Fıkıh Köşesi

GAYRİ MÜSLİMLERLE TİCARET

Soru: Mektubunuza "-Teknolojinin gelişmesi sonucunda dünya, küçük bir köye dönüşmüştür. Bu köyde; Müslümanları dost, gayr-i müslimleri düşman bilirseniz, ihracat yapmanız mümkün olamaz" diye başlamış ve bu zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini" belirtmişsiniz.

CEVAP: Mü'minler, kafirlerin siyasi iktidarlarına (egemenliklerine) razı olamazlar. Zira Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler!... Kendi kardeşlerinizden başkasını veli (dost) edinmeyiniz. Onlar (küfredenler) size şer ve fesad yapmakta hiç kusur etmezler, size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikat onları buğzları ağızlarından (taşıp) meydana vurmuştur. Göğüslerinde gizlemekte oldukları (düşmanlık) ise daha büyüktür." (Al-i İmran Suresi: 118) hükmü beyan buyurulmuştur. Ayette geçen "veli" edinme; beşeri münasebet , ithalat veya ihracat ile ilgili değildir. Velayet (dostluk) ve beraet (düşmanlık), siyasi iktidar ile ilgili bir ıstılahtır. Bir Müslümanın; tebliğ veya diğer sebeblerle (ithalat-ihracat vs), gayr-i müslimlerle ilişki kurması mümkündür. Münasebet esnasında, gayr-i müslimlerin haklarına riayet etmesi şarttır. Resul-i Ekrem'in (sav): "Her kim bir gayr-i müslime iftirada bulunursa, kıyamet gününde kendisine ateşten kamçılarla had vurulur" (1) buyurduğu malumdur. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) İbn-i Abidin -Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar İst: 1983 C: 8 Sh: 24

Günün Sözü

"“Zenginlerin dâvet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fenâ bir yemektir.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.