Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

531.Mektup

531. MEKTUP

MEVZUU : Uzleti ihtiyar etmek.. (Halktan ayrı kalmayı tercih etmek..)

* **

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Mir Mansur'a yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun.. Selâm, onun seçilmiş kullarına..

***

Pek değerli Kardeşin mektupları peşpeşe gelince., vakit güzelleşti.

***

Sübhan Allah'a hamd olsun.. Şunun için ki: Fukaraya mahabbetinize bir fütur ve telvin gelmemiştir. Keza onlarla olan bağlantılarınıza.. Hem de, münasebetin olmama sebepleri var iken.. Hatta bu irtibata kuvvet dahi gelmiş..

Sübhan Allah size, saadet sermayesi olan bu taifeye muhabbette istikamet versin..

***

Ey Müşfik,

Bu sıralarda, inziva şevki ağır geldi.. Bunun için, bir zaviyede oturmayı tercih ettim.. Hatta cuma namazı hariç; mescide dahi gidemiyorum.. Beş vakit namaz, bu zaviyede kılınmaktadır.

İnsanlarla mülakat yolu kapandı. Vakitler, tam bir cemiyet içinde geçmektedir.

Ömür boyu temenni edilen, şu anda müyesser oldu. Sübhan Allah'a hamd olsun..

***

Kalan surî haller, afiyete makrundur. Evlâd ve sair taallukat, gönül birliği üzeredirler. .

Ramazan-ı şeriften evvel, Hace Abdullah Dehlî'ye kudüm etti. Sühhan Allah'a hamd olsun.. Onun gelişi ile, çok faydalar hâsıl oldu.

Yaprak tamam oldu. Tevhid galebelerinden halâs oldu. Tenzih denizinde yüzmeye geçti. Daha derinlere, dibe teveccüh etti. Zahirden batına gitmektedir. Hatta, batınların da batınına..

***

Hallerin tafsilâtı, Hafız Bahaeddin oraya geldiği zaman olacaktır. Bunu kendisine havale ettik..

Günün Sözü

"Resûl-i Ekrem (s.a.v.) her Ramazan ayında on gün i‘tikâfa girerdi. Vefât ettiği senenin Ramazân’ında yirmi gün i‘tikâfa girdi. (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.