Fıkıh Köşesi

KAĞIT PARANIN HÜKMÜ

Soru: "Türkiye'de kronik hale gelen enflasyon, ticaretle uğraşan insanları çileden çıkarmaktadır. Kağıt paranın satın alma gücünün her gün değiştiğini görüyoruz. (...) Asr-ı saadetteki dinar ve dirhemin hükmü ile günümüzdeki kağıt paranın hükmü aynı mıdır?"

CEVAP: Müslümanlar, Allahu Teala (cc)'nın rızk olarak yarattığı malları, O'nun rızasına uygun olarak elde etmek ve kullanmak durumundadır. Resul-i Ekrem (sav) dönemindeki dinar ve dirhemin hükmü ile günümüzdeki kağıt paranın hükmü aynıdır. Bilindiği gibi o dönemde Bizans, Sasani ve Yemen sikkeleri tedavül aracı olarak kullanılmıştır. Asr-ı saadette ve hulefa-i raşidiyn döneminde herhangi bir sikke (para) basılmamıştır. O dönemde altının para biriminin "miskal", gümüşün "dirhem", bakırın ise "fels" olarak isimlendirildiği malumdur.(1) Hanefi fukahasına göre, kendisiyle eşyaya değer biçilebilen her şey paradır. Paranın altın, gümüş ve diğer madenlerden olması şart değildir.(2) Kağıt paraların kullanılması, örf ve umum belva ile sabit olmuştur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) İmam-ı Maverdi, Ahkamu's Sultaniyye, Kahire 1298, Sh. 148.
(2) İmam-ı Kasani, El Bedaiu's Senai fi Tertibi'ş Şerai, Beyrut l974, C. 5, Sh.185

Günün Sözü

"“Cennet sizin (her) birinize, ayakkabısının bağından/nalininin tasmasından daha yakındır. Cehennem de böyledir.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.