Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

281.Mektup

281. Mektup

MEVZUU : a) Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'ye intisab etmenin şükrünü beyan.,
b) Bu Tarikat-ı Aliyyenin bazı hususiyetlerini beyan ve onda lâzım olan edep hareketleri..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Mir Muhammed Nu'man'a yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm onun seçmiş olduğu kullarına..

***

Bu büyük nimetin şükrünü hangi dille eda edebiliriz?.

Şöyle ki: Allah çalışmalarını şükrana lâyık eylesin, Ehl-i sünnet vel-cemaatın görüşüne göre itikadı tashih ettikten sonra, Sübhan Allah bizi Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'ye sülûk şerefi ile müşerref eyledi. Bizleri, bu şanı büyük taifenin müridleri ve müntesipleri eyledi.

Fakir'e göre: Bu Tarikat-ı Aliyye'de bir adım atmak; diğer tarikatlarda yetmiş adım atmaktan daha faziletlidir.

Bir yol ki, fütuhat getirir ve tebaiyet ve veraset yolu ile kemalât-ı nübüvvete ulaştırır; işte o: Bu Tarik-i Âliye'dir.

Diğer tarikatların müntehası, velâyet kemalâtının husulüdür. Nübüvvet kemalâtına ulaştıran bir yol onlardan açılmaz.

Üstte anlatılan mana icabı olarak; mektuplarımda (veya kitaplarımda) şöyle yazdım:

— Bu büyüklerin yolu, ashab-ı kiram yoludur. Allah onlardan razı olsun.

Ashab-ı kiram, bu kemalâttan yana veraset yolu ile nasıl bol hazza nail oldularsa., bu Tarikat'ın müntehileri dahi, tebaiyet yolu ile ondan nasib bulurlar. Müptedi ve mutavassıtlarına gelince., bunlar dahi bu Tarikat'ı bırakmayıp bu Tarikat'ın müntehüerine karşı kemaliyle mahabbetle muttasıf olduklarından, bunlar için dahi aynı mana ümid edilir.

— «İnsan sevdiği ile beraberdir.»

Hadis-i şerifi ayrıca bu manada uzakta kalanara bir müjdedir.

Bu Tarikat-ı Aliyye'de, asıl hüsrana dalıp varını yitiren o şahısta ki: Ona girer; amma edeplerine riayet etmediği gibi, onda yeni icadlar çıkarmaya kalkar ve bu Tarikat-ı Aliyye'ye muhalif düşen rüvalarına ve düşlerine itimad eder. Bu takdirde, Tarikat'ın günahı nedir?.

Bu durumda o kimse, rüyalarının ve düşlerinin iktizasına göre. Türkistan tarafına teveccüh etmiş; kendi arzusu ile Kabe yolundan ayrılmıştır.

Bir şiir:

Bak, ulaşabilir nü Mekke'ye o kimse:
Yarın, Irak tarafına yönelip gitmişse..

***

Orada arkadaşların topluluğu ve taliplerin ciddî çalışmaları vardır: sizin oradaki bu yolunuzu bozmak istemem.

Bundan evvel, bu tarafa gelmeniz için işaret vaki olmuştu; ama onun da şartları vardı. Şu anda dahi, aynı şartlar vardır.

Şayet bu tarafa teveccüh edeceksen; bu iş: Mükerrer istihare, şüphe ve tereddüde mahal bırakmayan gönül açıklığından ve yerine birini bıraktıktan sonra olmalıdır. Amma yerine bırakacağın kimse, önceki hale bir fütur getirecek hiç bir şey yapmamalıdır. Ancak bundan sonra gelebilirsin. Bu anlatılan şartlar olmadan; oradaki muameleyi zay etmek, taliplerin topluluğuna fütur getirmek yerinde olmaz.

Bundan daha fazla nasıl anlatayım?.

Vesselam..

 

Günün Sözü

"Koyun sürüsüne dalmış iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref (riyâset, mevkî, şöhret) kazanma hırsının dînine vereceği zarar kadar olamaz.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.