Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

303.Mektup

303. Mektup

MEVZUU: Ezan kelimelerinin manaları..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hacı Yusuf Keşmirî'ye yazmıştır.

***

Allah'a lıamd olsun; onun Resulüne dahi salâtlar..

***

Bilinmesi yerinde olur..

Ezan kelimeleri, yedidir. Şöyle ki:

— ALLAH-Ü EKBER ALLAH-Ü EKBER. (Allah en büyüktür; Allah en büyüktür..)

Yani: Allah-ü Taâlâ, ibadet edenin ibadetine ihtiyacı olmaktan yana çok çok yüksektir., büyüktür.

Üstte anlatılan mühim mananın tekidi dolayısı ile, bu kelime dört kert tekrar edilmiştir.

— EŞHEDÜ EN LÂ İLAHE İLLALLAH.. (Allah'tan başka ilâh olmadığına şehadet ederim.)

Demek olur ki: İbadet edilmesine karşı istiğnası olduğu halde: ibadet edilmeye müstahak olarak ancak o Sübhan Allah olduğuna şehadet ederim.

— EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULÜLLAH.. (Şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür..)

Bunun daha açık manası şudur: Muhammed, Allah'ın Resulü olduğuna; ibadet yolunu, Yüce Hak namına tebliğ ettiğine şehadet ederim. Bu durumda, Sübhan Hakka lâyık olan ibadet, ancak onun tebliği ve elçiliği cihetinden alınan şekildir. Ona ve âline salât ve tahiyyet olsun.

— HAYYE ALESSALÂTİ HAYYE ALEL-FELÂHİ.. (Namaza gelin, felaha gelin..)

Bu cümlede iki kelime vardır. Her ikisi de, namaz kılan kimseden, felaha çıkaran namazın edasını taleb içindir.

— ALLAH-Ü EKBER.. (Allah en büyüktür..)

Bilhassa, kullarından birinin yaptığı ibadet, tam manası ile onun mukaddes zatına lâyık ola..

***

Yerinde bir şey olur ki: Namaz vakitlerini bildirmek için konulan bu şanı üstün cümlelere bakılarak; namazın büyük şanı idrâk edile..

Bir mısra:

Bellidir baharından, bolluğu senenin..

***

Allahım, bizi namaz kılıp felah bulanlardan eyle.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve diğerlerine salâtların en tamamı, tahiyyatın ekmeli..

***

 

Günün Sözü

"“Akrabalık bağı arşa tutunarak şöyle demiştir: Beni koruyup gözeteni, Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah rahmetini kessin!” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.