Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

398.Mektup

398. MEKTUP

MEVZUU: Şeyh Meyan Abdülhayy hakkındadır.

NOT: İmam-ı Rabbani Hz.leri bu mektubu, Şeyh Nur Muhammed'e yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Onun seçmiş olduğu kullarına dahi selâm...

Bu taraftaki dervişlerin hal ve vaziyetleri hamd olsun iyidir.

Sübhan Allah'tan temenni; istikamet üzere olmanızdır.

***

Şeyh Meyan Abdülhayy kardeşim sizin beldenizden olup yakınınıza konuk olmuştur. Garip ilimlerin ve maarifin bir nümunesidir. Bu Tarikat-ı Aliyye'nin zaruri görülen işleri, ona tevdi edilmiştir. Uzaktaki arkadaşlara, onunla karşılaşmak bir ganimettir. Sohbetten fenadan ve bekadan da alâmet vardır; sülükten, cezbeden beyan bulunmaktadır. Hatta kendisi, bilinen fenanın ve bekanın, mukarrer cezbenin ve sülûkün ötesinden haberdardır. Hatta onun için:

-Onları mürur etmiştir, demek de mümkündür.

Mektuplarındaki maarifin pek çoğunu dinlemiş ve imkân nisbetinde onları sormak sureti ile öğrenmiştir.

Başarı ihsan eden Sübhan Allah'tır.

Adı geçenden, tafsilâtı ile ahval öğrenilir; biz, bundan ziyadesi ile meşgul olmayalım.

Vesselam...

***

 

Günün Sözü

"Fenâlıklarından komşusunun emîn olmadığı kimse, cennete giremez.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.