Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

520.Mektup

520. MEKTUP

MEVZUU : Aslın aslına taalluk eden muamelelerin beyanı..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ bu mektubu Molla Tabir Hadim'e yazmıştır. ?(Bu marifet, mana olarak nakledilmiştir.)?

***

O muamele ki, aslın aslına taalluk eder; iki nev'idir. Misale bağlı bir suretle veya başka bir şekilde onu bilmek mümkündür..

Seyir, makamlarda olduğuna göre, bu muamele bir vakte bağlıdır, İsim ve vecihle olsa dahi, onun âlemle müşakelesi (veya müşareketi) veya münasebeti vardır. Bu ise.. rıza makamının nihayetine kadar gider.

Bir şahsa, rıza makamının üstüne seyir müyesser olur ise.. onun için bir şey malum olmaz.. Ne misale bağlı bir suretle, ne de başka bir işle..

O zaman bu arif sırf ilim olur.

Fevkani makamların husulü, onlardan yana bir şey malum olmadan olur.. Hatta, nübüvvet, risalet ve bunlara benzer isim, o makamlarda yoktur.

Zannederim ki: Sübhan Hak, Dar'ül-huld'de bu makamların ilmini verir.

Bu seyrin nihayeti, hususî bir mertebeye kadardır.. Bu dahi erbabına gizli değildir..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Hz. Âişe (r.anhâ)’den rivâyet edildiğine göre Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Muhakkak ki biz, müşriklerden yardım istemeyiz!” (Hadîs-i Şerif—Dârimî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.