Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

298.Mektup

298. Mektup

MEVZUU : İrşad yollu ve latif ibare ile işin nihayetine vüsul beyanında olup bu muammanın amma büyük malıdumzade-den başka hiç kimsinin muttali olmadığı.. Allah'ın rahmeti ve rızası onun üzerine olsun.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Seyyid Muhibbillah Mankpuri'ye yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ seni irşad eylesin.

Bilesin ki,

Bir müddetten beri, seyir zılâlde devam ettiği için; zılla vusulü, husulün aynı olarak bulmuştum. Şu anda asla vusul müyesseı olunca, husul zillin gayrı olmamıştır. Meselâ: Bir şahsın elindeki ayna gibi.. Ki o, anlatılan şahsa vâsıl olmuştur. Şahsın nasibi ise., ancak gölgesidir.

Anlatılan manayı anla.. Zira bizim kelâmımız işarettir.

***

Bilesin ki,

Remz ve işaretle yazdığım beyan yolunu, bu makama daha münasip gördüm; doîayısı ile, onları bu mektubun münderecatına aldım. Onların iyi anlaşılması gerekir.

İrfan sahibi bir şeyhten çok zikir alıp ona devam etmek, Rahman Zat’ın fazlına dönmek ve vasl-ı üryan bulmaktır. Bunun dışındakiler hayaldir.

Selâm, hidayete tabi olanlara..

Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..

Ona ve âline salâtların en tamamı.. Selâmların dahi ekmeli..

 

Günün Sözü

"Kim Allah yolunda cihâd edecek bir gâzîyi techîz ederse, bizzat cihâd etmiş gibi sevâb kazanır. Kim cihâda gitmiş gâzînin âilesine (ihtiyaçları hususunda) hayırlı halef olursa cihâd etmiş gibi sevâb kazanır.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.