Fıkıh Köşesi

ATA DİNİ - II

Soru: "-Türkiye'de Müslümanlar; atalarıdan gelen kültür değerleri ile gerçek İslam arasında bocalıyorlar. Bir okuyucunuza cevap verirken, atalar dini üzerinde durdunuz. Bunun keyfiyeti nedir? (..) Resul-i Ekrem (sav)'in İslamı tebliğ ettiği dönemde, atalar dini gündemde midir? Eğer gündemde ise, sahabe-i kiram ne yapmıştır?"

CEVAP: Tarih boyunca insanlar; ya kendi nefislerine zulmetmiş, ya başkalarının zulümlerine muhatap olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarda, bu iki halin haber verildigi sabittir. Peygamberlerin tebliğine karşı direnen kavimlerin ilk sloganları şudur: "-Biz atalarımızın yolundan ayrılmayız." Atalar dini, ölçüsüz saygı ve sevgi üzerine kurulan bir sistemdir. Kur'an-ı Kerim'de: "Onlara "-Allah'ın indirdiği hükümlere uyun" denildiğinde onlar "-Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" dediler. Ya ataları birşey anlamamış, hakikati de bulamamış idiyseler?" (El Bakara Suresi: 170) hükmü beyan buyurulmuş ve bu batıl dinin rüknü haber verilmiştir. Sahabe-i kiram'ın nasıl mücadele verdiğini meselesine gelince: Bazı alimlerin kaydettiğine göre: "Hakikat biz onlara "Kendinizi öldürün yahud yurtlarınızdan çıkın" diye yazsaydık, içlerinden birazı müstesna olmak üzere bunu yapmazlardı." (En Nisa Suresi: 66) ayeti indiği zaman bir sahabe: "Eğer Allahu Teala (cc) bize bunu emretse, hiç tereddüt etmeden kendimizi öldürürdük" demiştir. Resul-i Ekrem (sav) sahabesinin sözünü duyunca, çok sevinmiş ve "-Ümmetimin içinde öyle yiğitler var ki, kalblerindeki iman yalçın kayalardan daha sağlamdır." (1) buyurmuştur. Allahu Teala'nın (cc) rızasını kazanmaya gayret eden sahabe-i kirama; ins ve cin şeytanları, akla-hayale gelmeyecek tuzakları kurmuşlardır. Resul-i Ekrem (sav) "şeytanların kurdukları tuzaklarla ilgili olarak" şöyle buyurmuştur: "-Şeytan Müslüman olmak isteyenlerin önüne geçti ve "Dinini, babanın, atalarının dinini bırakıp da, Müslüman mı oluyorsun?" dedi. Onlar dinlemediler ve Müslüman oldular. (Şeytan) Hicret edenlerin yoluna çıktı ve "Öz vatanını, malını ve kıymetli her şeyini terkedip, hicret mi ediyorsun?" diye sordu. Müslüman bu vesveseye kulak asmadı ve hicret etti. Şeytan cihada giden mü'minlerin yolunu kesti ve "Öldürebilirsin! Ancak unutma ölebilirsin de!.. Eğer ölürsen; karını başkası alır ve malını paylaşırlar. Gel bu cihad işinden vazgeç!.." teklifinde bulundu. Mücahid dinlemedi ve cihad etti." (2) İçinde yaşadığımız alem, bir imtihan dünyasıdır. Şikayeti bir kenara bırakıp, teklifleri sabırla eda etmemiz zaruridir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) İbn-i Kesir - Tefsiru'l Kur'an'il Aziym - Beyrut: 1969 C:1 Sh: 522.
(2) Sünen-i Nesai - İst: 1401 K. Cihad: 19.

Günün Sözü

"Mü’min, güzel ahlâkıyla; gecelerini ibâdetle geçiren, gündüzlerinde de oruç tutan kişinin derecesini idrâk eder.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.