Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

279.Mektup

279. Mektup

MEVZUU : Tarikat-ı Nakşibendiye-i Aliyye'ye delâlet etmenin şükrünü eda.. Bu münasebetle bazı hususların beyanı..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Molla Hasan Keşmirî'ye yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun; selâm, seçmiş olduğu kullarına..

***

Kerem ve iltifat olarak, bu Fakir'in ismine sudur eden mübarek mektubunuzu Mehdî getirdi.

Bol ferahı mucib oldu. Allah-ü Taâlâ, sizlere selâmet insan eylesin.

***

Muhyiddin b. Arabi'nin:

— Dört halifenin hilâfet tertipleri ömürlerinin müddaidir. İbaresini soruyor; onun tasnif ettiği eserlerin hangisinde geçtiğini soruyorsunuz.

Ey Mahdum,

Bu ibareyi ben, Fütuhat-ı Mekkiye'de gördüm; ama şu anda onun yerini tayin etmek kolay değil.. Yani: Tara olarak. Eğer ikinci defa ona nazar ilişirse., haber veririz inşaallah..

***

Maruzat şu ki:

Fakir, delâletinizin nimetine şükürde kusurlu olduğunu itiraf edip ihsanınıza karşılık vermekte acizliğini de ikrar eder.

Nasıl böyle olmasın ki; bütün bu işler, o nimete mebnidir. Bütün bu haller, baştan sona, o ihsana bağlıdır. Sizin vasıtanızla, pek az kimselerin gördüğü ihsana nail oldum. Pek az kimselerin tattığı uğur berekete, sizin vesilenizle nail oldum.

Öyle has hallere nail oldum ki: Pek çoklarına müyesser olmamamıştır. Yani: Bu ihsanların ilimlerinden yana..

Haller, makamlar, zevkler, vecidler, ilimler, maarif, tecelliler, zuhurat hep birden yükseliş basamakları oldu benim için.. Sübhan Hakkın inayeti ile oradan kurb derecelerine ve vusul menzillerine ulaşfım.

Burada:

— Kurb, vusul..

Lafızlarını tercih etmem; ancak ibare meydanının darlığındandır. Halbuki orada ne kurb vardır; ne de vusul.. Ne işaret vardır, ne keyfiyet, ne de eyniyet.. ne zaman vardır, ne de mekân.. Ne ihata vardır, ne de sereyan.. Ne ilim vardır, ne de marifet.. Ne cehil vardır, ne de hayret..

Bir şiir:

Kuşumu nasıl anlatayım alâmetle sana: Mevhum arıka kuşuna benzer yaygındır her yana..

Ankanın bir ismi var ki, halk arasında belli; Kuşumun ismi yok ki, onu bildireyim sana..

***

Allah-ü Taâlâ'nın ihsanının zuhura gelmesi, bu nimetlerle oldu. Onların zuhura gelmesi dahi, sebeler âleminde anlatılan nimetiniz üzerine tertib edilmiş. Onların şükrünü tazammun etmesi için. fıkralar içine dere eyledim; kitabet kaydı ile de bağladım. Şu ümitle ki: Bu şekilde, bir nebze yazılan nimetinizin şükrü eda edilmiş ola..

Selâm size.. Sair hidayete tabi olup Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..

Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

 

Günün Sözü

"İşçiye alnının teri kurumadan ücretini veriniz. Ücretini de işini yaparken ona bildiriniz. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.