fetvalarından: "Samandan öşür alınmaz" (H.Ec. 1/18)
Açıklama: Mahsulünden öşür verildikten sonra, artık samanından öşür gerekmez. Hurma yaprağına ve umuma ait meralardan biçilecek otlara öşür vermek gerekmez.
1211 - Netice Fetvalarından: "(Akar) suyun kesilmesi sebebiyle faydalanılması mümkün olmayan araziden öşür alınmaz" (H.Ec. 1/19)
Açıklama: Öşür verilmesi için, toprağın öşür arazisinden olması kâfi sebep değildir. O yerde mahsul yetişmesi ve bunun öşür verilecek miktara ulaşması lâzım gelir. Bu itibarla, suyun kesilmesi sebebiyle mahsul yetiştirilemeyen tarladan öşür verilmesi gerekmez.
1212 - Netice Fetvalarından: "Zeytinden öşür alındıktan sonra, sıkılıp yağı alındığında öşür alınmaz" (H.Ec. 1/19)
Açıklama: Bir maldan iki defa öşür alınması doğru değildir. Buğdaydan öşür verildikten sonra, ondan imal edilecek nişasta veya undan; zeytinden öşür verildikten sonra ondan çıkarılacak yağdan öşür alınmaz.
1213 - Netice Fetvalarından: "Balıktan öşür alınmaz" (H.Ec. 1/19)
Açıklama: Denizler, göller ve akarsular umumun istifadesine terkedilmiş bulunduğundan, buralardan tutulacak balık ve çıkarılan inci ve anbere öşür lâzım gelmez.
1214 - Netice Fetvalarından: "İpek böceği beslenen dut yaprağından öşür alınır, ipekten alınmaz" (H.Ec. 1/17)
1215 - Ali Efendi Fetvalarından: "Mahsul meydana gelmeden önce, daha çimen halinde iken, öşrünü istemek caiz olmaz" (H.Ec. 1/17)
1216 - Netice Fetvalarından: "Mülk olan evin avlusundaki mahsulden öşür alınmaz" (H.Ec. 1/18)
Açıklama: Ev olarak yapılmış bir yerin bahçesindeki mahsulden veya ağaçların meyvesinden öşür vermek gerekmez. Fakat meyve bahçesi olarak hazırlanmış yerin içerisine ev yapmak, öşür vermeye engel olamaz. Her iki meselenin arasındaki ince fark açık olarak ortadadır. Zira birinci meseledeki bahçe, "ev bahçesi"dir. İkinci meseledeki ev ise "bahçe evi"dir.
1217 - Behce Fetvalarından: "Kişi satın aldığı demir madenini dükkânında eritip demir çıkarsa, o demirden öşür alınmaz" (H.Ec. 1/19)
1218 - Netice Fetvalarından: "Merada yetişip biçilmemiş olan ottan öşür lâzım gelmez" (H.Ec. c. 1/17)

Günün Sözü

"“Bir adam Allah’ın rızâsını ümit ederek âilesine bir şey harcarsa (geçimini sağlarsa), harcadığı onun için sadakadır.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.