Mehmet Emre Fetvalar

Kur'an-ı Kerim'e Hürmet

91 - Soru: Eskiyen, yani okunamayacak kadar yıpranan Kur'an-ı Kerim'i ne yapmak lâzımdır?
Cevap: Temiz bir torba içine koyup, ayak değmeyecek temiz bir toprağa gömmek münasip ve caiz olur.
92 - Soru: Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen bir kimsenin evinde Kur'an bulundurması doğru mudur?
Cevap: Onu torbaya hapsedip duvara asmak için değil, okuyup öğrenmek üzere bulundurmak şartı ile.
93 - Soru: Kur'an-ı Kerim, kütüphanenin üst gözünde veya torba içinde duvarda asılı bulunur iken ayağımızı o tarafa uzatmak doğru olur mu?
Cevap: Kur'an-ı Kerim, yukarıda olduğu için ayağın o tarafa doğru uzatılmasında kerahet yoktur. Kur'an-ı Kerim aşağıda olur ve tam ayağımızın hizasında kalırsa bu asla doğru değildir.
94 - Soru: Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayağı ile basacak olsa ne olur?
Cevap: Hakaret kastı ile basarsa kâfir olur. Hakaret kastı olmaksızın tekfir olunmazsa da kendisi tekdir ve tedip olunur.
95 - Soru: Üzerinde ayet bulunan para cebimizde iken helaya girilebilir mi?
Cevap: Bunda kerahet vardır. Fakat temiz bir yerde, meselâ kırda abdest bozarken bu paranın cepte bulunmasında bir mahzur yoktur. Ölçü, bu para üzerimizde iken kirli bir mahalle girilmemelidir.
96 - Soru: Ev veya cami duvarlarının üzerine Kur'an ayetleri yazmakta bir mahzur var mı?
Cevap: Bu hususta değişik beyanlar vardır. Bazı alimler, caiz olması ümit olunur, demişlerdir. Bir kısmı da zaman gelir sıva dökülür, duvar yıkılır da yazılar ayak altında kalır, düşüncesiyle bunu mekruh görmüşlerdir. İhtiyata uygun olan açıklama da budur. Şayet bir yazı konulması mevzu bahis ise bunu levha haline getirip de öyle asmalıdır.
97 - Soru: Cünüp bulunan bir kimse, üzerindeki elbisenin bir tarafı ile Kur'an'ı tutabilir mi?
Cevap: Elbise, giyene tabi olduğu için onunla Kur'an-ı Kerim veya bir ayeti tutmak tahrimen mekruhtur.
98 - Soru: Kur'an-ı Kerim'in tamamını bir karton üzerine sığacak kadar küçültmüşler ve bunu basmışlar. Baktığımız zaman okunması mümkün olamayacak derecede küçük. Bu hususta dinimizin hükmü nedir?
Cevap: Gerek bir hattat tarafından ince bir kalemle yazılmış olsun, gerekse bunun basılmış şekli bulunsun, Kur'an-ı Kerim'i bu derecede küçük harflerle yazmakta kerahet bulunduğunu İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf ifade etmişlerdir. Bu mes'eleye bakarken, hattatın kabiliyetini ve tekniğin kudretini düşünmemeli; bu hususta dinimizin hükmünün ne olduğu incelenmelidir. (Fetava-i Hindiye, c. 5, s. 323)
99 - Soru: Eskimiş bulunan Kur'an-ı Kerim'i yakmak caiz midir?
Cevap: Yakmamalı, temiz bir beze sarıp sonra gömmelidir. (Fetava-i Hindiye, c. 5, s. 323)
100 - Soru: Cami minberlerine asılan örtülerdeki ayetler, göbekten aşağıya geliyor. Bu hatalı değil mi?
Cevap: Ayetlerin örtünün üst kısmına yazdırılması, kitab ı İlâhiye gösterilecek edebe en uygun olan şekildir.

Günün Sözü

"Kim doğru olarak (bütün kalbiyle) Allah Teâlâ’dan şehîd olmayı isterse –yatağında ölse bile– Allah onu şehîdlerin makamına ulaştırır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.