Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

509.Mektup

509. MEKTUP

MEVZU: Alemin mevhum olduğunun sırrı..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Sof î Kurban Cedide yazmıştır.

***

Sofiye demiştir ki:

? Âlem, mevhumdur..

Bu, şu manaya değildir: Bu âlem, sırf vehmin yapması ve yontmasıdır.. Zira, böyle bir şeye kail olmak, ahmak sofestaî yoludur. Elbette onun mevhum olduğu şu manayadır:

? O, Sübhan Allah'ın yaratması ile yaratılmıştır. Amma vehim mertebesinde.. Sübhan Hakkın san'atı ile, onun için vehim mertebe sinde bir sübut ve istikrar hâsıl olmuştur.

Lâkin, onda bulunan hayır ve kemal, Yüce Mukaddes Hazret-i Vücud'dan emanettir ve o Pek Mukaddes Mertebe zılâlinden bir zildir. Onda bulunan şer ve noksan ise., ademden gelmedir. Bütün şerrin ve noksanın menşei olan o ademde saklı serlerin ve noksanların zılâlinden bir zildir. Mesleklere istidadlı salik, o Yüce Zat'ın terbiye hükmüne göre emaneti ehline verir ise.. Yani Safın terbiye hükmüne göre emaneti ehline verir ise.. Yani: Hayrı ve kemali ehli olanlara reddedip şerri dahi sahibine havale eder ise.. zarurî olarak, fena devleti ile tahakkuk etmiş olur..

Artık ondan yana bir nişan kalmaz.. Kendisinde hayırdan yana bir eser de kalmaz.. Kendisine, serden yana bir zarar da gelmez..

Çünkü kendisinde bulunan hayır ve şer vucuddan ve ademden gelen emanettir. Kendisi, babasının evinden bir şey getirmemiştir. Kendisinin ameli, emaneti taşımaktan başka değildir. Emanetleri de tamamen ehline verdikten sonra, hiç şüphe edilmeye ki:

? Ben ve biz (Ene ve n a h n ü) ..

Zahmetinden kurtulur; fenaya ve ademe mülhak olur..

 

Günün Sözü

"“Kostantiniyye mutlakâ fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emîr; o asker ne güzel askerdir.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.